Ugrás a fő tartalomhoz
2024. május 19. | Ivó

Tájékoztató a 2019 évi EP választásról

Létrehozva: 2019. április 16.  |  Utoljára frissítve: 2024. január 10.


Az Európai Parlament tagjainak választásán választójoggal rendelkezik minden, Magyarország területén lakóhellyel rendelkező nagykorú magyar állampolgár, valamint az Európai Unió más tagállamának magyarországi lakóhellyel rendelkező választópolgára, amennyiben nyilatkozatot tesz arról, hogy választójogát Magyarországon kívánja gyakorolni; továbbá azok a nagykorú magyar állampolgárok, akiknek sem Magyarországon, sem az Európai Unió más tagállamában sincsen lakcímük.

 

Nem választhat és nem választható (azaz nem rendelkezik sem aktív, sem passzív választójoggal) az,

• aki közügyektől eltiltás hatálya alatt áll,
• akit a bíróság kizárt a választójogból, mert a választójog gyakorlásához szükséges belátási képessége

o pszichés állapota, szellemi fogyatkozása vagy szenvedélybetegsége miatt tartósan vagy időszakonként visszatérően nagymértékben csökkent, vagy
o pszichés állapota vagy szellemi fogyatkozása miatt tartósan teljes mértékben hiányzik.

Szavazati joggal ugyan rendelkezik, ám nem választható, aki jogerős ítélet alapján szabadságvesztés büntetését tölti (feltéve, hogy nincs eltiltva a közügyek gyakorlásától) vagy büntetőeljárásban elrendelt intézeti kényszergyógykezelés alatt áll. Nem választható továbbá az Európai Unió más tagállamának magyarországi lakóhellyel rendelkező állampolgára, ha az állampolgársága szerinti állam jogszabálya, bírósági vagy hatósági döntése alapján hazájában kizárták e jog gyakorlásából.
Nem szavazhat az a magyar választópolgár, aki az Európai Unió más tagállamában kérte névjegyzékbe vételét az EP-választásra.

Hol és hogyan szavazhatok
Van magyarországi lakcímem

Szavazás másik szavazókörben: az európai parlamenti választáson az ország bármely, szabadon választott településének kijelölt szavazókörében leadhatja szavazatát átjelentkezési kérelmet benyújtva online vagy papír alapon.
Külképviseleti szavazás: kérheti külképviseleti névjegyzékbe vételét, amennyiben szavazatát a külföldi magyar nagykövetségek, konzulátusok valamelyikén kívánja leadni.
Szavazás a külföldi lakóhelye szerinti jelöltekre: amennyiben nem a magyarországi pártlistákra kíván szavazni, hanem a külföldi lakóhelye szerinti jelöltekre, úgy a fogadó állam jogszabályai szerint kérheti, hogy vegyék fel az adott uniós tagállam névjegyzékébe. Ebben az esetben a Nemzeti Választási Iroda a magyarországi névjegyzékből törli, kizárva ezzel a kettős szavazás lehetőségét.

Nincs magyarországi lakcímem
Külhoni magyar állampolgárként - választási regisztrációját követően - szavazatát az önnek megküldött szavazási levélcsomagban leírtak szerint adhatja le az országgyűlési általános választásokon, az országos népszavazásokon, valamint – amennyiben az Európai Unió más tagállamában sincsen lakcíme – az európai parlamenti választásokon.

 

Kérelmek benyújtása


Átjelentkezés másik belföldi szavazókörbe
BENYÚJTÁSI HATÁRIDŐ:
2019. MÁRC. 21. - 2019. MÁJ. 22. 16:00
Benyújtási határidő ,2019. május 22. 16:00,


Braille-írásos szavazósablon igénylése
BENYÚJTÁSI HATÁRIDŐ:
2019. MÁRC. 1. - 2019. MÁJ. 17. 16:00
Benyújtási határidő ,2019. május 17. 16:00,


Akadálymentes szavazóhelyiség igénylése
BENYÚJTÁSI HATÁRIDŐ:
2019. MÁRC. 1. - 2019. MÁJ. 22. 16:00
Benyújtási határidő ,2019. május 22. 16:00,


Külképviseleti névjegyzékbe vétel
BENYÚJTÁSI HATÁRIDŐ:
2019. MÁRC. 21. - 2019. MÁJ. 17. 16:00
Benyújtási határidő ,2019. május 17. 16:00,


Mozgóurna igénylése
BENYÚJTÁSI HATÁRIDŐ:
2019. MÁRC. 21. - 2019. MÁJ. 26. 12:00
Benyújtási határidő ,2019. május 26. 12:00,


Más EU-tagállam polgárának névjegyzékbe vétele
BENYÚJTÁSI HATÁRIDŐ:
2019. MÁRC. 1. - 2019. MÁJ. 10. 16:00
Benyújtási határidő ,2019. május 10. 16:00,


EU-n kívüli lakcímmel rendelkező magyar állampolgár regisztrációja
BENYÚJTÁSI HATÁRIDŐ:
2019. MÁRC. 1. - 2019. MÁJ. 2. 16:00< Vissza
Intézze ügyeit elektronikusan!