Ugrás a fő tartalomhoz
2022. augusztus 13. | Ipoly
Eger.hu

A 2020. október 29-i közgyűlés anyaga

Létrehozva: 2020. október 22.  |  Utoljára frissítve: 2021. július 12.

Közzétételi egység: döntéshozatal, ülések


 

https://www.youtube.com/watch?v=UdQOI1oYmn8 TV Eger Élő közvetítése 

 

2020. október 29-én 9:00 órakor a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45.§-a alapján közgyűlés lesz.

Az ülés helye: Eger Város Polgármesteri Hivatal Díszterme, Eger, Dobó tér 2. I. emelet.

  

Rendelettervezet

1./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelettervezete az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló 37/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Dr. Bánhidy Péter jegyző

Meghívott:
Novák Katalin Külső meghívott
Dr. Vajon Ildikó gyermekorvos
Bodnár Gábor EKVI igazgató
Dr. Vadász Jolán gyermekorvos
Dr. Török Judit gyermekorvos
Kovácsné Daruháti Judit KEVIKO Prevenció Kft

 

2./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelettervezete az egyes közterület-használati tárgyú önkormányzati rendeletek módosításáról
Dr. Bánhidy Péter jegyző

 

3./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelettervezete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 35/2015. (X.30.) önkormányzati rendelet módosítására
Mirkóczki Ádám polgármester

 

4./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelettervezete Eger Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 4/2016.(II.26.) önkormányzati rendelet és annak mellékleteit képező szabályozási terveinek módosításáról, valamint javaslat a Településszerkezeti Tervről szóló 513/2016.(XII.22.) közgyűlési határozat módosításáról – a város 4 részterületére vonatkozóan egyedi kérelmek kapcsán (I. forduló)
Komlósi Csaba Tanácsnok

Meghívott:
Wolf Beáta tervező településtervező
Nagy István KUMANO ART Kft. kérelmező
Dr. Soós Nimród ügyvéd
Osztafin Zsolt ügyvezető, Marshall Ablakgyár Kft.
Kugler András kérelmező

 

5./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelettervezete Eger településképi védelméről szóló 6/2018.(II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról (egy fordulóban tárgyalt)
Komlósi Csaba Tanácsnok

 

6./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelettervezete Eger Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 4/2016.(II.26.) önkormányzati rendeletének módosításáról a Déli iparterület egyes építési telkeinél az építési hely módosítása kapcsán, 3 részterületet érintően (egy fordulóban tárgyalt)
Komlósi Csaba Tanácsnok

Meghívott:
Csorba Tamás MULTIPACK Kft - ügyvezető igazgató Külső meghívott
Hartvich Tamás HRT Spedition Kft-ügyvezető
Daragó Gábor műszaki igazgató Emerson Hungary Kft.
Légrádi Zoltán HRT Spedition Kft.-tulajdonos

 

7./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelettervezete Eger Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 4/2016.(II.26.) önkormányzati rendelet és annak mellékletét képező Déli iparterület városrész szabályozási tervének módosításáról a 10533/6 hrsz-ú ingatlanra és közvetlen környezetére vonatkozóan (II. forduló)
Komlósi Csaba Tanácsnok

Meghívott:
S.Vasi Ildikó településtervező
Szabó Csaba ügyvezető

 

Személyi ügy
8./Előterjesztés a Gárdonyi Géza Színház intézményvezetői megbízására
Mirkóczki Ádám polgármester

Meghívott:
Szőcs Artur pályázó Külső meghívott
Blaskó Balázs pályázó Külső meghívott

 

Előterjesztés
9./Előterjesztés a MÉDIA EGER Nonprofit Közhasznú Szolgáltató Kft. 2019. évi reklám-rendszergazda feladatok ellátásáról készült beszámolójáról, valamint a 2019. évi díj megállapításáról
Mirkóczki Ádám polgármester

Meghívott:
Scrob Andrea ügyvezető, MÉDIA EGER Kft.

 

10./Előterjesztés a Dobó István Vármúzeum 2021. évi kötelezettségvállalásának engedélyezésére
Mirkóczki Ádám polgármester

Meghívott:
Ringert Csaba Dobó István Vármúzeum igazgató

 

11./Előterjesztés rövid lejáratú kölcsön nyújtásáról az EVAT Zrt. részére
Mirkóczki Ádám polgármester

Meghívott:
Koltai Zsolt Gyula elnök, EVAT Zrt. Igazgatósága
Dr. Fodor András vezérigazgató, EVAT Zrt.

 

12./Előterjeztés a Városfejlesztési Kft. ügyvezetői pályáztatásáról
Mirkóczki Ádám polgármester

Meghívott:
Koltai Zsolt Gyula elnök, EVAT Zrt. Igazgatósága
Dr. Fodor András vezérigazgató, EVAT Zrt.

 

13./Előterjesztés az Önkormányzat és az önkormányzati intézmények előirányzatainak módosítására
Mirkóczki Ádám polgármester

 

14./Előterjesztés az Érsekkerti teniszpályák hasznosításáról
Mirkóczki Ádám polgármester

 

15./Előterjesztés az Eger, Köztársaság tér 10. szám alatti 9174 hrsz-ú „kivett pártház” megnevezésű ingatlan értékesítéséről
Mirkóczki Ádám polgármester

 

16./Előterjesztés Eger, Északkeleti külterület 0285/41 helyrajzi számú külterületi ingatlan belterületbe vonásáról, és annak kapcsán Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 1/2004. (I. 30.) számú önkormányzati rendelete alapján fizetendő egyszeri közműfejlesztési hozzájárulás összegének mértékéről (egy fordulóban tárgyalt)
Minczér Gábor alpolgármester

Meghívott:
Dr. Végh Judit Külső meghívott

 

17./Előterjesztés a KEVIKO Prevenció Kft-vel kötendő közszolgáltatási szerződésről
Mirkóczki Ádám polgármester

Meghívott:
Kovácsné Daruháti Judit KEVIKO Prevenció Kft

 

18./Előterjesztés települési önkormányzatok számára az illegális hulladéklerakók felszámolásának támogatásáról szóló 2020. évi pályázat benyújtásáról
Mirkóczki Ádám polgármester

 

19./Előterjesztés az azonos neműek közti szexuális kapcsolatot és más devianciákat propagáló kiadványok távol tartása az önkormányzati fenntartású köznevelési intézményektől
Dr. Pápai Ákos képviselő

 

Tájékoztató
20./Tájékoztató a Városgazdálkodási Bizottság és a Polgármester saját hatáskörben hozott döntéseinek 2020. év III. negyedévében történő végrehajtásáról
Sós Tamás tanácsnok
Mirkóczki Ádám polgármester

Meghívott:
Dr. Fodor András vezérigazgató, EVAT Zrt.

 

1. sürgősségi előterjesztés ideiglenes bizottság felállításáról a Gárdonyi Géza Színházban kialakult COVID helyzetre való tekintettel
Mirkóczki Ádám polgármester

 

Zárt ülés
Személyi ügy
21./Előterjesztés díszpolgári cím adományozására
Mirkóczki Ádám polgármester

 

Előterjesztés
22./Előterjesztés az Eger Városi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági tagjának változásáról
Mirkóczki Ádám polgármester

 < Vissza
ESBA