Ugrás a fő tartalomhoz
2024. május 25. | Orbán

Ruszin nemzetiségi időközi választás

Létrehozva: 2014. november 11.  |  Utoljára frissítve: 2024. január 10. eger 

Ruszin nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választásának kitűzése


 

Eger Megyei Jogú Város Helyi Választási Bizottság 148/2014. (XI. 07.) határozata Esemény PDF link beszúrása az aktuális hónapra

Határozat kijavításaEsemény PDF link beszúrása az aktuális hónapra

Melléklet a határnapokrólEsemény PDF link beszúrása az aktuális hónapra

 

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG ELNÖKE 4/2014 (XI. 24.) JAVÍTÓ HATÁROZATA

 

 

Eger Megyei Jogú Város Helyi Választási Bizottság 148/2014. (XI. 07.) határozat rendelkező részét – a Helyi Választási Bizottság 3/2014 (VIII. 28.) határozatában kapott felhatalmazás alapján – az alábbiak szerint javítom ki:

 

Eger Megyei Jogú Város Helyi Választási Bizottság a ruszin települési nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választását 2015. január 25. napjára tűzi ki. Az időközi önkormányzati választás határnapjait a Bizottság az 1. melléket szerint állapítja meg.

A települési nemzetiségi önkormányzati képviselő jelöléséhez a nemzetiségi névjegyzékben szereplő öt választópolgár ajánlása szükséges.

 

A javítással nem érintett részek a határozatban változatlanok maradnak.

A javítással szemben jogorvoslatnak helye nincs.

 

INDOKOLÁS

 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 309. §  (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 2015. január 25-ére kitűzött időközi nemzetiségi önkormányzati választást kitűző 148/2014 (XI. 07.) határozat nem tartalmazta a jelöléshez szükséges ajánlások számát

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. CLXXIX. törvény 59. § (1)bekezdése szerint

„A települési nemzetiségi önkormányzati képviselő jelöléséhez a nemzetiségi névjegyzékben a választás kitűzésének napján szereplő választópolgárok öt százalékának, de legalább öt választópolgárnak az ajánlása szükséges.

316. § alapján: „A jelölt, lista állításához szükséges ajánlások számát, a választást kitűző határozatban, egész számra felfelé kerekítve kell megállapítani."

 

Az időközi ruszin települési önkormányzati választás kitűzésének napján a ruszin nemzetiségi névjegyzékben szereplő választópolgárok száma 26 fő.

.

A Ve. 50. §  szerint:

(1) Ha a határozatban név-, szám- vagy más elírás van, a választási bizottság, illetve felhatalmazása alapján a választási bizottság elnöke a hibát kijavítja, ha az nem hat ki az ügy érdemére.

(2) A kijavítás ellen jogorvoslatnak nincs helye.

(3) A kijavítást közölni kell azzal, akivel a kijavított határozatot közölték, továbbá nyilvánosságra kell hozni.

Mindezekre figyelemmel a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

 

Eger, 2014. november 24.

 

                                                                                              Dr. Csetneki Attila

                                                                                    Helyi Választási Bizottság elnöke< Vissza
Intézze ügyeit elektronikusan!