Ugrás a fő tartalomhoz
2022. augusztus 13. | Ipoly
Eger.hu

A 2022. június 30-i közgyűlés anyaga

Létrehozva: 2022. június 17.  |  Utoljára frissítve: 2022. július 06.

Közzétételi egység: döntéshozatal, ülések


 

https://www.youtube.com/watch?v=O3sMkjqLVaY                  Élő közvetítés

 

2022. június 30-án 9:00 órakor a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45.§-a alapján közgyűlés lesz.

Az ülés helye: Eger Város Polgármesteri Hivatal Díszterme, Eger, Dobó tér 2. I. emelet.

 

Rendelettervezet
1./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelettervezete Eger Megyei Jogú Város Alapokmányáról szóló 28/2011.(VI.30.) önkormányzati rendelet módosítására
Dr. Bánhidy Péter jegyző

 

2./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése rendelettervezete a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról
Dr. Bánhidy Péter jegyző

 

3./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése rendelettervezete a helyi népszavazásról
Dr. Bánhidy Péter jegyző

 

Előterjesztés
4./Előterjesztés az EVAT Egri Vagyonkezelő és Távfűtő Zrt. 2021. évi összevont (konszolidált) beszámolójáról
Mirkóczki Ádám polgármester

Meghívott:
Vitéz Zsolt könyvvizsgáló VVA Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.
File Sándor Evat Zrt Igazgatóság elnöke
Szűcs Tamás Evat Zrt. vezérigazgató

 

5./Előterjesztés az EVAT Egri Vagyonkezelő és Távfűtő Zrt. 2022. évi üzleti tervének I. negyedéves teljesüléséről (VGB, VPÜB, KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

Meghívott:
Vitéz Zsolt könyvvizsgáló VVA Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. Külső meghívott
File Sándor Evat Zrt Igazgatóság elnöke
Szűcs Tamás Evat Zrt. vezérigazgató

 

6./Előterjesztés a „VÁROSGONDOZÁS EGER” Ipari- Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. részére 2021. április 01. napjától 2022. március 31. napjáig tartó időszakra nyújtott működési célú támogatás elszámolásáról
Mirkóczki Ádám polgármester

Meghívott:
Juhász Géza ügyvezető ügyvezető
Szűcs Tamás Evat Zrt. vezérigazgató

 

7./Előterjesztés a Fenntartható Városfejlesztési Stratégia valamint a TOP Plusz Városfejlesztési Programterv Irányító Hatóság elé terjesztendő munkaanyagáról
Mirkóczki Ádám polgármester

 

8./Előterjesztés „Hitelszerződés Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata részére fejlesztési célok megvalósítása érdekében” tárgyú versenyeztetési eljárás eredményéről
Mirkóczki Ádám polgármester

 

9./Előterjesztés az önkormányzati fenntartású óvodák 2022/2023. nevelési évének indításához szükséges fenntartói döntésekről
Mirkóczki Ádám polgármester

Meghívott:
Bocsiné Percze Andrea óvodavezető, Egri Kertvárosi Óvoda
Gál Judit Benedek Elek Óvoda- óvodavezető
Nagy Katalin mb. óvodavezető

 

10./Előterjesztés az önkormányzati fenntartású óvodák alapító okiratának módosítására
Dr. Bánhidy Péter jegyző

Meghívott:
Bocsiné Percze Andrea óvodavezető, Egri Kertvárosi Óvoda
Gál Judit Benedek Elek Óvoda- óvodavezető
Nagy Katalin mb. óvodavezető

 

11./Előterjesztés a Szivárvány Óvoda és a Benedek Elek Óvoda magasabb vezetői megbízásnak minősülő intézményvezetői munkaköre betöltésére vonatkozó pályázati felhívásokról (VKISZB,KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

 

12./Előterjesztés az Önkormányzat és az önkormányzati intézmények előirányzatainak módosítására
Mirkóczki Ádám polgármester

 

13./Előterjesztés a Harlekin Bábszínház igazgatói pályázata kiírásáról
Dr. Bánhidy Péter jegyző

 

14./Előterjesztés közterület elnevezésről
Dr. Bánhidy Péter jegyző

 

15./Előterjesztés a 2022. évi sportcélú támogatásra benyújtott kérelmek elbírálásáról
Mirkóczki Ádám polgármester

 

16./Előterjesztés Bem tábornok utcai teniszpályák bérleti szerződésének módosításáról
Mirkóczki Ádám polgármester

Meghívott:

Kovács Géza igazgató, Egri Városi Sportiskola

 

17./Előterjesztés az egri 1309/A/149 hrsz.-ú ingatlan (Eger, Cifrakapu u. 47.) kedvezményes használatba adására
Sós Tamás

Meghívott:
Szűcs Tamás Evat Zrt. vezérigazgató

 

18./Előterjesztés az Egri Városfejlesztési Kft-vel kapcsolatos döntésekről
Oroján Sándor képviselő

 

19./Előterjesztés az Egri Közszolgáltatások Városi Intézménye részére történő vagyonkezelésbe adásról szóló megállapodás megkötéséről
Mirkóczki Ádám polgármester

Meghívott:
Szabó László EKVI igazgató EKVI igazgató

 

( A napirendi pont vissza lett vonva) 20./Előterjesztés településrendezési szerződésről
Mirkóczki Ádám polgármester

 

21./Előterjesztés pályázatok benyújtásáról
Mirkóczki Ádám polgármester

 

22./Előterjesztés kulturális rendezvények támogatásáról
Mirkóczki Ádám polgármester

 

23./Előterjesztés Szépasszonyvölgy ellenőrzési biztosa beszámolójáról
Császár Zoltán képviselő

 

24./Előterjesztés intézményi ügyeket felügyelő biztos beszámolójáról
Földvári Győző tanácsnok

 

25./Előterjesztés Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2022. III. negyedévi feladattervéről, valamint a 2022. IV. negyedévi feladatterv-tervezetéről
Mirkóczki Ádám polgármester

 

26./Előterjesztés a 2022. II. negyedévben lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról
Dr. Bánhidy Péter jegyző

 

Tájékoztató
27./Tájékoztató a közgyűlés két ülése között történt fontosabb eseményekről
Mirkóczki Ádám polgármester

 

28./Tájékoztató a 2021-2027 fejlesztési ciklus előkészítéséről, illetve a folyamatban lévő projektek előrehaladásáról
Mirkóczki Ádám polgármester

 

1. sürgősségi Előterjesztés a VOLÁNBUSZ Zrt.-vel kötött Közszolgáltatási szerződés 1. számú mellékletének módosításáról a Rác hóstya helyi közlekedésének, lakossági igényeket kiszolgáló változtatásáról.

Mirkóczki Ádám polgármester

 

2. sürgősségi előterjesztés temetési költségekhez történő hozzájárulásról

Mirkóczki Ádám polgármester

 

3.  sürgősségi előterjesztés a Katona István téri parkolóházról

Orosz Lászlóné képviselő

 

Zárt ülés
Előterjesztés
29./Előterjesztés az Egri Kulturális és Művészeti Központ intézményvezetői megbízására
Mirkóczki Ádám polgármester

Meghívott:
Kiss Renáta EKMK intézményvezető pályázó
Pataki Zsuzsanna művészeti vezető

 

30./Előterjesztés kitüntetések, elismerések adományozásáról
Mirkóczki Ádám polgármester

 

31./Előterjesztés települési támogatás elutasítása ellen benyújtott fellebbezésről
Mirkóczki Ádám polgármester

 

Tájékoztató
32./Tájékoztató az önkormányzat tulajdonában álló bérlakások elmúlt öt éves bérbeadási gyakorlatáról
Farkas Attila alpolgármester

 < Vissza
ESBA