Ugrás a fő tartalomhoz
2022. augusztus 13. | Ipoly
Eger.hu

A 2022. február 24-i közgyűlés anyaga

Létrehozva: 2022. február 17.  |  Utoljára frissítve: 2022. július 29.

Közzétételi egység: döntéshozatal, ülések


2022. február 22-én 9:00 órakor a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45.§-a alapján közgyűlés lesz.

Az ülés helye: Eger Város Polgármesteri Hivatal Díszterme, Eger, Dobó tér 2. I. emelet.

 

Személyi ügy
1./Előterjesztés szavazatszámláló bizottsági tagok megválasztásáról (KGY
Dr. Bánhidy Péter jegyző

 

2./Előterjesztés Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése állandó bizottságai elnökeinek és tagjainak megválasztására
Mirkóczki Ádám polgármester

 


3./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022.-2025. közötti saját bevételeinek, adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek várható összegéről, továbbá az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről (VGB, VPÜB, VSZUKB, KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

 

4./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelettervezete az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 4/2021. (II. 18.) számú Önkormányzati rendelet módosítására
Mirkóczki Ádám polgármester

 

5./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelettervezete Eger Megyei Jogú Város Alapokmányáról szóló 28/2011.(VI.30.) önkormányzati rendelet módosítására
Keresztes Zoltán képviselő

 

6./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelettervezete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 35/2015. (X.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
Orosz Lászlóné

 

Előterjesztés
7./Előterjesztés Eger, Gyetvai József utca 10503/22 helyrajzi számú ingatlan, valamint Eger, Kőlyuk út 9494/24 helyrajzi számú ingatlan beépítési mértékének növelése kapcsán Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 1/2004.(I.30.) önkormányzati rendelete alapján fizetendő egyszeri közműfejlesztési hozzájárulás összegének mértékéről (VSZUKB, VGB, KGY)
Mirkóczki Zita tanácsnok

 

Rendelettervezet
8./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelettervezete Eger Helyi Építési Szabályzatáról szóló 4/2016.(II.26.) önkormányzati rendelete és annak mellékletét képező Déli Iparterület szabályozási tervének módosításáról, valamint javaslat a Településszerkezeti Tervről szóló 279/2004.(VI.24.) közgyűlési határozat módosításáról a Gyetvai József utca 10503/22 helyrajzi számú ingatlanra, és a Kőlyuk út 9494/24 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó egyedi kérelmek kapcsán II. forduló
Mirkóczki Zita tanácsnok

Meghívott:
Wolf Beáta tervező településtervező
Csorba Tamás MULTIPACK Kft - ügyvezető igazgató MultipackKft.- ügyvezető igazgató
Mlinkó Attila Ledora Plusz Kft. ügyvezető igazgató

 

9./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelettervezete Eger Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 4/2016.(II.26.) önkormányzati rendelet és annak mellékleteit képező szabályozási terveinek módosításáról, valamint javaslat a Településszerkezeti Tervről szóló többször módosított 279/2004.(VI.24.) közgyűlési határozat módosításáról - a város több részterületére vonatkozó módosítás önkormányzati igények és egyes általános előírások kapcsán II. forduló
Mirkóczki Zita tanácsnok

Meghívott:
Vojnits Csaba Ferenc - településtervező Urbanitás Kft.

 

10./Előterjesztés Eger, Nagylapos városrész 01046/42, 01046/90 és 01046/91 helyrajzi számú külterületi ingatlanok belterületbe vonásáról, és annak kapcsán Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 1/2004.(I.30.) önkormányzati rendelete alapján fizetendő egyszeri közműfejlesztési hozzájárulás összegének mértékéről VSZUKB, VGB, KGY
Mirkóczki Zita tanácsnok

Meghívott: Vojnits Csaba Ferenc - településtervező Urbanitás Kft.

 

11./Előterjesztés az EVAT Zrt. és a Cégcsoport 2022. évi üzleti tervéről (VGB, VPÜB, KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

Meghívott:
Juhász Tamás Egri Városfejlesztési Kft ügyvezetője
Bacsa Jánosné gazdasági igazgató, Agria-Humán Kh. Np. Kft. Agria Humán Kft.
Juhász Géza ügyvezető Városgondozás Eger Kft, Eger és Körzete Hulladékkezelő Kh. Np. Kft.
Berényi Tamás ügyvezető, Agria Film Kft.
Takács Zoltán ügyvezető, Egri TISZK Kft. Egri TISZK Kft
Nagy Mihály ügyvezető, Egri Hulladékgazdálkodási Np.Kft Eger Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
Koltai Zsolt elnök Evat Zrt Igazgatósága
Juhász Éva vezérigazgató Evat Zrt
Hartmanné Dr. Somogyi Kinga MÉDIA EGER Kft ügyvezetője
Beresnyák Gyula ügyvezető , Eger Termál Kft/ Arnaut Pasa Fürdője Kft

 

12./Előterjesztés a KEVIKO Prevenció Védőnői Szolgáltató Kft. 2022. évi üzleti tervéről
Mirkóczki Ádám polgármester

Meghívott:
Vidó János Zoltánné ügyvezető
Kovácsné Daruháti Judit KEVIKO Prevenció Kft

 

13./Előterjesztés a MÉDIA EGER Nonprofit Közhasznú Szolgáltató Kft. részére 2021. évben nyújtott felhaozási i célú támogatás elszámolásáról
Mirkóczki Ádám polgármester

Meghívott:
Juhász Éva vezérigazgató Evat Zrt
Hartmanné Dr. Somogyi Kinga MÉDIA EGER Kft ügyvezetője

 

14./Előterjesztés az EGER TERMÁL Fürdőüzemeltető Kft. részére 2021. évben nyújtott működési célú támogatás elszámolásáról
Mirkóczki Ádám polgármester

Meghívott:
Juhász Éva vezérigazgató Evat Zrt
Beresnyák Gyula ügyvezető, Eger Termál Kft./Arnaut Pasa Kft.

 

15./Előterjesztés az ARNAUT PASA FÜRDŐJE Gyógyászati Kft. részére 2021. évben nyújtott működési célú támogatás elszámolásáról (VGB, VPÜB, KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

Meghívott:
Juhász Éva vezérigazgató Evat Zrt
Beresnyák Gyula ügyvezető

 

16./Előterjesztés a Fenntartható Városfejlesztési Stratégia megalapozó vizsgálatáról és célrendszeréről

Letölthető dokumentum Stratégia
Mirkóczki Ádám polgármester

Meghívott:
Galli Károly Pro Regio Nonprofit Kft. Vezető projektmenedzser
Dr. Gordos Tamás Pro Regio Nonprofit Kft. szakmai igazgató

 

17./Előterjesztés a Kertész úti Parkolóház megbízási szerződésének 1. számú mellékletének módosításáról
Mirkóczki Ádám polgármester

 

18. LEVÉVE a napirendről: Előterjesztés Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában álló, Eger Deák Ferenc u. 17. cím alatti hasznosításáról

 

19. Előterjesztés a Start Eger 2022 programról

  Oroján Sándor

 

20./Előterjesztés a 148/2021. (XII.08.) közgyűlési határozat módosításáról
Mirkóczki Ádám polgármester

 

21./Előterjesztés a 18/2022. (I. 27.) közgyűlési határozat módosításáról
Mirkóczki Ádám polgármester

 

22./Előterjesztés az önkormányzati fenntartású óvodák beolvadással megvalósuló átalakítás útján történő átszervezéséről
Mirkóczki Ádám polgármester
Földvári Győző tanácsnok

 

23./Előterjesztés az Alapítvány a Komplex Kultúrakutatásért alapítvánnyal kötendő közművelődési megállapodásról
Mirkóczki Ádám polgármester

 

24./a Dobó István Vármúzeum közbeszerzési eljárás lefolytatásával kapcsolatos három évre szóló kötelezettségvállalás engedélyezésére (VSZUKB, VGB,KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

Meghívott:
Ringert Csaba Dobó István Vármúzeum igazgató

 

 

26./Előterjesztés Eger Megyei Jogú Város közigazgatási területén különleges személyszállítást végző szolgáltatásra vonatkozó pályázati felhívásról (VSZUKB,KGY)

Mirkóczki Ádám polgármester

 

27./Előterjesztés a XVI. CMAS Uszonyosúszó Világkupa támogatásáról
Mirkóczki Ádám polgármester

 

28./Előterjesztés Kossuth L. u. 12. „Civil Ház” működtetésére kiírt pályázat eredményéről szóló döntésről
Farkas Attila alpolgármester
Minczér Gábor alpolgármester

Meghívottak:
Nagy Árpád soros elnök Civil Kerekasztal
Csathó Tibor ÉLETFA Környezetvédő Szövetség

 

29./az önkormányzati bérlakások bérbeadási gyakorlatának felülvizsgálatára.
Mirkóczki Zita tanácsnok

 

30./Előterjesztés a Polgármester 2022. évi szabadság-ütemtervének jóváhagyásáról (KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

 

 

Levéve a napirendről 31./Tájékoztató a Városi Diáktanács (VDT) 2021. évi működéséről, valamint az ifjúságszakmai struktúrák, szolgáltatások, információszolgáltatás, tanácsadás biztosításáról

 

Levéve a napirendről  32./Tájékoztató a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2021. évi tevékenységéről

Farkas Attila alpolgármester

 

Levéve a napirendről  33./Tájékoztató az Egri Szociális Intézmény, illetve a Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság 2021. évben végzett feladatairól

 

 

 Sürgősségi indítvány

 

Előterjesztés az Emberfia Alapítvánnyal (Waldorf Iskola) kapcsolatos döntésekről" címmel

Letölthető dokumentum

.

34./Tájékoztató a 2021-2027 fejlesztési ciklus előkészítéséről, illetve a folyamatban lévő projektek előrehaladásáról
Mirkóczki Ádám polgármester

 

                                                                                       Zárt ülés

 

25./Előterjesztés ingatlan értékesítésekre vonatkozó pályázati felhívásokról 

Mirkóczki Ádám polgármester

 

35./Előterjesztés az EVAT Zrt Igazgatósága, és a leányvállalatok beszámoltatásáról
Orosz Lászlóné

 

36./Előterjesztés nyugdíjasházi lakások bérbevételére jogosultak jegyzékének jóváhagyásáról
Mirkóczki Zita tanácsnok

 

37./Előterjesztés települési támogatás elutasítása ellen benyújtott fellebbezésről
Mirkóczki Ádám polgármester

 < Vissza
ESBA