Ugrás a fő tartalomhoz
2024. június 18. | Arnold
Csobbanj és szurkolj!
Vízpartról vagy akár a medencéből is...
Megkezdték a választási plakátok beszedését
Alig néhány nappal a választások után...
BikeSafe: így kerülhet elő az eltűnt bicikli
A nyári szünidő közeledtével egyre...
Hogyan borozzunk másnap nélkül?
Alkoholmentesített borokkal ismerkedtek a...
Izgalmas programokkal érkezik a 44. Kaláka Fesztivál
Vers- és templomkoncerttel,...
Számvetést készített a Lenkey
Sikeres Erasmus+projekt, eredményes...
Együttműködést írt alá az Egererdő és a Tankerület
Együttműködést írt alá az Egererdő...
Kovács Cs. Tamás is utazik az olimpiára
Szilágyi Dorottyán, Parkes Rebeccán,...
Virágba borult a város
Több körforgalmat, belvárosi utcát és...
Július 5-én kezdődik az Agria Nyári Játékok
Július 5-én kezdődik az Agria Nyári...
Melegebédet és tartós élelmiszereket osztottak
Nemcsak melegebéddel, hanem tartós...
Jótékonysági célból gurult a Unity motoros csapat
Mintegy félmillió forintot gyűjtöttek...
A vízhálózatok korszerűsítését várják
Voltak fejlesztések a víziközműveknél...
Helyhatósági és EP választások
Most először fordul elő, hogy egyszerre...
A korábbi elnökség folytatja az iparkamara élén
Tisztújítást tartott a Heves Vármegyei...
Új zebra segíti a gyalogos közlekedést
Gyalogátkelőhellyel gazdagodott a Homok...
Elkezdődtek a szóbeli érettségi vizsgák
Elkezdődtek a szóbeli érettségi...
Javában tartanak a választási előkészületek
Javában készülnek a Június 9-i...
106 Szenior Akadémista vette át az oklevelét
Az első Szenior Akadémia végzett...
Sikerek emelik a jubileumi tanév fényét
Az Egri Szilágyi Erzsébet Gimnáziumban is...
Behúzta a kötelezőt az Eger Heroes
A divízió kettes amerikai futball...
Nemzeti Összetartozás Napja
A 104 éve aláírt trianoni...
A Tankcsapda és a Neoton Família is fellép
Koncert, színházi előadás, filmzene és...
Elkészült a Sas út
Befejeződött az Eger Déli városrész...
Pedagógusokat köszöntöttek a Líceumban
Pedagógusszolgálati emlékérmeket és...
Különleges gyereknapot tartottak
Különleges gyereknapot tartottak a Szent...
Évadzáró társulati ülés a színházban
Már az új évadra készül az egri...
Világháborús relikviákból nyílt kiállítás
Első világháborús relikviákból nyílt...
Rendkívüli közgyűlé
Szerdán már beszámoltunk a rendkívüli...
A lakosság is sokat tehet a szúnyogszaporulat ellen
A meleg, csapadékos időjárás miatt...

Jogszabályi keretek összefoglalása

Létrehozva: 2015. május 13.  |  Utoljára frissítve: 2019. április 02.

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata ÁROP -1.A.5-2013. kódszámú pályázatához Jogszabályi keretek összefoglalása


Magyarország Alaptörvénye az „Alapvetések" fejezet T) cikkében határozza meg a jogalkotás rendszerét és hierarchiáját. Eszerint:
„(1) Általánosan kötelező magatartási szabályt az Alaptörvény és az Alaptörvényben megjelölt, jogalkotó hatáskörrel rendelkező szerv által megalkotott, a hivatalos lapban kihirdetett jogszabály állapíthat meg. Sarkalatos törvény eltérően is megállapíthatja az önkormányzati rendelet és a különleges jogrendben alkotott jogszabályok kihirdetésének szabályait.
(2) Jogszabály a törvény, a kormányrendelet, a miniszterelnöki rendelet, a miniszteri rendelet, a Magyar Nemzeti Bank elnökének rendelete, az önálló szabályozó szerv vezetőjének rendelete és az önkormányzati rendelet. Jogszabály továbbá a Honvédelmi Tanács rendkívüli állapot idején és a köztársasági elnök szükségállapot idején kiadott rendelete.
(3) Jogszabály nem lehet ellentétes az Alaptörvénnyel."
Emellett az Alaptörvény az „Állam" fejezetének a helyi önkormányzatokról szóló 31-35) cikkeiben rögzíti az önkormányzatiság meghatározó elveit.

Az önkormányzati működés feltételrendszerét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) határozza meg.
A törvény 13.§ (1) bekezdése szerint a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen:
1. településfejlesztés, településrendezés;
2. településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása);
3. a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése;
4. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások;
5. környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás);
6. óvodai ellátás;
7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása;
8. szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;
9. lakás- és helyiséggazdálkodás;
10. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása;
11. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;
12. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;
13. helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;
14. a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;
15. sport, ifjúsági ügyek;
16. nemzetiségi ügyek;
17. közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;
18. helyi közösségi közlekedés biztosítása;
19. hulladékgazdálkodás;
20. távhőszolgáltatás;
21. víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül.

Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatait EMJV Alapokmányáról szóló 28/2011. (VI.30.) önkormányzati rendelet tartalmazza.

Az Önkormányzat működését illetően jelentős változások történtek 2013. január 1-től. A járások megalakulásával a közoktatási feladatok a Klebelsberg Intézményfenntartó Központhoz kerültek, de az intézmények működtetése továbbra is önkormányzati feladat maradt. Másrészt csökkent a hatósági feladatok köre, a polgármesteri hivatal tevékenységének hangsúlya egyre inkább a településfejlesztés, településüzemeltetés, vállalkozásfejlesztés irányába tolódik el. Emellett meg kell felelni a folyamatosan változó jogszabályi követelményeknek is.
A feladatok és hatáskörök ezen típusú átalakítása lehetővé teszi, hogy az önkormányzat nagyobb figyelmet fordítson a menedzsment és humán erőforrás kapacitás strukturáltabb működtetésére, valamint az ezen irányú képességek, készségek fejlesztésére.
Ezenfelül fontos a felelősségek és hatáskörök pontos definiálása, az ügyfél-orientált működés előtérbe helyezése, ennek megfelelően a hatékonyság és teljesítmény fókuszú belső, illetve külső kommunikációs csatornák kiépítése, erősítése. Minden eddiginél fontosabb a szervezeti egységek együttműködése, az ellátási színvonal növelése és folytonosságának biztosítása. Állandó kihívást jelent ezen felül a gazdasági recesszió hatása, amely elsősorban foglalkoztatottsági problémákat vet fel. Egyre fontosabb, hogy az önkormányzat hosszú távon képes legyen megtartani, illetve növelni a lakossági elégedettség mutatóit, ennek megfelelően kell, hogy újraszervezze a humán szolgáltatások tevékenységi körét és típusait, valamint ehhez kapcsolódóan képes legyen a megváltozott elvárásoknak megfelelően újratervezni és hosszú távon sikeresen működtetni a komplex - akár térségi szintű - szolgáltatások rendszerét.
Az önkormányzat rendelkezik a 314/2012. Városfejlesztési Stratégiával a 2014-2020 évekre, amely átfogó képet ad a településfejlesztési koncepcióról.

II. A projekt által érintett ügycsoportok

Az önkormányzat feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó alapvető jogszabályok:
Magyarország Alaptörvénye
2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól
77/2012. (XII.21.) önk.rendelet a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról
28/2011. (VI.30.) önk.rendelet EMJV Alapokmányáról
2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól (Ket.)
2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról
368/2011. évi (XII.31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
2000. évi C. törvény a számvitelről
2013. évi CCXXX. törvény Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről

Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak ellátására vonatkozó jogszabályok:
1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről
1990. évi C. törvény a helyi adókról
1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról
1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról
1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról
1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről
1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól
1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról
1996. évi LIII. törvény a természet védelméről
1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről
1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről
1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről
1997. évi CLIX. törvény a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról
1999. évi XLIII. törvény a temetőkről és a temetkezésről
1999. évi LXIII. törvény a közterület-felügyeletről
2004. évi I. törvény a sportról
2005. évi XVIII. törvény a távhőszolgáltatásról
2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről
2011. évi CXCV. törvény a nemzeti köznevelésről
2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról
2011. évi CCIX. törvény a víziközmű-szolgáltatásról
2012. évi XLI. törvény a személyszállítási szolgáltatásról
2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról
370/2011. (XII.31.) a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről

Területfejlesztéssel és vagyongazdálkodással kapcsolatos jogszabályok:
2013. évi V. törvény a Polgári törvénykönyvről
1997. évi LXXVIII. törvény az építet környezet alakításáról és védelméről
253/1997. (XII.20.) Korm. r. az országos településrendezési és építési követelményekről
1997.évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról
6/2012.(II.24.) EMJV önk. rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól
27/2008. (VI.27.) önk. rendelet a Helyi Építési Szabályzatról

Humánerő gazdálkodással kapcsolatos jogszabályok:
2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről
2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről
30/2012. (III.7.) Korm. rendelet a közszolgálati tisztviselők munka-és
pihenőidejéről...
29/2012. (III.7.) Korm. rendelet a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól
35/1988. (II.27.) Korm. rendelet a közigazgatási szakvizsgáról
10/2013. (I.21.) Korm. rendelet a közszolgálati egyéni teljesítményértékelésről

Nyilvánosság:
44/2003. (XI.28.) EMJV Kgy. önkormányzati rendelete a közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és ellenőrzésének bővítésével kapcsolatos szabályokról
2007. évi CLXXXI. törvény a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

Hatályos önkormányzati rendeletek:
o 32/2014. (VI.27) az ingatlanfejlesztésben érdekeltek kezdeményezésére készülő szabályozási tervek készítéséről, módosításáról és igénybevételhez kapcsolódó településrendezési szerződésről
o 22/2014. (V.23.) közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról
o 7/2014. (II.28.) Eger, Dobó utca helyi védelmi területté nyilvánításáról, valamint az utca egyes épületeinek egyedi helyi védelem alá helyezéséről
o 4/2014 (II.15) az Eger Városkártyáról
o 41/2013. (XII. 20.) Önkormányzat 2014. évi átmeneti gazdálkodásáról
o 34/2013 (XI. 15.) a kötelező közművelődési feladatokról
o 26/2013. (IX.27.) az Eger, Barkóczy Ferenc utca. 7. sz. (4494 hrsz) alatti ingatlanon található Egri Járási Földhivatal épületének helyi egyedi (H1) védelem alá helyezéséről
o 11/2013. (III. 29.) a közterületen elhelyezett képfelvevőkről
o 82/2012. (XII. 21.) Eger településképi védeleméről
o 81/2012. (XII. 21.) a helyi településrendezési előírások tartalmáról szóló előzetes tájékoztatás, a tervekkel kapcsolatos szakmai konzultációról és Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Építészeti-Műszaki Tervtanácsának létrehozásáról és működésének rendjéről
o 77/2012.(XII.21.) a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról
o 74/2012 (XII.21.) a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról
o 71/2012. (XII. 21.) a talajterhelési díjról
o 60/2012. (XI. 29.) az építményadóról és telekadóról
o 58/2012 (XI. 29.) az önkormányzati adóügyekre érvényes adóeljárási szabályokról
o 53/2012 (X. 26.) az állattartás rendjéről
o 46/2012 (IX. 28.) a reklámhordozók, és hirdetmények elhelyezésének, közzétételének rendjéről és engedélyezéséről
o 29/2012 (VI.29.) az Eger, Deák Ferenc utca keleti oldalának területi védelem alá, valamint a villasor épületeinek helyi egyedi védelem alá helyezéséről
o 12/2012.(III.30) a helyi iparűzési adóról
o 11/2012. (III.30.) az idegenforgalmi adóról
o 6/2012.(II.24) az önkományzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól
o 55/2011. (XII.23.) a háziorvosi, házi gyermekorvosi, valamint fogorvosi körzetekről
o 52/2011. (XI.25.) az Eger, Bajcsy-Zs. u. 15. sz. (4946 hrsz.) alatti ingatlanon található épület helyi egyedi védelem alá helyezéséről
o 44/2011. (XI. 25.) a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő 2012. évi díjtételek megállapítására
o 42/2011.(X,28) a klíma és energetikai fejlesztésekhez kapcsolódó feladatok ellátásáról
o 38/2011 (X.28) a helyi kitüntetések, díjak, elismerő címek alapításáról és adományozásáról
o 36/2011. (IX.30) az elektronikus úton teljesíthető adókötelezettségekről
o 32/2011. (VIII. 26.) az Egri Kistérség Többcélú Társulása részére történő feladat- és hatáskör átadásról
o 28/2011. (VI.30.) Eger Megyei Jogú Város Alapokmányáról
o 26/2011 (VI.30.) a házasságkötés és a bejegyzett élettársi kapcsolat hivatali munkaidőn kívüli, valamint hivatali helyiségen kívüli létesítésének engedélyezéséről és a többlet-szolgáltatásokért fizetendő díjakról.
o 2/2011. (I.28.) az Eger Város Ösztöndíjasa cím alapításáról, a címmel járó támogatásról, annak folyósításáról
o 43/2010. (XII.17.) az Önkormányzat 2011. évi átmeneti gazdálkodásáról
o 30/2010. (IX.24.) az Eszterházy Károly Főiskola botanikus kertjének helyi jelentőségű védett természetvédelmi területté nyilvánításáról
o 3/2010. (I. 29.) a meglevő lakóépületek széndioxid-kibocsátás csökkentést eredményező energiahatékonysági felújítását megvalósító beruházások, megújuló energiafelhasználást támogató beruházások, valamint új építésű energiatakarékos lakóépületek támogatása
o 2/2010. (I. 29.) az egycsatornás gyűjtőkémények felújításának támogatására
o 72/2009. (XII.18.) az egri Érseki Palota felső-kert, középső-kert és díszkert helyi jelentőségű védett természetvédelmi területté nyilvánításáról
o 60/2009. (XI.27.) a helyi iparűzési adó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról
o 58/2009. (XI.27.) számú rendelet a települési hulladékkezelési közszolgáltatás legmagasabb díjáról és a díjalkalmazás feltételeiről
o 57/2009. (XI.27.) a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő 2010. évi díjtételek megállapítására
o 56/2009. (XI.27.) a menetrendszerinti autóbusz-közlekedés díjáról
o 56/2009. (XI.27.) a menetrendszerinti autóbusz-közlekedés díjáról
o 38/2009.(VIII.18.) az iparosított technológiával épült lakóépületek széndioxid-kibocsátás csökkentést és energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatásáról
o 37/2009. (VIII.29) a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásokról, valamint a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről
o 34/2009. (VI.26. a városfejlesztéshez és városrehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról
o 26/2009. (V. 29.) az önkormányzat tulajdonában álló bérlakások bérbeadásának, valamint a bérleti díjak és a külön szolgáltatások díjai megállapításának szabályairól
o 15/2009.(III. 27.) a közterületek felbontásáról, és a közúton folyó munkákról
o 2/2009. (I.30.)Eger Megyei Jogú Város vállalkozásfejlesztési és befektetés-támogató programjáról
o 63/2008. (XII.19.) a helyben központosított közbeszerzésekről
o 27/2008.(VI.27.) Eger Megyei Jogú Város Helyi Városrendezési és Építési Szabályzatáról
o 19/2008.(IV.25) az önkormányzati fenntartású nevelési-oktatási intézményekben igénybevett tanügyi szolgáltatásokért kérhető térítési díjak és tandíjak megállapításának szabályairól
o 11/2008 (III.28) a távhővel ellátott lakóépületek lakásonkénti hőfogyasztásának szabályozására és mérésére alkalmas eszközök beszerelésének támogatására
o 68/2007. (XII. 21.) helyi jelentőségű védett természeti területek védettségének fenntartásáról
o 67/2007. (XII. 20.) az önkormányzat tulajdonában lévő lakások elidegenítésére vonatkozó szabályokról
o 52/2007. (IX. 28.) rendelet az Eger, Széchenyi u. 82. sz. (4729 hrsz.) alatti ingatlanon található főépület helyi egyedi védelem alá helyezéséről
o 32/2007. (VIII.31.) az egri Szépasszonyvölgy helyi védelem alá helyezéséről
o 31/2007 (VIII. 31.) Eger város építészeti értékeinek helyi védelméről
o 19/2007. (IV.27.) az építményekhez szükséges gépjármű várakozóhelyek létesítéséről és megváltásáról
o 14/2007 (III.30.) a személyes gondoskodást nyújtó szociális, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról és azok térítési díjairól
o 3/2007 (I.26.) az egri árvízi szintjelző táblák helyi védelem alá helyezéséről
o 21/2006. (V. 25.) a helyi szociális támogatásokról és a gyermekvédelmi ellátásokról valamint az igénylés és a folyósítás rendjéről
o 16/2006. (IV.28.) az Eger, Cifrakapu tér 4. szám alatt található (egri 1991 hrsz.) ingatlan helyi egyedi védelem alá helyezéséről
o 4/2006. (I. 27) az érvényes szabályozási tervvel nem érintett városrészekben folyó építési tevékenység szabályozásáról.
o 43/2005 (XII. 16.) a távhőszolgáltatás legmagasabb díjáról és a díjalkalmazás feltételeiről
o 31/2005 (X.21.) az építési és bontási hulladék kezelésének szabályairól
o 30/2005. (X.21) az egyes hatósági ügyek intézéséhez illetve az egyes eljárási cselekményekhez kapcsolódó elektronikus ügyintézés szabályairól
o 9/2005. (III. 04.) a költségvetési és zárszámadási rendelet tartalmának meghatározásáról
o 4/2005.(I.21.) Egri Kistérség Többcélú Társulása közös helyi Hulladékgazdálkodási Tervéről
o 37/2004. (XII. 17.) a menetrendszerinti autóbusz-közlekedés díjáról
o 33/2004. (XI. 26.) a vásárokról és piacokról
o 20/2004 (VI. 04.) a levegőminőség védelméről
o 1/2004. (I. 30.) az útépítési és közművesítési hozzájárulásról, valamint az útépítési érdekeltségi hozzájárulásról
o 44/2003. (XI.28.) a közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és ellenőrzésének bővítésével kapcsolatos szabályokról
o 43/2003. (XI.28.) a Helyi Környezetvédelmi Alapról
o 16/2003 (IV.04) a lakáshoz jutás helyi támogatásának rendjéről
o 32/2002 (XII.13.) a települési folyékony hulladékkezelési közszolgáltatásról valamint a közszolgáltatás legmagasabb díjáról és a díjalkalmazás feltételeiről
o 7/2002. (III. 29.) az Önkormányzat beruházásainak rendjéről
o 1/2002. (II. 1.) Eger Megyei Jogú Város Sporttámogatási Rendszeréről
o 55/2001. (XII.21.) az Önkormányzati Mezei Őrszolgálatról, a mezőőri járulék mértékéről és megfizetéséről
o 39/2001. (X.19.) a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer helyi szabályozásáról
o 38/2001 (X.19) a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről
o 9/2001. (II. 09.) a távhőszolgáltatásról
o 3/2001 (I.26) a Közterület-felügyelet szervezetéről és működésének rendjéről
o 59/2000. (XI.24.) az egri Városháza és a Hősök temető kegyeleti park helyi egyedi védelem alá helyezéséről
o 56/2000.(X.13.) a közterületek nemzeti ünnepeken történő fellobogózásáról
o 47/2000. (IX.15.) Eger Város kötelező közművelődési és kulturális feladatairól
o 42/2000. (IX. 15.) a temetőkről és a temetkezés rendjéről
o 35/2000. (07.21) az önkormányzat által vállalt készfizető kezességvállalás feltételeiről
o 30/2000. (VI.16.) a tulajdont korlátozó egyes rendezési tervi elhatározások felülvizsgálatáról
o 26/2000. (IV. 21.) az utca- és városrésznevek megállapításáról, valamint azok jelöléséről
o 24/2000. (IV.21.) a magánerős külterületi út- és csapadékelvezető rendszer karbantartásának, építésének szervezéséről és a hozzájárulás rendszeréről
o 30/1999.(X.20.) a személyi tulajdonban lévő lakásokban vis maior által keletkezett károk enyhítésére nyújtható támogatásokról
o 15/1999. (V. 19.) a városi zöldterületek és zöldfelületek megóvásáról, használatáról, fenntartásáról, létesítéséről
o 45/1998. (IX. 30.) a Grőber urnatemető helyi jelentőségű temetőkert védetté nyilvánításáról
o 21/1998. (V.20) a társasházak magánerős felújításához nyerhető pénzügyi támogatásról
o 17/1998. (V. 20.) a fizető várakozóhelyek kijelöléséről és használatának szabályozásáról
o 14/1997. (V. 28.) az adóigazgatási feladatokat ellátók anyagi érdekeltségi rendszeréről
o 11/1997. (IV. 30.) a "VÁR-ZÓNA" közlekedési rendjéről
o 31/1995. (X. 18.) az egészségügyi szempontból káros rágcsálók elleni védekezésről
o 13/1995. (V.24.) a "Mészhegy - Nyerges-tető" helyi jelentőségű természeti terület védetté nyilvánításáról
o 12/1995 (V.10) a magánerős közműberuházás szervezéséről és támogatási rendszeréről
o 3/1995. (II. 15.) az önkormányzati képviselők díjáról
o 17/1994. (V. 18.) az Érsekkert helyi jelentőségű természeti terület védetté nyilvánításáról
o 5/1994 (III. 02.) a magánerős közműberuházás szervezéséről és támogatási rendszeréről
o 44/1993. (XII. 23.) a Közoktatási törvénnyel kapcsolatos hatáskörök átruházásáról
o 43/1993.(XII. 23.) Eger Megyei Jogú Város területén elhelyezkedő építmények tetőterének beépíthetőségéről
o 4/1993. (II. 17.) a közüzemi szolgáltatásból származó ivóvíz- és csatornahasználatért fizetendő díjnak az önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérlőjére történő áthárításáról
o 16/1992. (VII. 01.) Eger, Széchenyi utca és körzete forgalmi rendjének korszerűsítéséről
o 4/1992. (II.11.) Eger város címerének és zászlajának használatáról
o 12/1991. (VI.12.) a korlátozott forgalmú belváros közlekedési rendjéről
A jogszabályok elérhetősége: www.njt.hu
A helyi rendeletek elérhetősége: www.eger.hu

 < Vissza
Intézze ügyeit elektronikusan!