Ugrás a fő tartalomhoz
2024. május 26. | Fülöp

A 2015. december 17-i közgyűlés anyaga

Létrehozva: 2015. december 11.  |  Utoljára frissítve: 2019. április 02. eger 

Közzétételi egység: döntéshozatal, ülések


2015. december 17-én 8:30 órakor a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45.§-a alapján közgyűlés lesz. Az ülés helye: Eger Város Polgármesteri Hivatal Díszterme, Eger, Dobó tér 2. I. emelet.

 

 

Személyi ügy
1./Előterjesztés a Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság valamint az Egri Szociális Szolgáltató Intézmény magasabb vezetői beosztásának betöltéséről
Habis László polgármester

 

Rendelettervezet
2./Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelettervezete az önkormányzat 2016.évi átmeneti gazdálkodásáról
Habis László polgármester

 

3./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelettervezete a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 54/2014 (XII.19) önkormányzati rendelet módosításáról
Habis László polgármester

 

4./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelettervezete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 35/2015. (X.30.) önkormányzati rendelet módosítására, valamint előterjesztés a Javadalmazási Szabályzat módosításáról
Dr. Kovács Luca jegyző
Habis László polgármester

 

5./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelettervezete Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a helyi iparűzési adóról szóló 12/2012. (III. 30.) önkormányzati rendeletének, valamint az önkormányzati adóügyekre érvényes adóeljárási szabályokról szóló 58/2012. (XI. 29.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Dr. Kovács Luca jegyző

 

6./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelettervezete a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásokról, valamint a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 37/2009. (VIII.28.) önkormányzati rendeletének módosítására
Herman István alpolgármester

Meghívott:
Jakab Zoltán Városgondozás Eger Kft. ügyvezető

 

7./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelettervezete Eger Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról
Kovács-Csatlós Tamás tanácsnok

Meghívott:
Wolf Beáta tervező

 

Előterjesztés
8./Előterjesztés az Egri Városfejlesztési Kft. 2015. évi üzleti tervének I-III. negyedéves teljesítéséről
Herman István alpolgármester

Meghívott:
Kontra Anna mb. könyvvelő
Dr. Kurucz András ügyvezető EV. Kft. ügyvezető

 

9./Előterjesztés a Városgondozás Eger Kft. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatával szemben fennálló egyéb kötelezettségeinek elszámolásáról
Herman István alpolgármester

Meghívott:
Jakab Zoltán Városgondozás Eger Kft. ügyvezető

 

10./Előterjesztés az Eger Városi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti tervének I-III. negyedéves teljesítéséről
Herman István alpolgármester

Meghívott:
Hegedűsné Majnár Márta ügyvezető, Eger Városi Turisztikai K. N. Kft.

 

11./Előterjesztés az Eger Városi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. részére 2015. III. negyedévben nyújtott működési célú támogatás elszámolásáról
Herman István alpolgármester

Meghívott:
Hegedűsné Majnár Márta ügyvezető, Eger Városi Turisztikai K. N. Kft.

 

12./Előterjesztés az EVAT Zrt. részére tagi kölcsön nyújtásról
Herman István alpolgármester

Meghívott:
Fazekas László Albert ügyvezető ügyvezető
Dr. Turcsányi Dániel vezérigazgató EVAT Zrt.
Jakab Zoltán Városgondozás Eger Kft. ügyvezető

 

13./ Előterjesztés EVAT Zrt. Igazgatósági döntéshez történő tulajdonosi hozzájárulásról. 

Herman István alpolgármester
                       

visszavonva!-Közgyűlés nem tárgyalta

14./Előterjesztés a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak nyújtandó felhalmozási támogatásról
Habis László polgármester

 

15./Előterjesztés az önkormányzati intézmények és az önkormányzat előirányzatainak módosítására
Habis László polgármester

 

16./Előterjesztés a volt Dobó István Laktanya ingatlanának térítésmentes önkormányzati tulajdonba adása iránti kérelemről
Habis László polgármester

 

17./Előterjesztés a műjégpálya belépőjegy hozzájárulásról a diáksport támogatására
Habis László polgármester

 

18./Előterjesztés az Egri Közszolgáltatások Városi Intézménye Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról és alapító okiratának módosításáról
Dr. Kovács Luca jegyző

Meghívott:
Bodnár Gábor EKVI igazgató

 

19./Előterjesztés Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményei és Polgármesteri Hivatala 2016. évi belső ellenőrzési tervének megállapítására
Dr. Kovács Luca jegyző

 

20./Előterjesztés Eger Megyei Jogú Város Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálatára
Habis László polgármester

Meghívott:
Juhászné Seregély Tímea mentor

 

21./Előterjesztés önkormányzati bérlakásra vonatkozó bérlőkijelölési jog biztosítására
Habis László polgármester

 

22./Előterjesztés az „Egri Ifjúsági Zenei Program 2015/3” pályázat keretében történő támogatás felosztásáról
Rázsi Botond alpolgármester

 

23./Előterjesztés Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2016. I. negyedévi feladattervéről, valamint a 2016. II. negyedévi feladatterv-tervezetéről
Habis László polgármester

 

24./Előterjesztés a 2015. IV. negyedévben lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról
Dr. Kovács Luca jegyző

 

Tájékoztató
25./Tájékoztató a 2015. október havi polgármesteri és intézményvezetői saját hatáskörben végrehajtott előirányzatok módosításáról
Habis László polgármester

 

26./Tájékoztató a 2015 .november havi polgármesteri és intézményvezetői saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításokról
Habis László polgármester

 

27./Tájékoztató az Egri Értéktár Bizottság 2015. évi munkájáról
Bátori István tanácsnok

 

Előterjesztés
28./Előterjesztés a Magisztrátus borának megválasztására
Rázsi Botond alpolgármester

Meghívott:
Tarsoly József hegybíró 

 

Zárt ülés
29./Előterjesztés „Pro Agria” szakmai díjak, Gárdonyi Géza Díj” és „Kiváló Munkáért” kitüntetések adományozására
Habis László polgármester

 

30./Előterjesztés ' Pro Agria' gazdasági szakmai díj adományozására
Habis László polgármester

 

31./Előterjesztés az Arany jános Tehetséggondozó Programban történő részvételre jelentkező egri tanuló támogatására
Martonné Adler Ildikó alpolgármester

 

32./Előterjesztés az Eger, Szederkényi Nándor utca 9. és 9/A. szám alatti, 7415 helyrajzi számú ingatlanon létesített reklámtáblák bontására felszólító, 6570-4/2015. számú településképi kötelezés ellen érkezett fellebbezés kapcsán
Kovács-Csatlós Tamás tanácsnok

Meghívott:
Tarnóczay Zsolt 

 

33./Előterjesztés garzonházi lakások bérbevételére jogosultak jegyzékének jóváhagyására
Szucsik György tanácsnok

 

34./Előterjesztés elutasított települési támogatások ellen benyújtott fellebbezésekről
Habis László polgármester

 < Vissza
Intézze ügyeit elektronikusan!