Ugrás a fő tartalomhoz
2022. augusztus 13. | Ipoly
Eger.hu

A 2022. május 26-i közgyűlés anyaga

Létrehozva: 2022. május 13.  |  Utoljára frissítve: 2022. május 30.

Közzétételi egység: döntéshozatal, ülések


https://www.youtube.com/watch?v=cVy0aphEtuE

 

Élő közvetités

 

2022. május 26-án 9:00 órakor a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45.§-a alapján közgyűlés lesz.

Az ülés helye: Eger Város Polgármesteri Hivatal Díszterme, Eger, Dobó tér 2. I. emelet.

 

Előterjesztés
1./Előterjesztés Eger Megyei Jogú Város Közbiztonsági beszámolójáról
Mirkóczki Ádám polgármester

Meghívott:
Czinege László, r. dandártábornok, megyei főkapitány
Kovács József r. ezredes, kapitányságvezető
Dr. Jencsik József r. alezredes, a Közrendvédelmi Osztály
Rékási Sándor r. alezredes, Bűnügyi Osztály alosztályvezető

 

Rendelettervezet
2./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelettervezete az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról, valamint a központi támogatások elszámolásáról (VGB, VPÜB, VKISZB, VUKKB, KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

 

3./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése rendelettervezete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 35/2015. (X.30.) önkormányzati rendelet módosítására
Mirkóczki Ádám polgármester

 

4./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezte a házasságkötés és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének hivatali munkaidőn kívüli, és hivatali helyiségen kívüli engedélyezéséről a többletszolgáltatásokért, valamint az egyéb szolgáltatásokért fizetendő díjakról szóló 18/2017.(VI.23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Mirkóczki Ádám polgármester

 

5./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a közterület használatáról szóló rendelete megalkotásáról, valamint Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelettervezete a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint azok elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 38/2016. (XI. 25.) rendelet módosításáról
Dr. Bánhidy Péter jegyző

 

6./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelettervezete Eger Megyei Jogú Város Alapokmányáról szóló 28/2011.(VI.30.) önkormányzati rendelet módosítására
Komlósi Csaba tanácsnok

 

7./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelettervezete a személyes gondoskodást nyújtó szociális, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról és azok térítési díjairól szóló 14/2007. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról
Mirkóczki Ádám polgármester

 

Előterjesztés
8./Előterjesztés Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi maradványának jóváhagyásáról (VGB, VPÜB, VKISZB, VUKKB, KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

 

9./Előterjesztés az önkormányzat és az önkormányzati intézmény előirányzatainak módosítására
Mirkóczki Ádám polgármester

 

10./Előterjesztés az EVAT Egri Vagyonkezelő és Távfűtő Zrt. és a Cégcsoport 2021. évi számviteli törvény szerinti beszámolójáról (VGB, VPÜB, KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

Meghívottak:
Bacsa Jánosné ügyvezető, Agria Humán Kh. Np. Kft.
Berényi Tamás ügyvezető, Agria Film Kft.
Takács Zoltán ügyvezető, Egri TISZK Kft. Egri TISZK Kft
Korsós Lajosné EVAT Zrt divízióvezetője 
File Sándor Evat Zrt Igazgatóság elnöke
Molnár László ügyvezető Eger Termál Kft.
Arnaut Pasa Fürdője Kft. cégvezető
Juhász Géza ügyvezető, Városgondozás Eger Kft /Eger és Körzete Hulladékkezelő Kh. Np. Kft.

Hartmanné Dr. Somogyi Kinga MÉDIA EGER Kft ügyvezetője
Juhász Tamás ügyvezető Egri Városfejlesztési Kft. képviselője 

Nagy Mihály ügyvezető  Egri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft

 

11./Előterjesztés az Eger és Körzete Hulladékkezelő Nonprofit Közhasznú Szolgáltató Kft. részére 2021. évben nyújtott működési célú támogatás elszámolásáról
Mirkóczki Ádám polgármester

Meghívottak:
Korsós Lajosné EVAT Zrt divizióvezetője 
Juhász Géza ügyvezető, Eger és Körzete Hulladékkezelő és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. t

 

1

12./Előterjesztés a „VÁROSGONDOZÁS EGER" Ipari- Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. részére 2021. április 01. napjától 2022. március 31. napjáig tartó időszakra nyújtott működési célú támogatás elszámolásáról

visszavonva

 

13./Előterjesztés a Városgondozás Eger Kft-vel kötendő közszolgáltatási támogatási szerződésről
Mirkóczki Ádám polgármester

Meghívottak:
Juhász Géza ügyvezető ügyvezető
Korsós Lajosné EVAT Zrt divizióvezető

 

14./Előterjesztés a MÉDIA EGER Nonprofit Közhasznú Szolgáltató Kft. részére 2021. évben nyújtott működési célú támogatás elszámolásáról
Mirkóczki Ádám polgármester

Meghívottak:

Korsós Lajosné EVAT Zrt divizióvezető

Hartmanné Dr. Somogyi Kinga MÉDIA EGER Kft ügyvezetője

 

15./Előterjesztés a MÉDIA EGER Nonprofit Közhasznú Szolgáltató Kft. és az Agria – Film Moziüzemeltető és Szolgáltató Kft. 2022. évi módosított üzleti tervéről
Mirkóczki Ádám polgármester

Meghívottak:
Berényi Tamás ügyvezető, Agria Film Kft.

Korsós Lajosné EVAT Zrt divizióvezető

Hartmanné Dr. Somogyi Kinga MÉDIA EGER Kft ügyvezetője

 

16./: Előterjesztés az Agria - Film Moziüzemeltető és Szolgáltató Kft. részére 2021. évben nyújtott működési célú támogatás elszámolásáról
Mirkóczki Ádám polgármester

Meghívott:
Berényi Tamás ügyvezető, Agria Film Kft.

Korsós Lajosné EVAT Zrt divizióvezető

 

17./Előterjesztés az Eger Városi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. részére 2021. évben nyújtott működési célú támogatás elszámolásáról
Mirkóczki Ádám polgármester

Meghívott:
Törőcsik Gábor ügyvezető, Eger Városi Turisztikai Kh. Np. Kft.

 

18./Előterjesztés a Belső Ellenőrzés 2021. évi munkájáról
Dr. Bánhidy Péter jegyző

 

19./Előterjesztés a Biosziget Rehabilitációs Alapítvány és a Főegyházmegyei Karitász Központ RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat részére nyújtott 2021. évi működési célú támogatások elszámolása
Mirkóczki Ádám polgármester

Meghívott:
Mandák Attila Biosziget Rehabilitációs Alapítvány kuratóriumi elnök
Árvai Ferenc Főegyházmegyei Karitász Központ - igazgató

 

20./Előterjesztés „Civil Alap szakmai programok megvalósítása 2022” civil szervezetek támogatására
Mirkóczki Ádám polgármester

 

21./Előterjesztés az Eatrend Kft közétkeztetési szerződésre vonatkozó kompenzációs kérelméról
Mirkóczki Ádám polgármester

Meghívott:
Gyura Zsanett Eatrend Kft Külső meghívott

 

 

22./Előterjesztés a 2022. évi sportcélú támogatásra benyújtott kérelmek elbírálásáról
Mirkóczki Ádám polgármester

 

az előterjesztő visszavonta

 

 

23./Előterjesztés a vízfelület használat 2022. évi támogatásáról
Mirkóczki Ádám polgármester

Meghívott:
Molnár László ügyvezető Eger Termál Kft.

 

24./Előterjesztés az Egri Kulturális és Művészeti Központ alapító okiratának módosításáról
Dr. Bánhidy Péter jegyző

Meghívott:
Kiss Renáta EKMK igazgató

 

 

25./Előterjesztés a Bartakovics Béla Közösségi Ház bérleti szerződésének újratárgyalásáról
Mirkóczki Zita tanácsnok

 

az előterjesztő visszavonta

 

26./Előterjesztés “Hírességek” emléktáblák adományozásáról
Juhász Ádám képviselő

Meghívott:
Forgó János, Eger Sikeréért Egyesület elnöke

 

27./Előterjesztés a Magyar Ökölvívó Szakszövetség – 71. Bornemissza Gergely Nemzetközi Utánpótlás Emlékversenyének támogatására
Mirkóczki Ádám polgármester

 

28./Előterjesztés az Eger Város Óvodái intézményvezetői pályázatának kiírására, valamint az Egri Kertvárosi Óvoda alapító okiratának módosítására, továbbá az Eger Város Óvodáiba beolvadó óvodák megszüntető okiratainak jóváhagyására
Mirkóczki Ádám polgármester

 

29./Előterjesztés ebrendészeti telep teljeskörű rekonstrukciójára
Minczér Gábor alpolgármester

 

30./Előterjesztés önkormányzati bérlakásokra vonatkozó bérlőkijelölési jog biztosításáról és meghosszabbításáról
Mirkóczki Ádám polgármester

 

31./Előterjesztés a 152/2022. (IV.28.) számú közgyűlési határozat visszavonásáról
Mirkóczki Ádám polgármester

 

32./Előterjesztés a mentőállomás részére nyújtandó támogatásról
Farkas Attila alpolgármester

 

33./Előterjesztés az Egri Kulturális és Művészeti Központ magasabb vezetői kinevezésről szóló pályázatokat elbíráló szakértő bizottsági tagok felkéréséről
Mirkóczki Ádám polgármester

 

34./Előterjesztés az Eger belterület 1839 hrsz.-ú, természetben az Eger, Bolyki Tamás utca 28. sz. alatti ingatlan értékesítéséről (VGB, VPÜB, KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

 

35./Előterjesztés az Eger, Ludányi utcában elhelyezkedő 1718, 1730, 1731 hrsz.-ú ingatlanok telekhatár rendezéséről (VGB, VPÜB, KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

 

36./Előterjesztés az Eger, József Attila utca 14. szám előtti önkormányzati ingatlanrész telekkiegészítésként történő értékesítéséről (VGB, VPÜB, KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

Meghívott:
Köböl Zsolt kérelmező

 

37./Előterjesztés a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján végzett 2021. évi feladatokról
Farkas Attila alpolgármester

Meghívott:
Perczéné Bocsi Orsolya Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság - igazgató

 

38./Előterjesztés Eger Megyei Jogú Város a helyi drogprobléma megelőzéséről szóló cselekvési tervének elfogadására
Farkas Attila alpolgármester

Meghívott:
Tóth Róbert Kábítószerügyi Egyeztető Fórum elnöke

 

39./Előterjesztés Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata és Intézményei Közbeszerzési Szabályzatának módosításáról
Oroján Sándor képviselő

 

40./Előterjesztés bérleti jog visszafizetés ellenértékének biztosítására Eger, Bajcsy-Zsilinszky u. 2. szám alatti ingatlanra
Sós Tamás tanácsnok

Meghívott:
EVAT Zrt képviselője

 

Tájékoztató
41./Tájékoztató a közgyűlés két ülése között történt fontosabb eseményekről
Mirkóczki Ádám polgármester

 

42./Tájékoztató a 2021-2027 fejlesztési ciklus előkészítéséről, illetve a folyamatban lévő projektek előrehaladásáról
Mirkóczki Ádám polgármester

 

(Az előterjesztés vissza lett vonva) Sürgősségi előterjesztés a Szala városrészben illegálisan lerakott hulladék elszállításáról

Minczér Gábor alpolgármester

 

Zárt ülés
Személyi ügy
43./Előterjesztés önkormányzati tulajdonú gazdasági társasággal kapcsolatos döntésről
Mirkóczki Ádám polgármester

 

Előterjesztés
44./Előterjesztés garzonházi, fecskeházi lakások bérbevételére jogosultak jegyzékének jóváhagyásáról
Mirkóczki Zita tanácsnok

 

45./Előterjesztés települési támogatás elutasítása ellen benyújtott fellebbezésről
Mirkóczki Ádám polgármester

 

46./Előterjesztés lakásigénylési névjegyzék jóváhagyásáról
Mirkóczki Zita tanácsnok

 < Vissza
ESBA