Ugrás a fő tartalomhoz
2024. május 25. | Orbán

A 2016. augusztus 25-i közgyűlés anyaga

Létrehozva: 2016. augusztus 19.  |  Utoljára frissítve: 2019. április 02. eger 

Közzétételi egység: döntéshozatal, ülések


2016. augusztus 25-én 9:00 órakor a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45.§-a alapján közgyűlés lesz. Az ülés helye: Eger Város Polgármesteri Hivatal Díszterme, Eger, Dobó tér 2. I. emelet.

 

Rendelettervezet
1./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelettervezete Eger Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 4/2016.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról a ’K2 jelű út és környéke’ városrészt érintően – az M25 autóút kisajátítási eljárása kapcsán
Kovács-Cs. Tamás elnök

Meghívott:
Wolf Beáta tervező

 

2./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelettervezete Eger Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 4/2016.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Lajosváros-kelet és Rác hóstya részterületei kapcsán és határozati javaslat a Településszerkezeti Tervről szóló 279/2004.(VI.24.) határozat módosításáról
Kovács-Csatlós Tamás tanácsnok

Meghívott:
Wolf Beáta tervező
Nyerges Kinga Külső meghívott
Mezei József IMOLA Ingatlanfejlesztési Kft. 
Dr. Novák Rudolf Külső meghívott
Nagy László Kontra Hungary Kft. 

 

3./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelettervezete Eger, Hajdúhegy városrész Helyi Építési Szabályzatáról szóló 26/2001.(VII.13.) önkormányzati rendelet módosításáról a Hétvezér és Fejedelem utcai ingatlanok beépíthetőségi mértéke és a vezetékes hírközlési hálózat elhelyezhetősége kapcsán
Kovács-Csatlós Tamás tanácsnok

Meghívott:
Wolf Beáta tervező
Szabó István 

 

4./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése rendelettervezete Eger Megyei Jogú Város Alapokmányáról szóló 28/2011. (VI.30.) önkormányzati rendelet módosítására (II. forduló)
Habis László polgármester

 

5./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése rendelettervezete az Érsekkert helyi jelentőségű természeti terület védetté nyilvánításáról szóló17/1994. önkormányzati rendelet módosítására
Lombeczki Gábor képviselő
Kovács-Csatlós Tamás tanácsnok

 

Előterjesztés
6./Előterjesztés a Városgondozás Eger Kft. részére 2016. évben a kéményseprő-ipari közszolgáltatási tevékenység ellátásához nyújtott működési célú támogatás elszámolásáról
Herman István alpolgármester

Meghívott:
Jakab Zoltán Városgondozás Eger Kft. ügyvezető

 

7./Előterjesztés az Egri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. részére 2015. évben nyújtott működési célú támogatás elszámolásának módosításáról
Herman István alpolgármester

Meghívott:
Dr. Turcsányi Dániel vezérigazgató EVAT Zrt.
Csirke Józsefné Gazdasági divízióvezető EVAT Zrt. EVAT Zrt.
Jakab Zoltán ügyvezető igazgató, Egri Hulladékgazdálkodási Np. Kft.

 

8./Előterjesztés a Média Eger Nonprofit Kft. részére felhalmozási célú támogatás nyújtásáról
Habis László polgármester
Herman István alpolgármester

Meghívott:
Antal Anett ügyvezető Média Eger Kft

 

9./Előterjesztés az EVAT Zrt. törzstőke emeléséről
Habis László polgármester
Herman István alpolgármester

Meghívott:
Dr. Turcsányi Dániel vezérigazgató EVAT Zrt.
Csirke Józsefné Gazdasági divízióvezető EVAT Zrt. EVAT Zrt.
Jakab Zoltán ügyvezető igazgató, Városgondozás Eger Kft.

 

10./Előterjesztés egyes önkormányzati ingatlanok önkormányzati intézményeknek történő vagyonkezelésbe adásáról
Habis László polgármester

Meghívott:
Külvári Anikó igazgató Egri Szociális Szolgáltató Intézmény
Kovács Géza EVSI igazgató
Felföldiné Szabados Ágnes Szivárvány Óvoda óvodavezető
Gál Judit képviselő
Blaskó Balázs Gárdonyi Géza Színház igazgató
Éry-Kovács András Harlekin Bábszínház igazgató
Bodnár Gábor EKVI igazgató
Tóth Helga igazgató Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság
Kovács Katalin Egri Kulturális és Művészeti Központ igazgató
Pós Judit Ney Ferenc Óvoda óvodavezető

 

11./Előterjesztés a Szépasszonyvölgy-Disznófősoron található pince előkertek és pincetetők elidegenítéséről szóló közgyűlési határozatok módosításáról
Habis László polgármester

 

12./Előterjesztés TOP és MVP projektekhez kapcsolódó, Kertész úti ingatlanvásárlásról szóló közgyűlési határozatok módosításáról
Habis László polgármester

 

13./Előterjesztés önkormányzati bérlakásokra vonatkozó bérlőkijelölési jogról (
Habis László polgármester

 

14./Előterjesztés az Eger Város Környezeti Kultúrájáért Alapítvány alapító okiratának módosításáról
Habis László polgármester

 

15./Előterjesztés egyes önkormányzati fenntartású intézmények alapító okiratának módosítására
Dr. Kovács Luca jegyző

 

16./Előterjesztés a Magyar Búvár Szövetség támogatására
Habis László polgármester

 

17./Előterjesztés labdarúgó utánpótlás támogatására
Martonné Adler Ildikó alpolgármester

Meghívott:
László József Külső meghívott

 

18./Előterjesztés az „Egri Ifjúsági Zenei Program 2016/2” pályázat keretében történő támogatás felosztásáról
Rázsi Botond alpolgármester

 

19./Előterjesztés az Eger, Darvas u. 17. sz. előtti közterületi útsüllyedés vis maior pályázat benyújtására
Kovács-Cs. Tamás elnök

 

20./Előterjesztés az egri 4932/A/2 hrsz.-ú ingatlan (Eger, Érsek u. 8.) kedvezményes használatba adásáról
Orosz Lászlóné tanácsnok

Meghívott:
Korsós Lajosné vagyonkezelő divizióvezető EVAT Zrt.
Dr. Turcsányi Dániel vezérigazgató EVAT Zrt.

 

21./Előterjesztés a Harmos Fagyizó ingatlanában meglévő tulajdoni hányad elidegenítéséről
Orosz Lászlóné tanácsnok

 

22./

Előterjesztés az Eger, Kőporos-dűlóben elhelyezkedő 25404/22 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről
Orosz Lászlóné tanácsnok

 

visszavonva, Közgyűlés nem tárgyalta!

 

Sürgősségi indítvány

Előterjesztés a gyermekek napközbeni és átmeneti ellátását biztosító feladatokról

Martonné Adler ildikó

 

Tájékoztató
23./Tájékoztató az Egri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-vel kötött közszolgáltatási szerződés módosításáról
Habis László polgármester

Meghívott:
Dr. Turcsányi Dániel vezérigazgató EVAT Zrt.
Jakab Zoltán Városgondozás Eger Kft. ügyvezető

 

24./Tájékoztató a Városgazdálkodási Bizottság és a Polgármester saját hatáskörben hozott döntéseinek a 2016. év II. negyedévében történő végrehajtásáról
Habis László polgármester
Orosz Lászlóné tanácsnok

 

25./Tájékoztató a 2016. június havi polgármesteri és intézményvezetői saját hatáskörben végrehajtott előirányzatok módosításáról
Habis László polgármester

 

26./Tájékoztatás Eger MJV Önkormányzata a LIFE Környezetvédelmi – levegőtisztaság-védelmi – Integrált Projektben való részvételéről (VKB, KGY)
Habis László polgármester

Meghívott:
Uramné Lantai Katalin Levegőtisztaság-védelmi szakértő

 

s01./Sürgősségi előterjesztés a gyermekek napközbeni és átmeneti ellátását biztosító feladatokról
Martonné Adler Ildikó alpolgármester

 

Zárt ülés
Előterjesztés
27./Előterjesztés díszpolgári cím adományozására
Habis László polgármester

 

28./Előterjesztés sportkitüntetések adományozására
Habis László polgármester

 

29./Előterjesztés „Pro Agria” szakmai díj adományozásáról (Civil)
Habis László polgármester

 

30./Előterjesztés elutasított települési támogatások ellen benyújtott fellebbezésekről
Habis László polgármester

 < Vissza
Intézze ügyeit elektronikusan!