Ugrás a fő tartalomhoz
2024. május 27. | Hella

A 2016. november 24-i közgyűlés anyaga

Létrehozva: 2016. november 18.  |  Utoljára frissítve: 2019. április 02. eger 

Közzétételi egység: döntéshozatal, ülések


2016. november 24-én 9:00 órakor a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45.§-a alapján közgyűlés lesz. Az ülés helye: Eger Város Polgármesteri Hivatal Díszterme, Eger, Dobó tér 2. I. emelet.

 

Rendelettervezet
1./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelettervezete az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 2/2016. (II.12.) Önkormányzati rendelet módosítására 
Habis László polgármester

 

2./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelettervezete az Eger Városkártyáról szóló 4/2014. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Habis László polgármester

 

3./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelettervezete a történelmi belváros közlekedési rendjéről szóló 46/2015. (XI. 26.) rendelet módosításáról
Habis László polgármester
Kovács-Csatlós Tamás tanácsnok

 

4./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendeletterveze az egészségügyi alapellátási körzetekről
Dr. Kovács Luca jegyző

 

5./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelettervezete a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint azok elmulasztásának jogkövetkezményeiről, és ehhez kapcsolódóan Eger Megyei Jogú Város Alapokmányáról szóló 28/2011. (VI. 30.) önkormányzati rendelet módosítása.
Dr. Kovács Luca jegyző

 

Előterjesztés
6./Előterjesztés az EVAT Zrt. 2016. évi üzleti tervének I-III. negyedéves teljesítéséről
Herman István alpolgármester

Meghívottak:

Dr. Turcsányi Dániel vezérigazgató EVAT Zrt.
Csirke Józsefné Gazdasági divízióvezető EVAT Zrt. EVAT Zrt.

Vitéz Zsolt könyvvizsgáló VVA Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. könyvvizsgáló

 

7./Előterjesztés az Egri Városfejlesztési Kft. 2016. évi üzleti tervének I-III. negyedéves teljesítéséről
Habis László polgármester
Herman István alpolgármester

Meghívotakt:

Dr. Kurucz András ügyvezető Egri Városfejlesztési Kft.
Kontra Anna mb. könyvelő Akantusz Kft.

 

8./Előterjesztés a Déli Iparterület fejlesztése során a városi fő szennyvízgyűjtő vezeték kiváltása kapcsán szükségessé váló pénzügyi fedezet biztosítására
Habis László polgármester

 

9./Előterjesztés a déli iparterületen elvégzett közműkiváltás során keletkezett térvilágítási eszközök átadásáról
Habis László polgármester

 

10./Előterjesztés a 'Kölcsönszerződés Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata részére fejlesztési célok megvalósítása érdekében' megindított versenyeztetési eljárás eredményéről (VGB, VPÜB, KGY)
Habis László polgármester

 

11./Előterjesztés a Mekcsey út fejlesztéséhez kapcsolódó ingatlanrész vásárlásokról (TOP)
Habis László polgármester

 

12./Előterjesztés az önkormányzati intézmények és az önkormányzat előirányzatainak módosítására
Habis László polgármester

 

13./Előterjesztés az Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata által működtetett köznevelési intézmények működtetésbe adásáról az Egri Tankerületi Központ részére
Habis László polgármester

Meghívott:
Ballagó Zoltán Egri Tankerület igazgatója
Bodnár Gábor EKVI igazgató

 

14./Előterjesztés az Önkormányzat számlavezetése tárgyában
Habis László polgármester

 

15./Előterjesztés az önkormányzati tulajdonban lévő műtermek hasznosításáról
Orosz Lászlóné tanácsnok

 

16./Előterjesztés a beépítetlen belterületi ingatlanok használati díjáról szóló 475/2015. (X. 29.) közgyűlési határozat módosításáról
Orosz Lászlóné tanácsnok

 

17./Előterjesztés az Agria Speciális Mentő és Tűzoltó Csoport részére biztosított használati jog meghosszabbításáról, valamint kiterjesztéséről
Orosz Lászlóné tanácsnok

Meghívott:
Kovács József, Agria Speciális Mentők elnöke

 

18./Előterjesztés a Magyarországon található I. világháborús hadisírok és emlékművek felújítása témában a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum által kiírt HIM-HF16 kódszámú pályázat benyújtásáról (VKB, VGB, KGY)
Herman István alpolgármester

 

19./Előterjesztés önkormányzati intézmények alapító okiratának módosítására. (VSZCSB, VIB, VPÜB, KGY)
Dr. Kovács Luca jegyző

 

Tájékoztató
20./Tájékoztató Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének I-III. negyedévi gazdálkodásáról (valamennyi bizottság, KGY)
Habis László polgármester

 

21./Tájékoztató a 2016. szeptember havi polgármesteri és intézményvezetői saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításokról
Habis László polgármester

 

Zárt ülésre javasolt

22./Előterjesztés az egri 4567/A hrsz.-ú érseki pincerendszer elidegenítéséről
Habis László polgármester

 

Zárt ülések

23./Előterjesztés helyi lakáscélú támogatás odaítélésére
Szucsik György tanácsnok

 

24./Előterjesztés elutasított települési támogatások és lakbérkedvezmény ellen benyújtott fellebbezésekről
Habis László polgármester

 

25./Előterjesztés ' Pro Agria' gazdasági szakmai díj adományozására
Habis László polgármester

 < Vissza
Intézze ügyeit elektronikusan!