Ugrás a fő tartalomhoz
2024. május 23. | Dezső

A 2015. április 30-i közgyűlés anyaga

Létrehozva: 2015. április 24.  |  Utoljára frissítve: 2019. április 02. eger 

Közzétételi egység: döntéshozatal, ülések


2015. április 30-án 9:00 órakor a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45.§-a alapján közgyűlés lesz. Az ülés helye: Eger Város Polgármesteri Hivatal Díszterme, Eger, Dobó tér 2. I. emelet.

 

Tájékoztató
1./ Tájékoztató Eger Megyei Jogú Város katasztrófavédelmi helyzetéről, a katasztrófavédelmi feladatok végrehajtása érdekében tett intézkedésekről
Habis László polgármester

Meghívott:
Seres Tibor tűzoltó alezredes, Hm Katasztrófavédelmi Igazgatóság

 

Személyi ügy
2./Előterjesztés a bírósági ülnökök megválasztására

Letölthető dokumentum
Habis László polgármester

 

Rendelettervezet
3./Előterjesztés Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014.évi önkormányzati költségvetési beszámolójáról, továbbá az Önkormányzat rendelet-tervezete a 2014. évi zárszámadásról, a központi támogatások elszámolásáról
Habis László polgármester

Meghívott:
Schmidtné Vitai Bernadett ÖÉF képviselője

 

4./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete a városfejlesztéshez és városrehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról szóló 34/2009. (VI.26.) önkormányzati rendelet módosítására, valamint előterjesztés a klímaügyi és energetikai fejlesztési megbízási szerződés módosításáról
Habis László polgármester

Meghívott:
Dr. Kurucz András ügyvezető EV. Kft. ügyvezető
Jakab Zoltán Városgondozás Eger Kft. ügyvezető igazgató
Varga Imre (Városgondozás Eger Kft. Klíma és Energetikai Iroda vezetője) irodavezető, Városgondozás Eger Kft

 

5./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete a települési támogatás megállapításáról, kifizetésének, folyósításának rendjéről, valamint felhasználásának ellenőrzéséről szóló 7/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Szucsik György tanácsnok

 

6./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete a közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról szóló 22/2014. (V. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Kovács-Csatlós Tamás tanácsnok

 

7./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete Eger Megyei Jogú Város Helyi Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 27/2008.(VI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról, valamint javaslat a Településszerkezeti Tervről szóló 279a/2004.(VI.24.) közgyűlési határozat módosítására a Rác hóstya - volt Kemping területére vonatkozóan
Kovács-Csatlós Tamás tanácsnok

Meghívott:
S. Vasi Ildikó tervező
Posztós Tivadar (East-West Zrt.) Külső meghívott

 

8./Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete Eger Megyei Jogú Város Északkeleti külterület és Bikalegelő városrészek Helyi Építési Szabályzatáról szóló 26/2014.(V.23.) önkormányzati rendelet módosításáról a 0287/9 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában
Kovács-Csatlós Tamás tanácsnok

Meghívott:
Wolf Beáta tervező 1145 Budapest, Jávor u. 18.

 

9./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete Eger Megyei Jogú Város Helyi Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 27/2008.(VI.27.) önkormányzati rendelet és annak mellékleteit képező szabályozási terveinek módosításáról, valamint javaslat a Településszerkezeti Tervról szóló 279/2004.(VI.24.) közgyűlési határozat módosítására. Egyedi kezdeményezésekre indított módosítások a város több részterületére vonatkozóan
Kovács-Cs. Tamás csoportvezető, főépítész

Meghívott:
Wolf Beáta tervező 1145 Budapest, Jávor u. 18.

 

Előterjesztés
10./Előterjesztés Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi maradványának jóváhagyásáról
Habis László polgármester

 

11./Előterjesztés Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2015-2020. közötti gazdasági programjáról
Habis László polgármester

 

12./Előterjesztés a 'Szala városrész szociális rehabilitációja' című pályázathoz kapcsolódó Konzorciumi együttműködési megállapodás módosítása tárgyában
Habis László polgármester

Meghívott:
Dr. Kurucz András ügyvezető EV. Kft. ügyvezető

 

13./Előterjesztés a Garzonház felújításának II. üteméről
Habis László polgármester

 

14./Előterjesztés a Dobó István Vármúzeum költségvetési előirányzatai és létszámkerete módosításáról
Habis László polgármester

Meghívott:
Berecz Mátyás Dobó István Vármúzeum igazgató

 

15./Előterjesztés az Agria Film Kft. 2015. évi üzleti tervéről
Dr. Turcsányi Dániel alpolgármester

Meghívott:
Berényi Tamás ügyvezető, Agria Film Kft.

 

16./Előterjesztés az Agria-Humán Közhasznú Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti tervéről
Dr. Turcsányi Dániel alpolgármester

Meghívott:
Bacsa Jánosné Gazdasági vezető Agria Humán Kft.
Fazekas László Albert ügyvezető ügyvezető

 

17./Előterjesztés a 2015. évi fejlesztési hitel felvételéről szóló 38/2015. (II.26.) közgyűlési határozat módosításáról
Habis László polgármester

 

18./Beszámoló Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalánál és intézményeinél 2014. évben végzett belső ellenőrzések tapasztalatairól
Habis László polgármester

 

19./Előterjesztés az Eger Ünnepe elnevezésű rendezvény megszervezése céljából az Életminőségért Alapítványnak nyújtandó támogatásról
Habis László polgármester

 

20./Előterjesztés a Kemény Ferenc Sportcsarnok II. ütemű felújításáról
Habis László polgármester

Meghívott:
Kovács Géza EVSI igazgató

 

21./Előterjesztés egyes önkormányzati fenntartású tagóvodák felvételi-működési körzetének módosítására
Martonné Adler Ildikó alpolgármester

Meghívott:
Gál Judit óvodavezető
Felföldiné Szabados Ágnes óvodavezető
Pós Judit óvodavezető

 

22./Előterjesztés a 2015. évi sportcélú támogatások felosztására
Martonné Adler Ildikó alpolgármester

 

23./Előterjesztés „Civil Alap szakmai programok-projektek megvalósítása 2015” civil szervezetek támogatására
Bátori István tanácsnok

 

24./Előterjesztés A Dobó tér, Gárdonyi Géza tér, és a Kis Dobó tér közterület használatának koncepciójáról
Kovács-Csatlós Tamás tanácsnok

 

25./Előterjesztés Egri Utcazenész Verseny szervezésének támogatásáról
Rázsi Botond alpolgármester

Meghívott:
Harmati Péter Magyar Egészség Park Doktor Zrt. vezérigazgatója

 

26./Előterjesztés a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár alapító okiratának módosítására
Dr. Kovács Luca jegyző

 

27./Előterjesztés önkormányzati tulajdonban levő nem lakás célú helyiségek és a BÁV Zrt. tulajdonában levő üzlethelyiség cseréjére
Orosz Lászlóné tanácsnok

Meghívott:
Várkonyi György Olivér EVAT Zrt. vezérigazgató

 

Tájékoztató
28./Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal 2014. évi tevékenységéről
Dr. Kovács Luca jegyző

 

29./Tájékoztató a 'Dobó tér - Eger patak - Belvárosi térsor funkcióbővítő rehabilitációja' (ÉMOP-3.1.2/C-09-2f-2011-0001), valamint a 'Szala városrész szociális rehabilitációja' (ÉMOP-3.1.1-12-2013-0007) című projektek 2014. évi előrehaladásáról
Habis László polgármester

Meghívott:
Dr. Kurucz András ügyvezető Egri Városfejlesztési Kft

 

30./Tájékoztató az Integrált Területi Program 2.0 változatának forrás felhasználásairól és indikátor vállalásairól
Habis László

 

31./Tájékoztató a 2015.I-III.havi polgármesteri és intézményvezetői saját hatáskörben végrehajtott előirányzatok módosításáról
Habis László polgármester

 

32./Tájékoztató a Városgazdálkodási Bizottság és a Polgármester saját hatáskörben hozott döntéseinek 2015. év I. negyedévében történő végrehajtásáról
Orosz Lászlóné tanácsnok
Habis László polgármester

 

33./Tájékoztató a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2014. évi tevékenységéről
Martonné Adler Ildikó alpolgármester

Meghívott:
Síposné Kohári Szilvia KEF elnöke, RÉV vezető

 

34./Tájékoztató a Városi Diáktanács, az Egri Kisdiák Tanács és az Egri Ifjúsági Kerekasztal működéséről
Lombeczki Gábor képviselő

 

Zárt ülés
Előterjesztés
35./Előterjesztés a Széchenyi u. 24. sz. alatti ingatlanban elhelyezkedő 68 m2 alapterületű üzlethelyiség bérlőjének kérelmeiről
Orosz Lászlóné tanácsnok

Meghívott:
Korsós Lajosné vagyonkezelő divízióvezető EVAT Zrt.
Gecse Pál bérlő

 

Személyi ügy
36./Előterjesztés a gazdasági társaságok igazgatósági és felügyelőbizottsági tagjainak, valamint könyvvizsgálóinak megválasztásáról szóló határozatok módosítására
Dr. Turcsányi Dániel alpolgármester
Habis László polgármester

 

Előterjesztés
37./Előterjesztés „Pro Agria” szakmai díj, „Eger Kiváló Pedagógusa” és „Kiváló Munkáért” kitüntetések adományozására
Habis László polgármester

 

38./Előterjesztés elutasított települési támogatások ellen benyújtott fellebbezésekről
Habis László polgármester

 Sürgősségi indítvány

 

Előterjesztés az Egri Ifjúsági Zenei Program működéséről hozott 103/2015. (III.26.) határozat módosításáról

Letölthető dokumentum

 

Előterjesztés a kárpátaljai magyar lakosság megsegítésére

Letölthető dokumentum

 

 < Vissza
Intézze ügyeit elektronikusan!