Ugrás a fő tartalomhoz
2024. június 14. | Vazul

A 2013. augusztus 29-i közgyűlés anyaga

Létrehozva: 2013. augusztus 23.  |  Utoljára frissítve: 2019. április 02.

Közzétételi egység: Döntéshozatal, ülések


2013. augusztus 29-án 9:00 órakor a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45.§-a alapján közgyűlés lesz. Az ülés helye: Eger Város Polgármesteri Hivatal Díszterme, Eger, Dobó tér 2. I. emelet.

Rendelettervezet

1./ Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 7/2013. (III. 01.) önkormányzati rendelet módosítására

(egy fordulóban tárgyalt, minősített szavazattöbbség)

 • Habis László polgármester

2./ Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet - tervezete Eger Észak-keleti külterület Helyi Városrendezési és Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről, valamint Eger város Településszerkezeti Tervének módosítása

(I. forduló, egyszerű szavazattöbbség)

Meghívott: S. Vasi Ildikó tervező

 • Ficzere György tanácsnok

3./ Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet - tervezete Eger Helyi Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 27/2008. (VI. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról az Eger, Hajdúhegy Városrész, 24. sz. főút - belterületi határ - 0936/2 hrsz – út - 0943/1 hrsz - út által határolt terület Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv készítése kapcsán, valamint Településszerkezeti Tervének módosítása

(I. forduló, egyszerű szavazattöbbség)

Meghívott: Visnyei Györgyi tervező

 • Ficzere György tanácsnok

4./ Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet - tervezete Eger Helyi Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 27/2008. (VI. 27.) önkormányzati rendelet módosítására az egyéb ipari gazdasági területekre (Gip) vonatkozó előírások kapcsán. (Déli iparterület, hulladékgazdálkodás)

(I. forduló, egyszerű szavazattöbbség)

Meghívott: Wolf Beáta tervező

 • Ficzere György tanácsnok

5./ Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet - tervezete Eger Helyi Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 27/2008. (VI. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról Eger Szépasszonyvölgy városrész 3769/4 hrsz-ú közterületre vonatkozó Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Tervének módosítása kapcsán

(I. forduló, egyszerű szavazattöbbség)

Meghívott: Wolf Beáta tervező

 • Ficzere György tanácsnok

6./ Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének rendelet tervezete Eger MJV Helyi Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 27/2008. (VI. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról az Eger, Hatvani hóstya városrész Széna tér, Farkasvölgy utca, Tátra utca zöldterületeire vonatkozó Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv kapcsán, valamint Eger város Településszerkezeti Tervének módosítása

(III. forduló, minősített szavazattöbbség)

Meghívott: Wolf Beáta tervező

 • Ficzere György tanácsnok

7./ Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 6/2012. (II. 24.) önkormányzati rendeletének módosítására (az egri 0131/28 hrsz-ú ingatlanrész törzsvagyonból történő kivonása), valamint előterjesztés a 610/2012. (X. 25.) közgyűlési határozat módosításáról

(egy fordulóban tárgyalt, minősített szavazattöbbség)

 • Csathó Csaba tanácsnok

8./ Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése rendelet-tervezete Eger Megyei Jogú Város Alapokmányáról szóló 28/2011. (VI. 30.) önkormányzati rendelet módosítására

(II. forduló, minősített szavazattöbbség)

 • Dr. Kovács Luca jegyző

Előterjesztés

9./ Beszámoló Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. I. féléves gazdálkodásáról

(egyszerű szavazattöbbség)

 • Habis László polgármester

10./ Javaslat állami adósságátvállalási programban való részvételre

(egyszerű szavazattöbbség)

 • Habis László polgármester

11./ Előterjesztés az EVAT Zrt. és a Törzsház 2013. évi üzleti tervének I. féléves teljesítéséről

(egyszerű szavazattöbbség)

Meghívott:

Várkonyi György Olivér vezérigazgató

Csirke Józsefné gazdasági divízióvezető EVAT Zrt.

Hegedűsné Majnár Márta ügyvezető Eger Városi Turisztikai Kft.

Bérczessy András ügyvezető Média Eger Nonprofit Kft.

Lugosi Dénes ügyvezető Eger Termál Kft.

 • Sós István alpolgármester

12./ Előterjesztés működési célú támogatás nyújtásáról a helyi járatú közlekedés támogatás céljára az AGRIA VOLÁN Zrt. részére

(egyszerű szavazattöbbség)

Meghívott: Uti Csaba vezérigazgató

Dr. Gál József gazdasági igazgató Agria Volán Zrt.

 • Habis László polgármester

13./ Előterjesztés az Eger Városi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. (névváltozás előtt Művészetek Háza Eger Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft.) részére 2012. évi közhasznú támogatás elszámolásáról

(egyszerű szavazattöbbség)

Meghívott: Hegedűsné Majnár Márta ügyvezető Eger Városi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft

 • Sós István alpolgármester

14./ Előterjesztés a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosításáról

(egyszerű szavazattöbbség)

Meghívott: Jakab Zoltán ügyvezető Városgondozás Eger Kft.

 • Sós István alpolgármester

15./ Előterjesztés Egységes Vízkorlátozási Terv elfogadásáról

(egyszerű szavazattöbbség)

Meghívott: Dr. Bánhidy Péter vezérigazgató VÍZMŰ Zrt.

 • Sós István alpolgármester

16./ Elvi állásfoglalás kérés Eger, Délkeleti külterületre vonatkozó Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv, valamint Eger város Településszerkezeti Tervének módosításához

(egyszerű szavazattöbbség)

Meghívott: Bolyki János György

S. Vasi Ildikó tervező

 • Ficzere György tanácsnok

17. Elvi állásfoglalás kérés Eger, K2 út és környéke – nyugat területére vonatkozó Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv, valamint Eger város Településszerkezeti Tervének módosítására

(egyszerű szavazattöbbség)

Meghívott: Daruka Attila tervező

Juhász Péter ügyvezető Juhászvin Kft.

 • Ficzere György tanácsnok

18./ Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítására

(minősített szavazattöbbség)

 • Dr. Kovács Luca jegyző

19./ Előterjesztés szociális intézmények alapító okiratainak módosításáról

(minősített szavazattöbbség)

 • Dr. Kovács Luca jegyző

20./ Előterjesztés ingatlan hasznosításának kijelöléséről

(egyszerű szavazattöbbség)

Meghívott: Bodnár Gábor igazgató Egri Közszolgáltatások Városi Intézménye

 • Rázsi Botond alpolgármester

21./ Előterjesztés önkormányzati intézmények előirányzatainak módosítására

(egyszerű szavazattöbbség)

 • Habis László polgármester

22./ Előterjesztés a Poroszló, Tiszavirág úti ingatlanról

(egyszerű szavazattöbbség)

 • Habis László polgármester

23./ Előterjesztés a 2012. évi helyi iparűzési adó meghatározott részének az adózó rendelkezése
szerinti célirányos felhasználásáról

(egyszerű szavazattöbbség)

 • Habis László polgármester

24./ Előterjesztés a Bem tábornok út 3. szám alatt található, 3827/1 helyrajzi számú ingatlannal („konyha, gyengélkedő") kapcsolatos kötelező feladatok módosításáról

(egyszerű szavazattöbbség)

 • Habis László polgármester

25./ Előterjesztés a 4932/A/2 helyrajzi számú ingatlan kedvezményes használatba adásáról

(egyszerű szavazattöbbség)

 • Habis László polgármester

26./ Előterjesztés az 57/2012. (II. 23.) közgyűlési határozat módosításáról

(egyszerű szavazattöbbség)

 • Csathó Csaba tanácsnok

27./ Előterjesztés önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítésére vonatkozó nyílt licites eljárás feltételeinek meghatározásáról

(egyszerű szavazattöbbség)

 • Csathó Csaba tanácsnok

28./ Előterjesztés a Magyar Államtól térítésmentesen átvett ingóságok adományozásáról

(egyszerű szavazattöbbség)

 • Csathó Csaba tanácsnok

29./ Előterjesztés az Egri Kulturális és Művészeti Központ létszámkeret bővítéséről és előirányzat módosításokról

(egyszerű szavazattöbbség)

 • Rázsi Botond alpolgármester

30./ Előterjesztés az önkormányzati fenntartású óvodák létszámkeret bővítéséről és előirányzat módosításokról

(egyszerű szavazattöbbség)

Meghívott: Nagyné Gátsik Andrea titkár Pedagógusok Szakszervezete

 • Rázsi Botond alpolgármester

31./ Előterjesztés a „Nadace Partnerství" cseh alapítványtól kapott támogatás fogadásáról és nemzetközi célú felhasználásáról

(egyszerű szavazattöbbség)

 • Habis László polgármester

32./ Előterjesztés önkormányzati bérlakás vonatkozásában bérlőkijelölési jog biztosítására

(egyszerű szavazattöbbség)

 • Habis László polgármester

Sürgősségi indítványok:

 

1./ az Eger Városi Turisztikai Nonprofit Kft. részére működési célú támogatás nyújtásáról

Letölthető dokumentum

 

2./ a 289/2013. (V. 23.) közgyűlési határozat módosításáról

(Agria Humán)

Letölthető dokumentum

 

Előterjesztés bérleti jog visszafizetés ellenértékének biztosítására Eger, Zalár J. u. 5-7. sz. (egri 4895/A-7 hrsz.)

Letölthető dokumentum

 

Tájékoztató

33./ Tájékoztató az " Eger a te történeted, nyáron is!" kommunikációs kampányról

 • Habis László polgármester

34./ Tájékoztató a 2013. június havi polgármesteri és intézményvezetői saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításáról

 • Habis László polgármester

35./ Tájékoztató a 2013. július havi polgármesteri és intézményvezetői saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításáról

 • Habis László polgármester

Zárt ülésre javasolt

Tájékoztató

36./ Tájékoztató a 2013. II. negyedévi Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság vagyoni típusú, illetve a Polgármester saját hatáskörben hozott döntéseinek végrehajtásáról

 • Csathó Csaba tanácsnok
 • Habis László polgármester

Zárt ülés

Előterjesztés

37./ Előterjesztés "Pro Agria" szakmai díj, az "Eger Kiváló Sportolója" a "Kiváló Egri Diák" kitüntetések és az "Eger Város Jó Tanulója, Jó Sportolója" elismerő cím adományozásáról

(egyszerű szavazattöbbség)

 • Habis László polgármester

38./ Előterjesztés "Pro Agria" szakmai díj adományozásáról

(egyszerű szavazattöbbség)

 • Dr. Misz Mihály tanácsnok

39./ Előterjesztés lakásigénylési névjegyzék jóváhagyásáról

(egyszerű szavazattöbbség)

 • Csákvári Antal tanácsnok

40./ Előterjesztés garzonházi lakások bérbevételére jogosultak jegyzékének jóváhagyásáról

(egyszerű szavazattöbbség)

 • Csákvári Antal tanácsnok

41./ Előterjesztés elutasított szociális támogatások ellen benyújtott fellebbezésekről

(egyszerű szavazattöbbség)

 • Habis László polgármester


< Vissza
Intézze ügyeit elektronikusan!