Ugrás a fő tartalomhoz
2023. szeptember 26. | Jusztina

2009. évi Költségvetési Terv

Létrehozva: 2012. december 31.  |  Utoljára frissítve: 2019. április 02.

2009. évi Költségvetési Terv


2009. évi költségvetési terv tárgymutató

1. Rendelet:

Eger Megyei Jogú Város 10/2009. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről

 

2. Rendelet mellékletei:

1.sz. melléklet - Bevételek
2.sz. melléklet - Kiadások
3.sz. melléklet - 2009. évi költségvetés mérlege
4.sz. melléklet - Többéves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban
5.sz. melléklet - A gördülő tervezés az önkormányzat 2009-2010. évekre várható előirányzatai
6.sz. melléklet - Költségvetési szervek és a Polgármesteri Hivatal a 2009. január 1-jei létszámkerete
7.sz. melléklet - 2009. évi költségvetés fejezet és címrendje
8.sz. melléklet - 2009. évre tervezett közvetett támogatások
9/a.sz. melléklet - Egri Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetés mérlege
9/b.sz. melléklet - Egri Görög Települési Önkormányzat 2009. évi költségvetés mérlege
9/c.sz. melléklet - Egri Lengyel Települési Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetés mérlege
9/d.sz. melléklet - Egri Ruszin Települési Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetés mérlege
10.sz. melléklet - Az önkormányzat 2009. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
11.sz. melléklet - Európai Uniós támogatásból finanszírozott projektek forrásösszetételének bemutatása 2009 - 2011. években

 

3. Általános indoklás:

A 2009. évi gazdaságpolitikájának fő vonásai és a helyi önkormányzatok szabályozásának jellemzői

 

4.Információs kimutatások, ábrák:

1.sz. kimutatás - Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak alakulása 2003-2009 közötti időszakban
2.sz. kimutatás - A 2008. és 2009. évi normatív állami hozzájárulás feladatonként
2/a.sz. kimutatás - 2009. évi normatív állami hozzájárulás és normatív, kötött felhasználású támogatások jogcímenkénti részletezése
3/a.sz. kimutatás - Hitelek, támogatási kölcsönök igénybevétele 2005-2011. között
3/b.sz. kimutatás - A 2009. évi hitelekkel kapcsolatos tájékoztató adatok
3/c.sz. kimutatás - Hitel- és támogatási kölcsönök törlesztése várható alakulása 2008-2011. években
4.sz. kimutatás - A 2009. évi költségvetés tervezett kiadásainak megoszlása ágazatonként
1.sz. ábra - Bevételek alakulása 2009. évben
2.sz. ábra - Tervezett kiadások összetétele 2009. évben
3.sz. ábra - Költségvetési szervek kiadásainak megoszlása 2009. évben
4.sz. ábra - Önkormányzat kiadásainak megoszlása a 2009. évben
1.sz. táblázat - Önkormányzati költségvetési szervek bevételi előirányzatainak összetevői
2/a.sz. táblázat - Önkormányzati igazgatási tevékenység 2009. évi előirányzatának részletezése részletezése /II. fejezet 24 címszám 1 alcímszám 1, 2, 3 kiemelt előirányzat bontása/
2/b.sz. táblázat - Körzeti igazgatási feladatok /Városi Gyámhivatal/ 2009. évi előirányzatának részletezése /II. fejezet 33 címszám 1 alcímszám 1, 2, 3 kiemelt előirányzat bontása/
2/c.sz. táblázat - Körzeti igazgatási feladatok /Építésügyi feladatok/ 2009. évi előirányzatának részletezése /II. fejezet 33 címszám 2 alcímszám 1, 2, 3 kiemelt előirányzat bontása/
2/d.sz. táblázat - Körzeti igazgatási feladatok /Okmányiroda/ 2009. évi előirányzatának részletezése /II. fejezet 33 címszám 3 alcímszám 1, 2, 3 kiemelt előirányzat bontása/
3/a.sz. táblázat - EVAT Zrt kezelésében lévő önkormányzati vagyon hasznosításával összefüggő 2009. évi bevételek
3/b.sz. táblázat - EVAT Zrt kezelésében lévő önkormányzati vagyon hasznosításával összefüggő 2009. évi kiadások
4.sz. táblázat - Eger gesztorságával működő mikrotársulásokkal kapcsolatos adatok alakulása 2009 évben
1.sz. függelék - A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok

 

5a/b.Beszámoló űrlapok: (Polgármesteri Hivatal és Önkormányzat összesen)

35 űrlap - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai
37 űrlap - Feladatmutatók állománya
80 űrlap - Költségvetési jelentés

 < Vissza
Intézze ügyeit elektronikusan!