Ugrás a fő tartalomhoz
2024. július 23. | Lenke
Még sok a kérdőjel az ingyenes jogsi körül
Sok a kérdőjel a szeptemberben induló...
Így lehet elkerülni a hőgutát az extrém hőségben
Kiváló a városi ivókutak vízminősége...
Egerben járt a Virágos Magyarország zsűrije
Eger idén is nevezett a Virágos...
Gasztronómiai időutazás a várban
Szakmai nappal kezdődik pénteken a 28....
Egri elsőség a 47. Agria-Marshall Sakkfesztiválon
A második kiemelt Becskei Zoltán nyerte a...
Áldatlan állapotok a belvárosi kutyafuttatóban
A belvárosi kutyafuttató területén...
Közel nyolcszázan versenyeznek
Eger ad otthont az idei junior és felnőtt...
Hamarosan indul a Like érmevadászat
Július 23-ától 5 napon át ismét...
Két érkező játékos a női vízilabdázóknál
Jövőre is a bajnokság élmezőnyébe...
Városunk is csatlakozott
Elkezdődött a Műanyagmentes július...
Folytatja a vadvirágos rétek telepítését
Tavasszal három új helyszínen telepített...
Villám csapott egy kéménybe a Szent János utcában
Kéménybe csapott egy villám a Szent...
Szent Donát védelmét kérték
Bőséges és kiváló minőségű...
A belváros fáit nézték meg a sétán
Virágok, fák, kertek témában ingyenes...
Bor, mámor, Érsekkert
Kihirdették a fesztivál legjobb nedűit...
Magyar nyelv és kultúra a nyári egyetemen
A magyar mint idegen nyelv, ez egy volt a...
Kétpoharas módszerrel zsűriztek
Egy 9 fős zsűri 49 borból választotta ki...
Rendkívül jó a magyar dinnye
Már érik a hazai földeken a forró napok...
A nyár eddigi legpezsgőbb hétvégéje jön
Borünnep, szabadtéri színház,...
3 nap alatt 300 féle bor
A három nap alatt, több mint 300 tétel...
Vizet osztott az önkormányzat a belvárosban
Tombol a hőség Egerben is. A közel 40...
Utánpótlás érmek a világbajnokságokon
Az Egri Vízilabda Klub több utánpótlás...
Újra működik a hőmérő
Megjavították az Eszterházy téren...
Izgalmas versenyszámok, illusztris vendégek
Izgalmas versenyszámok és külföldi...
Idén is sztárok és élőzene a Bárzenész Fesztiválon
Idén is változatos programokkal várja a...
Erdei kaland a vadonban
Nomád körülmények között, az erdőben...
Hőségriadó Heves vármegyében is
Vízosztás, locsoló autók és párakapuk...
Fejes gólokkal nyert Egerben a DVSC II.
Második hazai edzőmérkőzésén a DVSC...
Az egri modellt tanulmányozták a kecskeméti civilek
Szakmai egyeztetést tartottak az egri és a...
Energiatakarékosabb lett a Bárány uszoda
Az előző évi TAO pályázatnak...

Pályázati felhívás

Létrehozva: 2022. január 04.  |  Utoljára frissítve: 2022. január 04.

Civil Közösségek Háza működtetésére


Letölthető dokumentum Ajánlattevői nyilatkozat Civil Ház működtetésére

 

Ajánlatkérő Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról 35/2015.(X.30.) önkormányzati rendelete V. fejezet 15. §-ban, valamint a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 2/2020. (I. 31.) önkormányzati rendelete 4. §-ban foglalt feltételek szerint pályázatot hirdet az egri belterületi 6569/2 helyrajzi számon bejegyzett, természetben az Eger, Kossuth Lajos u. 12. szám alatti, az Ajánlatkérő tulajdonában lévő ingatlan határozott ideig tartó működtetésére.


I. Az ajánlatkérő szerv neve, székhelye
Neve: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
Képviseli: Mirkóczki Ádám polgármester
Címe: 3300 Eger, Dobó István tér 2.
Kapcsolattartó: dr. Nagy-Holló Eszter jogi irodavezető/
Szűcs Tamás vagyongazdálkodási irodavezető
Telefon: +36 36/523-775/ +36 36 523-730
Telefax: +36 36/523-777
E-mail: jogi@ph.eger.hu; hollo.eszter@ph.eger.hu; szucs.tamas@ph.eger.hu;


II. A pályázat tárgya, az ingatlan jellemzői
II.1.) A pályázat tárgya
1. Ajánlatkérő sikeresen pályázott a TOP-6.3.2-15 kódszámú, Zöld város kialakítása tárgyú felhívásra, melynek keretében megvalósította TOP-6.3.2-15- EG-20016-00001 azonosító számú „Belvárosi terek komplex megújítása" elnevezésű projektjét. Ennek keretében felújításra került a tárgyi Eger, Kossuth Lajos u. 12. szám alatti ingatlan, melynek felhasználási célja kulturális, közösségi, családbarát szabadidős létesítmény, nonprofit szolgáltatóház működtetése.
2. Ajánlattevő (a továbbiakban: működtető) köteles a pályázati felhívásban megjelölt épületet az egri civil közösségek működésének állandó helyet biztosító, emellett a nyilvánosság számára szervezett események, rendezvények esetében nyitott közösségi térként üzemeltetni. A közösségi ház célja elsősorban a civil szerveztek és közösségek működésének segítése, a hálózati együttműködés fejlesztése, a szervezetek tagjai közösségi munkájának segítése valamint az aktív polgárok bevonása, a helyi összefogás erejének erősítése. A közösségek háza tere a közösségi művelődésnek, nem célja azonban hogy az Ajánlatkérő intézménye, az Egri Kulturális és Művészeti Központ feladataként végzett művészeti és hagyományőrző tevékenységek átvétele. Üzemeltető köteles együttműködni az Egri Civil Fórum szervezeteivel és rendszeres kapcsolatot tartani az Egri Civil Kerekasztal tagjaival. Javasolt humán szakmai háttér biztosítása, pályázati, jogi, számviteli tanácsadó szolgálat működtetése, mely minden egri civil szervezet vagy közösség számára elérhető.
3. Az ajánlatkérő a fenti tevékenység ellátásához szükséges ingatant biztosítja. Az működéséhez szükséges felszerelési és berendezési tárgyak, az üzemeltetéshez szükséges személyzet biztosítása a működtető kötelezettsége.
4. Ajánlattevő a létesítménybe eszközöket, berendezéseket nem biztosít, azt a működtetőnek szükséges beszereznie a közművelődési és nonprofit célnak megfelelően, azonban az ajánlattevő eszközei és berendezései tulajdonjoga a közművelődési megállapodás bármely okból történő megszűnésével vagy megszüntetésével sem száll át az Ajánlatkérőre.


II.2.) A közművelődési jogviszonnyal kapcsolatos feltételek
1. működtető köteles a létesítményt a helyi civil szervezetek működésére alkalmas állapotba hozni, és az egri székhelyű civil szervezeteknek azonos feltételek meghatározásával biztosítani. Működtető biztosíthat többek között székhelyfunkciót irodai asszisztenciával, közösségi irodát, rendezvénytermet, klubhelyiséget, bérelhető irodát, raktározási és irattárolási lehetőséget. Működtető a civil szervezetektől, egyesületektől, és civil társaságoktól a székhely és egyéb irodai szolgáltatásért az alapfeladata ellátásához közvetlenül kapcsolódó jogcímen kérhet ellentételezést. melyet kizárólag a létesítmény üzemeltetésére, fenntartására fordíthat, a vonatkozó számviteli és adózási jogszabályok betartásával. Ajánlattevő vállalkozási tevékenységet az ingatlanban nem végezhet.
2. a működtető felelős a munka- és balesetvédelmi, a tűzvédelmi előírások betartásáért, közegészségügyi, járványügyi előírások stb. betartásáért,
3. működtető köteles gondoskodni a napi/heti/alkalmi takarítási és karbantartási feladatok ellátásáról, a létesítmény, az eszközök, berendezések rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotának fenntartásáról
4. működtető köteles gondoskodni az épület tűz- és vagyonvédelmi rendszerének működtetéséről, szükség szerint portaszolgálat fenntartásáról
5. az ajánlatkérő a működtető tevékenységét a szerződés időtartama alatt bármely időpontban ellenőrizheti,
6. a karbantartási igényeket meghaladó, felújítási, beruházás jellegű beszerzéseket az ajánlatkérő bonyolítja le, a működtető az Ajánlatkérő előzetes engedélyeivel jogosult a létesítményben bármilyen felújítási vagy értéknövelő beruházást végrehajtani.

 

III. A közművelődési megállapodás pénzügyi feltételei
1. Az ajánlatkérő a közművelődési tevékenységhez az ajánlattevő részére a megállapodást teljes időtartama alatt térítésmentesen biztosítja az ingatlant, azonban előírja, hogy a működtető a működési bevételeket a működési kiadásokra fordítsa.

2. Ajánlatkérő a térítésmentes ingatlanhasználat -mint természetben nyújtott támogatás- értékét, ingatlan értékbecslő szakértői véleménye alapján állapítja meg, illetve ezen támogatásról, Ajánlatkérő a nyertes pályázóval kötendő megállapodásban rendelkezik.

3. Az önkormányzat által nyújtott működési és felhalmozási célú támogatásokról szóló 4/2017. (V.18.) számú Jegyzői Utasítás III. fejezetében foglaltak alapján, a térítésmentes ingatlanhasználat -mint természetben nyújtott támogatásról- részletes szakmai szöveges beszámolóval és az ingatlan használatához kapcsolódó pénzügyi kimutatással köteles elszámolni, mely tartalmazza a támogatott tevékenység megvalósításának szakmai vonatkozásait, tapasztalatait, és a megvalósítás eredményességének elemzését.

4. Ajánlatkérő az intézmény éves működései költségeihez a tárgyévi költségvetése elfogadását követően, az abban foglaltak szerint támogatást nyújthat, a támogatás alapját az épület éves közüzemi díja képezi, és az önkormányzat költségvetésének tervezésekor évente felülvizsgálatra kerül. A támogatással nem fedezett felmerülő díjakat, költségeket, béreket a működtetőnek saját forrásból, tagdíjakból, pályázati forrásból vagy támogatók bevonásával kell rendeznie.

5. Ajánlattevő egyoldalú, visszavonhatatlan, azonnali fizetési kötelezettséget vállal az ingatlanhasználattal összefüggő, neki felróható bármely okból, de Ajánlatkérőnek, -elsősorban adó vagy járulék illetve azok szankciói- fizetési kötelezettségének megtérítésére, melyre biztosítékot Ajánlattevő a megkötendő szerződésben rögzítettek szerint vállal.


IV. A jogviszony időtartama
Ajánlatkérő a létesítményt határozott időtartamra 2026. december 31.-ig kívánja működtetésre átadni, amellett, hogy az első év a szerződés megkötésének napjától 2022. december 31.-ig tart, a további évek a naptári évnek megfelelően január 1.-től december 31.-ig szólnak. Ajánlatkérő az ingatlant az első évben 60 napos határidővel év végére szólóan, ezt követő években hat hónapos, a hónap utolsó napjára szóló, indokolás nélküli, az ajánlatkérőt és a működtetőt egyaránt megillető rendes felmondás lehetőségét biztosítva adja használatba. A határozott időre szóló, valamint a pályázati felhívásban rögzített felmondási időtől eltérő felmondási időt tartalmazó ajánlatot az ajánlatkérő érvénytelenné nyilvánítja.


V. Nyitvatartási idő
A civil szervezetek működéséhez igazodóan, házirendben meghatározottak szerint.


VI. Alkalmassági felétételek:
1. olyan közművelődési vagy nevelési-oktatási célú, a 2011. évi CLXXV. törvényben (Civil tv.) meghatározott civil szervezet, amely
a) egri székhelyű,
b) legalább három éves folyamatos közművelődési tevékenységet tud igazolni,
c) nem áll fenn köztartozása, nem áll csőd vagy felszámolási eljárás alatt, a szervezet működéshez köthetően bírósági vagy egyéb felügyeleti eljárás nincs folyamatban és
d) az Önkormányzatnak betekintési lehetőséget biztosít az üzleti titkot nem képező gazdálkodási, ügyviteli és működési dokumentumaiba.
2. Civil szervezet csak akkor bízható meg a feladatellátással, ha rendelkezik felsőfokú közművelődési szakirányú végzettséggel bíró taggal, vagy arra vonatkozóan munkaszerződést/megbízási szerződést köt, és ezt igazolni tudja.
3. Nonprofit gazdasági társaság csak akkor bízható meg a feladatellátással, ha annak vezető tisztségviselője rendelkezik felsőfokú közművelődési szakirányú végzettséggel.
4. Előnyt jelentő feltétel, ha a pályázó rendelkezik civil hálózatfejlesztési-tapasztalattal, vagy közösségi ház, közösségi tér üzemeltetési tapasztalattal


VII. A pályázat kötelező tartalmi elemei
1. Koncepció a Civil Ház üzemeltetésére vonatkozóan, a működtetésre a civil szervezetek befogadásának módjára tett javaslattal programok, fejlesztési elképzelések.
2. Üzleti terv a határozott idő teljes időtartamára vonatkozóan.
3. Az üzemeltetésben részt vevő szakemberek iskolai végzettségről és szakképzettségről szóló nyilatkozatot, amely tartalmazza az okiratot kiállító intézmény megnevezését, az okirat számát, az okirat kiállításának dátumát. (Figyelem, az okiratok másolatát NEM kérjük csatolni! Az adatkezelés az Adatkezelőre ruházott közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges a GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont alapján, amely jogalap magába olvasztja, elnyeli a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti érintetti hozzájáruláson alapuló adatkezelés jogalapot.)
4. A közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi színterek követelményeiről 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet 4.§-6.§-ban foglalt berendezések, eszközök biztosításáról szóló nyilatkozat, vagy egyéb dokumentum, mely alapján bizonyítható, hogy a Pályázó a működéshez szükséges feltételeket biztosítani fogja.
5. Civil szervezet esetén a pályázó hatályos adatait tartalmazó bírósági nyilvántartásba vételt igazoló kivonatot a szervezet létesítő okiratának másolatával, nonprofit kft esetén a cégbejegyzés másolatát.
6. A pályázó képviselő(i) hitelesített aláírási címpéldányának másolata.
7. Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó elfogadja a jelen pályázati felhívásban a szolgáltatás teljesítésével szemben megjelölt követelményeket,
8. Nyilatkozat az ÁFA körbe tartozásról / nem tartozásról.
9. Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó az árajánlatában foglaltakat legalább az eredményhirdetést követő 30 napig fenntartja (ajánlati kötöttség.)
10. A szerződés megkötéséhez átláthatósági nyilatkozat (államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 50. § (1) bekezdés c) pontja és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvt.) alapján) benyújtása szükséges.
11. A pályázónak csatolnia kell a pályázati felhívás közzétételi időpontjától visszafelé számított 3 pénzügyileg lezárt üzleti év számviteli jogszabályok szerinti éves beszámolóját (kiegészítő mellékletek nélkül). Amennyiben a beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető – erre a pályázónak pályázatában nyilatkoznia kell.

 

VIII. Az ajánlatok elbírálásának (értékelésének) szempontjai
1. Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbi rész-szempontok alapján, ponthatárok közötti pontkiosztás módszere és súlyszámok szorzata által kerül meghatározásra. A ponthatárok a pályázók létszámához igazodva alakul ki. (Pl. 5 pályázó esetén az adott részszempontra a legjobbnak értékelt pályázat 5, a legrosszabb értékelt pályázat 1 pontot kap)

2. Részszempontok:

Részszempont súlyszám (szorzószám)
1. Szakmai koncepció tartalma (II.1.2. pontban foglalt célmeghatározás megvalósulásának bemutatása) 35
2. Üzleti terv tartalma (a ház működtetési költségeinek reális felmérése, legköltséghatékonyabb működtetés elérése) 35
3. 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet 4-6 §-ban előírt eszközök, berendezések megléte 20
4. Rendelkezésre álló szakemberek (teljesítésében részt vevő személyi állomány szervezettsége, képzettsége és tapasztalata) 10
Az 1. résszempont esetében az értékelésben részt vevő szakmai bizottság minden tagja sorrendet állít fel, és a sorrend szerinti helyezések összeadódnak. A legjobbra értékelt ajánlat (ebben az esetben az összeadott helyezések alapján a legalacsonyabb sorszámú) kapja a legtöbb pontot erre a résszempontra.

3. Rész-ajánlat benyújtására nincs lehetőség.


IX. Kiegészítő tájékoztatás, hiánypótlás
1. Az ajánlatkérő lehetőséget biztosít a pályázó(k) számára, hogy a pályázati felhívásában foglaltakkal kapcsolatban az ajánlattételi határidő lejártáig tájékoztatást kérjenek. Ajánlatkérő az így megadott tájékoztatása tartalmáról valamennyi érdeklődő pályázót tájékoztatja.
2. Az ajánlatkérő valamennyi pályázó számára azonos feltételekkel, egy alkalommal biztosítja a hiánypótlás lehetőségét, továbbá az ajánlatkérő az ajánlatokban található, nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása érdekében az ajánlattevőktől felvilágosítást kérhet. A hiánypótlás nem eredményezheti az ajánlatok elbírálásának szempontját képező ajánlati elem mértékének megváltozását. A hiánypótlásra vagy a felvilágosítás nyújtására vonatkozó felszólítást az ajánlatkérő a többi pályázó egyidejű értesítése mellett közvetlenül köteles a pályázó részére megküldeni, megjelölve a határidőt, továbbá a hiánypótlási felhívásban a pótolandó hiányokat.
3. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:74 § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő a szerződéskötés megtagadásának jogát fenntartja. Továbbá az ajánlatkérő a Ptk. 6:74 § (3) bekezdése alapján a jelen pályázati felhívást módosíthatja, vagy a pályázatokról való döntést megelőző napig visszavonhatja.
4. Az eljárás nyelve magyar, az ajánlathoz minden dokumentumot magyar nyelven kell csatolni.


X. Az ajánlatok benyújtásának helye, módja és határideje
1. Az ajánlatot egy eredeti példányban, írásban, lezárt borítékban vagy csomagban postai úton vagy személyesen lehet benyújtani.
2. A borítékon vagy csomagon fel kell tüntetni:
a) cím: b) az ajánlat megnevezését, a pályázó nyilvántartásban szereplő nevét és székhelyét,
c) annak jelzését, hogy a küldemény „Az ajánlattételi határidő lejárta előtt nem bontható fel".
3. Az ajánlat benyújtásának határideje:
A www.eger.hu honlapon történő közzététel napjától számított 30 nap. Az ajánlattételi határidő után beérkező ajánlatokat az ajánlatkérő érvénytelenné nyilvánítja.
Az ajánlatok bontásán az ajánlatkérő és a pályázók képviseleti joggal rendelkező képviselői vehetnek részt.


XI. Ajánlati kötöttség, az ajánlatok elbírálásának időpontja, értesítés az ajánlatkérő döntéséről
1. A pályázó az eljárás eredményének kihirdetésének időpontját követő 30 napig ajánlatához kötve van.
2. Az ajánlatok elbírálása: a pályázat benyújtásának határidejétől számított 60 napon belül
3. Az ajánlatkérő a pályázókat az általuk az ajánlatukban megjelölt telefonszámon, valamint e-mail címen értesíti, majd a nyertes pályázóval 30 napon belül határozott idejű közművelődési megállapodást köt.
4. Ajánlatkérő a jelen eljárás nyertesével vagy visszalépése esetén a második helyezettnek kihirdetett pályázóval köt szerződést.
5. Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a jelen pályázati eljárás pontjaiban foglalt okokból eredménytelenné nyilvánítsa.


XII. A megkötésre kerülő szerződés alapvető rendelkezései
Az ajánlatkérő és a működtető a végleges szerződéses feltételeket a jelen Pályázati felhívás, valamint a működtető ajánlatában foglaltaknak megfelelően állapítja meg.


Eger, 2022. 01. 03.ajánlattevő képviseletében
Mirkóczki Ádám
polgármester< Vissza
Intézze ügyeit elektronikusan!