Ugrás a fő tartalomhoz
2024. május 25. | Orbán

A 2013. december 19-i közgyűlés anyaga

Létrehozva: 2013. december 13.  |  Utoljára frissítve: 2019. április 02. eger 

2013. december 19-én 9:00 órakor a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45.§-a alapján közgyűlés lesz. Az ülés helye: Megyeháza - Barkóczy terem, Eger, Kossuth Lajos utca 9.


Rendelettervezet

 

1./ Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete az önkormányzat 2014. évi átmeneti gazdálkodásáról
(egy fordulóban tárgyalt, minősített szavazattöbbség)

 • Habis László polgármester

 

2./ Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete a helyi szociális támogatásokról és a gyermekvédelmi ellátásokról valamint az igénylés és a folyósítás rendjéről szóló 21/2006. (V. 26.) rendelet módosításáról
(egy fordulóban tárgyalt, minősített szavazattöbbség)

 • Dr. Kovács Luca jegyző

 

3./ Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 74/2012. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosítására, valamint előterjesztés a HM TÜZKÉV KFT és az önkormányzat között fennálló szerződés módosításáról
(egy fordulóban tárgyalt, minősített szavazattöbbség)

Meghívott:
Marosvölgyi György ügyvezető igazgató
Demeter András gazdasági igazgató
HM TŰZKÉV KFT

 • Sós István alpolgármester

 

4./ Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének rendelet-tervezete a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 42/2000.
(IX. 15.) rendelet módosítására
(egy fordulóban tárgyalt, minősített szavazattöbbség)

Meghívott:
Jakab Zoltán ügyvezető
Városgondozás Eger Kft.

 • Sós István alpolgármester

 

5./ Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete a közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról szóló 14/2009 (III. 27.) rendelet módosításáról
(egy fordulóban tárgyalt, minősített szavazattöbbség)

 • Sós István alpolgármester

 

6./ Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 6/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet módosítása (az egri 0767/70 helyrajzi számú ingatlan 658 m² területű részének törzsvagyonból történő kivonása) a 832/2012.(XII.20.) számú közgyűlési határozat végrehajtására
(egy fordulóban tárgyalt, minősített szavazattöbbség)

 • Csathó Csaba tanácsnok

 

7./ Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 6/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosítására (az egri 6449/1 hrsz-ú ingatlan 6 m2 területű részének törzsvagyonból történő kivonása), valamint előterjesztés az új kórházépület jogi helyzetének rendezéséhez szükséges telekalakításról
(egy fordulóban tárgyalt, minősített szavazattöbbség)

 • Csathó Csaba tanácsnok

 

8./ Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 6/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosítására (az egri 8564/1 hrsz-ú ingatlan 480 m2 területű részének törzsvagyonból történő kivonása), valamint előterjesztés a kivont területrész elidegenítéséről
(egy fordulóban tárgyalt, minősített szavazattöbbség)

 • Csathó Csaba tanácsnok

 

9./ Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet - tervezete Eger Helyi Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 27/2008.(VI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról az Eger, Délkeleti külterület Bolyki pincészet és környezetére vonatkozó Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv készítése kapcsán, valamint Eger város Településszerkezeti Tervének módosítása
(II. forduló, minősített szavazattöbbség)

Meghívott:
Bolyki János György borász
S. Vasi Ildikó tervező

 • Ficzere György tanácsnok

 

Előterjesztés

 

10./ Előterjesztés a hulladékról szóló törvénnyel összefüggésben egyes önkormányzati rendeletek módosításáról és hatályon kívül helyezéséről szóló önkormányzati rendelet-tervezet véleményezésre megküldéséről
(egyszerű szavazattöbbség)

 • Dr. Kovács Luca jegyző

 

11./ Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal Alapító okiratának módosítására
(minősített szavazattöbbség)

 • Dr. Kovács Luca jegyző

 

12./ Előterjesztés a Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság Alapító Okiratának módosításáról
(minősített szavazattöbbség)

 • Dr. Kovács Luca jegyző

 

13./ Előterjesztés bolhapiac kialakításának és működésének engedélyezéséről
(egyszerű szavazattöbbség)

 • Dr. Kovács Luca jegyző

 

14./ Előterjesztés Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményei és Polgármesteri Hivatala 2014. évi ellenőrzési tervének megállapítására
(egyszerű szavazattöbbség)

 • Dr. Kovács Luca jegyző

 

15./ Előterjesztés a Kulturális Koncepció felülvizsgálatáról
(egyszerű szavazattöbbség)

 • Gál Judit tanácsnok

 

16./ Előterjesztés a kötelezettség vállalására, Eger Megyei Jogú Város 2013. és 2014. évi költségvetésének terhére
(egyszerű szavazattöbbség)

 • Habis László polgármester

 

17./ Előterjesztés az önkormányzat és intézményei előirányzatainak módosítására
(egyszerű szavazattöbbség)

 • Habis László polgármester

 

18./ Előterjesztés a 2014. évi Újévi koncert működési célú támogatásáról
(egyszerű szavazattöbbség)

 • Habis László polgármester

 

19./ Előterjesztés a 2014. év meghatározó kulturális, turisztikai rendezvényeinek támogatásáról
(egyszerű szavazattöbbség)

 • Gál Judit tanácsnok

 

20./ Előterjesztés az Önkormányzat számla vezetése tárgyában
(egyszerű szavazattöbbség)

 • Dr. Kovács Luca jegyző

 

21./ Előterjesztés az Önkormányzat és Intézményeinek Közbeszerzési Szabályzat módosításainak elfogadásáról
(egyszerű szavazattöbbség)

 • Habis László polgármester

 

22./ Előterjesztés a „Szala városrész szociális rehabilitációja” című pályázathoz kapcsolódó Konzorciumi együttműködési megállapodás módosítása tárgyában
(egyszerű szavazattöbbség)

 • Habis László polgármester

 

23./ Előterjesztés az Egri Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosításáról
(minősített szavazattöbbség)

 • Habis László polgármester

 

24./ Előterjesztés az egri Tangazdaság használati megállapodásának hosszabbításáról
(egyszerű szavazattöbbség)

 • Habis László polgármester

 

25./ Előterjesztés önkormányzati bérlakás tekintetében fennálló bérlő- kijelölési jog biztosítására
(egyszerű szavazattöbbség)

 • Habis László polgármester

 

26./ Előterjesztés az Egri Települési Értéktár Bizottság létrehozásáról
(minősített szavazattöbbség)

 • Habis László polgármester

 

27./ Előterjesztés a Rákóczi Szövetség működési célú támogatásáról
(egyszerű szavazattöbbség)

 • Habis László polgármester

 

28./ Előterjesztés az Egri Városfejlesztési Kft. 2014. évi üzleti tervéről, 2013. évi üzleti tervének I-III. negyedéves teljesítéséről, a Felügyelő Bizottság 2013. évi beszámolójáról és 2014. évi munkatervéről, valamint az ügyvezető 2014. évi prémiumfeladatáról
(egyszerű szavazattöbbség)

Meghívott:
Kontra Anna mb. könyvelő
Akantusz Kft.
Dr. Kurucz András ügyvezető

Egri Városfejlesztési Kft

 • Habis László polgármester

 

29./ Előterjesztés az EVAT Zrt. és a Törzsház 2013. évi üzleti tervének I-III. negyedéves teljesítéséről, a Felügyelő Bizottság 2013. évi beszámolójáról és a 2014. évi munkatervéről
(egyszerű szavazattöbbség)

Meghívott:
Várkonyi György Olivér vezérigazgató
Csirke Józsefné Gazdasági divízióvezető
EVAT Zrt.
Lugosi Dénes ügyvezető
Eger Termál Kft.
Bérczessy András ügyvezető

Media Eger Kft.

 • Sós István alpolgármester

 

30./ Előterjesztés a Városgondozás Eger Kft. 2013. évi üzleti tervének I-III. negyedéves teljesítéséről, a Felügyelő Bizottság 2013. évi beszámolójáról és a 2014. évi munkatervéről
(egyszerű szavazattöbbség)

Meghívott:
Jakab Zoltán ügyvezető
Városgondozás Eger Kft.

 • Sós István alpolgármester

 

31./ Előterjesztés az Egri TISZK Kft. 2013. évi üzleti tervének I-III. negyedéves teljesítéséről, a Felügyelő Bizottság 2013. évi beszámolójáról és a 2014. évi munkatervéről
(egyszerű szavazattöbbség)

Meghívott:
Takács Zoltán ügyvezető
Egri Térségi Integrált Szakképző Központ

 • Sós István alpolgármester

 

32./ Előterjesztés az Agria Film Kft. 2014. évi üzleti tervéről, 2013. évi üzleti tervének I-III. negyedéves teljesüléséről, a Felügyelő Bizottság 2013. évi beszámolójáról és 2014. évi munkatervéről
(egyszerű szavazattöbbség)

Meghívott:
Kiss Lajos ügyvezető
Agria Film Kft.

 • Sós István alpolgármester

 

33./ Előterjesztés az Agria - Humán Kft. 2013. évi üzleti tervének I-III. negyedéves teljesítéséről, a Felügyelő Bizottság 2013. évi beszámolójáról és a 2014. évi munkatervéről
(egyszerű szavazattöbbség)

Meghívott:
Fazekas László Albert
ügyvezető
Agria-Humán Kft.

 • Sós István alpolgármester

 

34./ Előterjesztés az Agria - Humán Kft. részére 2013. évben nyújtott támogatás elszámolásáról
(egyszerű szavazattöbbség)

Meghívott:
Fazekas László Albert
ügyvezető
Agria-Humán Kft.

 • Sós István alpolgármester

 

35./ Előterjesztés az Egerszalóki Gyógyforrást Üzemeltető Kft. 2013. évi üzleti terv I-III. negyedéves teljesüléséről, 2014. évi üzleti tervéről, a Felügyelő Bizottság munkájának 2013. évi beszámolójáról és 2014. évi munkatervéről
(egyszerű szavazattöbbség)

Meghívott:
Palcsó Péter ügyvezető
Egerszalóki Gyógyforrást Üzemeltető Kft

 • Sós István alpolgármester

 

36./ Előterjesztés a VM Eger Kft hirdetési célú közterület hasznosító társasággal kötött szerződés módosításáról
(egyszerű szavazattöbbség)

Meghívott:
Lunacsek Ernő ügyvezető
VM Eger Kft

 • Sós István alpolgármester

 

37./ Előterjesztés Eger, Bajcsy Zs. u. 1. sz. alatti ingatlan hasznosításáról
(egyszerű szavazattöbbség)

 • Csathó Csaba tanácsnok

 

38./ Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában levő garázsok hasznosítására
(egyszerű szavazattöbbség)

 • Csathó Csaba tanácsnok

 

39./ Előterjesztés az Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonát képező egri 4729 hrsz.-ú ingatlan használati megosztásáról
(egyszerű szavazattöbbség)

 • Csathó Csaba tanácsnok

 

40./ Előterjesztés a Gárdonyi Géza Színház és a Harlekin Bábszínház fenntartói megállapodás módosításáról
(egyszerű szavazattöbbség)

 • Habis László polgármester

 

41./ Előterjesztés a lőtérrel kapcsolatos határozatok visszavonásáról
(egyszerű szavazattöbbség)

 • Habis László polgármester

 

42./ Előterjesztés a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatallal az Eger, Deák Ferenc u. 19. szám alatti ingatlanra vonatkozóan megkötött helyiségbérleti szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről
(egyszerű szavazattöbbség)

 • Habis László polgármester

 

43./ Előterjesztés az Alapítvány a Komplex Kultúrakutatásért bérlővel fennálló helyiségbérleti szerződés módosításának jóváhagyásáról, és fizetési könnyítés engedélyezéséről
(egyszerű szavazattöbbség)

Meghívott:
Kaczári István Kuratóriumi elnök

 • Habis László polgármester

 

44./ Előterjesztés az Eger Városi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi üzleti tervének I-III. negyedéves teljesítéséről
(egyszerű szavazattöbbség)

Meghívott:
Szarvas Dénes könyvvizsgáló
Eger-Audit Könyvszakértő és Tanácsadó Kft.
Hegedűsné Majnár Márta ügyvezető
Eger Városi Turisztikai Kft.

 • Habis László polgármester

 

45./ Előterjesztés a 433/2011. (VI.30) sz. Közgyűlési határozat módosításáról
(egyszerű szavazattöbbség)

 • Habis László polgármester

 

46./ Előterjesztés a Tulipánkert csapadékvíz rendezéséről
(egyszerű szavazattöbbség)

 • Csathó Csaba tanácsnok

 

47./ Előterjesztés a XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthető közterületi elnevezések megváltoztatásáról
(egyszerű szavazattöbbség)

 • Tóth István képviselő

 

48./ Előterjesztés Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2014. év I. negyedévi feladattervére, valamint a 2014. év II. negyedév feladatterv-tervezetére
(egyszerű szavazattöbbség)

 • Habis László polgármester

 

49./ Előterjesztés a 2013. IV. negyedévben lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról
(egyszerű szavazattöbbség)

 • Dr. Kovács Luca jegyző

 

Tájékoztató

 

50./ Tájékoztató a 2013. évi turisztikai rendezvényekről

 • Gál Judit tanácsnok

 

51./ Tájékoztató a 2013. évben elvégzett közterületi felújítási munkákról

 • Ficzere György tanácsnok

 

52./ Tájékoztató Eger város Integrált Településfejlesztési Stratégiájához kapcsolódó települési adatbázisról

 • Habis László polgármester

 

53./ Tájékoztató a 2013. október havi polgármesteri és intézményvezetői saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításokról

 • Habis László polgármester

 

54./ Tájékoztató a 2013. november havi polgármesteri és intézményvezetői saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításokról

 • Habis László polgármester

 

Zárt ülésre javasolt

 

55./ Előterjesztés az egri 6464 és 6465 hrsz-ú (Frank Tivadar u. 1.) beépítetlen telkek értékesítéséről
(egyszerű szavazattöbbség)

 • Csathó Csaba tanácsnok

 

56./ Tájékoztató a 2013. III. negyedévi Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság vagyoni típusú, illetve a Polgármester saját hatáskörben hozott döntéseinek végrehajtásáról

 • Csathó Csaba tanácsnok
  Habis László polgármester

 

Zárt ülés

 

Előterjesztés

 

57./ Javaslat Pro Agria szakmai díj adományozására
(egyszerű szavazattöbbség)

 • Habis László polgármester

 

58./ Előterjesztés "Pro Agria" szakmai díj és "Kiváló Munkáért" kitüntetés adományozására
(egyszerű szavazattöbbség)

Meghívott:
Dr. Bánhidy Péter elnök
HKIK.

 • Habis László polgármester

 

59./ Előterjesztés az Agria Film Kft. ügyvezetőjének megbízásáról és a Társaság alapító okiratának módosításáról
(minősített szavazattöbbség)

Meghívott:
Kiss Lajos ügyvezető
Agria Film Kft.

 • Sós István alpolgármester

 

60./ Előterjesztés Eger, Király utca 8. szám alatti épület homlokzatfestését tiltó, 513-81/2013. számú határozat ellen érkezett fellebbezés kapcsán
(egyszerű szavazattöbbség)

 • Ficzere György tanácsnok

 

61./ Előterjesztés garzonházi lakások bérbevételére jogosultak jegyzékének jóváhagyásáról
(egyszerű szavazattöbbség)

 • Csákvári Antal tanácsnok

 

62./ Előterjesztés elutasított szociális támogatások ellen benyújtott fellebbezésekről
(egyszerű szavazattöbbség)

 • Habis László polgármester

 < Vissza
Intézze ügyeit elektronikusan!