Ugrás a fő tartalomhoz
2024. május 26. | Fülöp

A 2016. június 30. közgyűlés anyaga

Létrehozva: 2016. június 24.  |  Utoljára frissítve: 2019. április 02. eger 

Közzétételi egység: döntéshozatal, ülések


2016. június 30-án 9:00 órakor a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45.§-a alapján közgyűlés lesz. Az ülés helye: Eger Város Polgármesteri Hivatal Díszterme, Eger, Dobó tér 2. I. emelet.

 

Előterjesztés
1./Előterjesztés Eger Megyei Jogú Város közbiztonságának helyzetéről szóló beszámoló elfogadásáról
Habis László polgármester

Meghívott:
Czinege László, r. dandártábornok, megyei főkapitány
Magyarné Gyarmati Erzsébet r. alezredes
Bognár József r. alezredes
Kocsis Jánosné r. alezredes, igazgatásrendészeti osztályvezető
Erdélyi Gábor r. alezredes kapitányságvezető-helyettes
Kádas István r. alezredes
Zagyva Péter rendőrszázados, mb vizsgálati osztály vezető
Petrikán János r.alezredes

 

Személyi ügy
2./Előterjesztés a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár magasabb vezetői beosztásának minősülő igazgatói munkakör betöltésére kiírt pályázat bírálata
Habis László polgármester

Meghívott:
Tőzsér Istvánné Géczi Andrea pályázó

  

3./Előterjesztés az Egri Városi Sportiskolai magasabb vezetői beosztásának minősülő igazgatói munkakör betöltésére kiírt pályázat bírálatáról
Habis László polgármester

Meghívott:
Kovács Géza EVSI igazgató

 

Rendelettervezetek
4./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelettervezete Eger Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 4/2016.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról a lakásszám számítás kapcsán
Kovács-Csatlós Tamás tanácsnok

Meghívott:
Wolf Beáta tervező

 

5./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelettervezete Eger Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 4/2016.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Károlyváros városrészt érintően, valamint rendelettervezet a 28/2000.(V.18.) önkormányzati rendelet módosításáról Szent Miklós városrészre vonatkozóan a Tündérpart utca 8. szám előtti 4349/1 helyrajzi számú közterület kapcsán
Kovács-Csatlós Tamás tanácsnok

Meghívott:
Wolf Beáta tervező

 

6./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelettervezete Eger Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 4/2016.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról a Maklári hóstya és Tihamér városrészekre vonatkozóan a Kertész utcát és környezetét érintően
Kovács-Csatlós Tamás tanácsnok

Meghívott:
Wolf Beáta tervező

 

7./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelettervezete Eger Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 4/2016.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról és Lajosváros-nyugat városrész szabályozási tervéről, valamint határozati javaslat a Településszerkezeti Tervről szóló 279/2004.(VI.24.) határozat módosításáról (VKB, VPÜB, KGY)
Kovács-Csatlós Tamás tanácsnok

Meghívott:
S. Vasi Ildikó tervező

 

8./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelettervezete Eger Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 4/2016.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Lajosváros-kelet és Rác hóstya részterületei kapcsán és határozati javaslat a Településszerkezeti Tervről szóló 279/2004.(VI.24.) határozat módosításáról
Kovács-Csatlós Tamás tanácsnok

Meghívott:
Wolf Beáta tervező
Nyerges Kinga Külső meghívott
Mezei József IMOLA Ingatlanfejlesztési Kft. 
Dr. Novák Rudolf Külső meghívott
Nagy László Kontra Hungary Kft. 

 

9./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelettervezete Eger, Hajdúhegy városrész Helyi Építési Szabályzatáról szóló 26/2001.(VII.13.) önkormányzati rendelet módosításáról a Hétvezér és Fejedelem utcai ingatlanok beépíthetőségi mértéke és a vezetékes hírközlési hálózat elhelyezhetősége kapcsán
Kovács-Csatlós Tamás tanácsnok

Meghívott:
Wolf Beáta tervező
Szabó István 

 

10./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelettervezete a vállalkozások beruházás ösztönzési és munkahely teremtési helyi támogatásának programjáról
Habis László polgármester

 

11./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelettervezete a helyi kitüntetések, díjak, elismerő címek alapításáról és adományozásáról szóló 38/2011. (X. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Habis László polgármester

 

12./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelettervezete a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásokról, valamint a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 37/2009 (VIII.28.) önkormányzati rendelet módosításáról és Előterjesztés az Egri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-vel kötendő közszolgáltatási szerződésről
Habis László polgármester

Meghívott:
Dr. Turcsányi Dániel vezérigazgató EVAT Zrt.
Jakab Zoltán Városgondozás Eger Kft. ügyvezető

 

13./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelettervezete Eger Megyei Jogú Város Alapokmányáról szóló 28/2011. (VI.30.) önkormányzati rendelet módosítására (I. forduló)
Habis László polgármester

 

14./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelettervezete a háziorvosi, házi gyermekorvosi, valamint fogorvosi körzetekről szóló 55/2011. (XII.23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Dr. Kovács Luca jegyző

 

15./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelettervezete a távhőszolgáltatás legmagasabb díjáról és a díjalkalmazás feltételeiről szóló 43/2005. (XII. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Dr. Kovács Luca jegyző

Meghívott:
Dr. Turcsányi Dániel vezérigazgató EVAT Zrt.

 

Előterjesztés
16./Előterjesztés az EVAT Zrt. 2016. évi üzleti tervének I. negyedéves teljesítéséről (VGB, VPÜB, KGY)
Herman István alpolgármester

Meghívott:
Dr. Turcsányi Dániel vezérigazgató EVAT Zrt.
Csirke Józsefné Gazdasági divízióvezető EVAT Zrt. EVAT Zrt.

 

17./Előterjesztés a Városgondozás Eger Kft-vel kötött egyes közszolgáltatási szerződések támogatási megállapodás konstrukcióvá történő átalakításáról
Habis László polgármester

Meghívott:
Dr. Turcsányi Dániel vezérigazgató EVAT Zrt.
Jakab Zoltán Városgondozás Eger Kft. ügyvezető

 

18./Előterjesztés az EVAT Zrt. Alapszabályának módosításáról
Habis László polgármester
Herman István alpolgármester

Meghívott:
Vitéz Zsolt könyvvizsgáló VVA Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. könyvvizsgáló
Dr. Turcsányi Dániel vezérigazgató EVAT Zrt.
Csirke Józsefné Gazdasági divízióvezető EVAT Zrt. EVAT Zrt.

 

19./Előterjesztés az Agria Film Kft. EVAT Zrt-be történő apportálásával összefüggő tulajdonosi döntések meghozataláról
Habis László polgármester
Herman István alpolgármester

Meghívott:
Vitéz Zsolt könyvvizsgáló VVA Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. könyvvizsgáló
Berényi Tamás ügyvezető, Agria Film Kft.
Dr. Turcsányi Dániel vezérigazgató EVAT Zrt.
Csirke Józsefné Gazdasági divízióvezető EVAT Zrt. EVAT Zrt.

 

20./Eger Integrált Településfejlesztési Stratégiájának felülvizsgálata
Habis László polgármester

Meghívott:
Tóth Csaba Pro Regio Kft. 
Gutai Berta, Pro Régió Ügynökség 

 

21./Előterjeszéts a Bárány Uzsoda rekonstrukciójáról
Habis László polgármester

Meghívott:
Bárány Attila ügyvezető elnök, Egri Vizilabda Klub

 

22./Előterjesztés a 2016. évi fejlesztési hitelfelvételről
Habis László polgármester

 

23./Előterjesztés a helyi közösségi közlekedés 2016. évi központi támogatás igényléséhez szükséges nyilatkozattételről
Habis László polgármester

Meghívott:
Kelemen Imre területi igazgató KMKK Zrt.
Uti Csaba vezérigazgató KMKK Zrt.
Rajkóné Borosi Krisztina KMKK Zrt. Közgazdasági vezető menedzser
Pintér Lajos egri területi forgalmi igazgató KMKK Zrt.

 

24./Előterjesztés az Andrássy György Katolikus Közgazdasági Középiskola (6594/3 hrsz-ú ingatlan) felújításával kapcsolatos megállapodásról
Habis László polgármester

Meghívott:
Dr. Ternyák Csaba érsek, Egri Főegyházmegye

 

25./Előterjesztés az önkormányzati intézmények és az önkormányzat előirányzatainak módosítására
Habis László polgármester

 

26./Előterjesztés ingatlanok vásárlásról (TOP Modern Városok Program)
Habis László polgármester

 

27./Előterjesztés a Kertész út fejlesztéséhez, a tervezett parkolóház kialakításához és a Csiky S. és Maczky V. utca csapadékvíz elvezetés rekonstrukciójához kapcsolódó ingatlanrészek vásárlásáról (TOP, Modern Városok Program)
Habis László polgármester

 

28./Előterjesztés a déli iparterületen elhelyezkedő ingatlanok igényléséről szóló 114/2016. (III. 31.) közgyűlési határozat módosításáról
Habis László polgármester

 

29./Előterjesztés az „Eger Ünnepe” rendezvény megszervezése céljából nyújtandó támogatásról
Habis László polgármester

 

30./Előterjesztés a Zeneoktatásért Alapítvány működési célú támogatásáról
Habis László polgármester

 

31./Előterjesztés a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján végzett 2015. évi feladatokról
Martonné Adler Ildikó alpolgármester

Meghívott:
Tóth Helga igazgató Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság

 

32./Előterjesztés az önkormányzati fenntartású óvodák 2016/2017. nevelési évének indításához szükséges fenntartói döntésekről
Martonné Adler Ildikó alpolgármester

 

33./Előterjesztés óvodai helyiségek használatának biztosításáról a Berva-völgyi Egyesület részére
Rázsi Botond alpolgármester

Meghívott:
Papp Ildikó elnök, Berva-völgyi Egyesület 

 

34./Előterjesztés egyes önkormányzati fenntartású intézmények alapító okiratának módosítására
Dr. Kovács Luca jegyző

 

35./Előterjesztés közterület elnevezésének megváltoztatására
Dr. Kovács Luca jegyző

 

36./Előterjesztés az egri 1309/A/149 hrsz.-ú ingatlan (Eger, Cifrakapu u. 47.) kedvezményes használatba adására
Orosz Lászlóné tanácsnok

Meghívott:
Korsós Lajosné vagyonkezelő divizióvezető EVAT Zrt.
Dr. Turcsányi Dániel vezérigazgató EVAT Zrt.

 

37./
Előterjesztés bérleti jog visszafizetés ellenértékének biztosítására Eger, Széchenyi u. 24. 4865/A/1 hrsz-ú 68 m2


visszavonva, Közgyűlés nem tárgyalta!

 

38./Előterjesztés a Mária utcában található 4815/2 hrsz-ú ingatlan használatának rendezéséről
Orosz Lászlóné tanácsnok

 

39./Előterjesztés a földhasználati díjak megállapításáról
Orosz Lászlóné tanácsnok

 

40./Előterjesztés az önkormányzat tulajdonát képező ingatlanok versenyeztetési eljárás útján történő értékesítési és bérbeadási feltételeinek meghatározásáról
Orosz Lászlóné tanácsnok

 

41./Előterjesztés az Egri Kulturális és Művészeti Központ „Büszkeségpontok” pályázaton való részvételére
Gál Tibor Ádám tanácsnok

 

42./Előterjesztés a Szépasszonyvölgyben található 7737/8 hrsz.-ú ingatlan egy részének törzsvagyonból való kivonásáról, valamint a leválasztott ingatlanrész telek-kiegészítésként történő értékesítéséről (VKB, VGB, VPÜB, KGY)
Kovács-Csatlós Tamás tanácsnok

 

43./Előterjesztés a Dobó tér, Gárdonyi Géza tér, Kis Dobó tér közterület használati koncepciójáról szóló 175/2015.(IV.30.) közgyűlési határozat módosításáról.
Kovács-Csatlós Tamás tanácsnok

 

44./Előterjesztés Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2016. évi III negyedévi feladattervéről, valamint a 2016. évi IV. negyedévi feladatterv-tervezetéről
Habis László polgármester

 

45./Előterjesztés a 2016. II. negyedévben lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról
Dr. Kovács Luca jegyző

 

Tájékoztató
46./Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal 2015. évi tevékenységéről
Dr. Kovács Luca jegyző

 

47./Tájékoztató a 2016. május havi polgármesteri és intézményvezetői saját hatáskörben végrehajtott előirányzatok módosításáról
Habis László polgármester

 

48./Tájékoztató az Egri Értéktár Bizottság 2016. évi első félévi munkájáról
Bátori István tanácsnok

 

Zárt ülés
Előterjesztés
49./Előterjesztés kitüntetések, elismerések adományozására
Habis László polgármester

 

50./Előterjesztés az Unicornis Alapítvány alapító okiratának módosítására
Habis László polgármester

 

51./Előterjesztés helyi lakáscélú támogatások odaítélésére
Szucsik György tanácsnok

 

52./Előterjesztés lakásigénylési névjegyzék jóváhagyásáról
Szucsik György tanácsnok

 

53./Előterjesztés elutasított települési támogatások ellen benyújtott fellebbezésekről
Habis László polgármester

 

54./Előterjesztés az Eger, Szederkényi Nándor utca 9. és 9/A. szám alatti, 7415 helyrajzi számú ingatlanon létesített reklámtáblák bontására felszólító, 1196-2/2016. számú településképi kötelezés ellen érkezett fellebbezés kapcsán (VKB, KGY)
Kovács-Csatlós Tamás tanácsnok

Meghívott:
Tarnóczay Zsolt 

 

Sürgősségi indítvány

Előterjesztés helyi földbizottsági feladatkörben hozott állásfoglalás ellen benyújtott kifogás elbírálásáról

 < Vissza
Intézze ügyeit elektronikusan!