Ugrás a fő tartalomhoz
2023. szeptember 28. | Vencel

A 2020. január 30-i közgyűlés anyaga

Létrehozva: 2020. január 24.  |  Utoljára frissítve: 2020. február 05. üvegzseb 

Közzétételi egység: döntéshozatal, ülések


2020 január 30-án 9:00 órakor a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45.§-a alapján közgyűlés lesz.
Az ülés helye: Eger Város Polgármesteri Hivatal Díszterme, Eger, Dobó tér 2. I. emelet.

 

Rendelettervezet
1./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelettervezete Eger Megyei Jogú Város Alapokmányáról szóló 28/2011.(VI.30.) önkormányzati rendelet módosítására (VPÜB, KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

 

2./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelettervezete Eger Megyei Jogú Város kötelező közművelődési feladatairól
Dr. Andráskó Dénes jegyző

 

3./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelettervezete Eger településképi védelméről szóló 6/2018.(II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról az Eger, Állomás tér 2. szám alatti, 6761/17 helyrajziszámú ingatlanon található felvételi épület helyi védelem alá helyezése céljából
Komlósi Csaba tanácsnok

 

4./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelettervezete Eger Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 4/2016.(II.26.) önkormányzati rendelet és annak mellékleteit képező szabályozási terveinek módosításáról, valamint javaslat a Településszerkezeti Tervről szóló 279/2004.(VI.24.) és 713/2009.(XII.17.) közgyűlési határozatok módosításáról - egyedi kérelmek, hibajavítások és önkormányzati igények kapcsán
Komlósi Csaba tanácsnok

Meghívottak:
Wolf Beáta tervező településtervező
Dancsóné Nagy Éva és Kalán-Dancsó Annamária kérelmező
Dr. Borbély Zoltán és Borbély Zoltán Béla kérelmező
Vincze József Visz-Fuvar Kft. 
Szabó Gergő 

 

Előterjesztés
5./Előterjesztés az Eger és Körzete Hulladékkezelő és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú. Kft. „végelszámolás alatt” részére 2019. évben nyújtott működési célú támogatás elszámolásáról
Mirkóczki Ádám polgármester

Meghívott:
Forgó János végelszámoló

 

6./Előterjesztés az önkormányzati intézmények és az önkormányzat előirányzatainak módosítására
Mirkóczki Ádám polgármester

 

7./Előterjesztés a 2019. évi idegenforgalmi jelentőségű rendezvényekről és azok működési célú támogatásának elszámolásáról
Mirkóczki Ádám polgármester

 

8./Előterjesztés az Integrált Területi Program módosításáról
Mirkóczki Ádám polgármester

 

9./Előterjesztés az Egri Balassi Bálint Általános Iskola tanmedencéjének TAO pályázati forrásból történő rekonstrukciójáról
Mirkóczki Ádám polgármester

Meghívott:Denk Zoltán elnök

 

10./Előterjesztés az Eger belterületi 10505/4 hrsz.-ú ingatlan hasznosítására kiírt pályázati felhívásról
Mirkóczki Ádám polgármester

 

11./Előterjesztés az egri 428/5 helyrajzi számú ingatlan megvásárlásáról
Mirkóczki Ádám polgármester

Meghívott:
Fiser Zoltán Péter ügyvezető, Agria Arany Kulcs Kft. 

 

12./Előterjesztés önkormányzati bérlakásokra vonatkozó bérlőkijelölési jog meghosszabbításáról
Mirkóczki Ádám polgármester

 

13./Előterjesztés az EVAT Zrt. cégcsoportjába tartozó gazdasági társaságok ügyvezetői feladatainak ellátására irányuló pályáztatásról (VGB, VPÜB, KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

Meghívott:
Koltai Zsolt Gyula elnök, EVAT Zrt. Igazgatósága
Kis-Tóth Roland vezérigazgató, EVAT Zrt.

 

14./Előterjesztés a jegyzői építésügyi feladatainak átadásáról
Dr. Andráskó Dénes jegyző

 

15./Előterjesztés a „IWAS Kerekesszékes Vívó Világkupa” 2020. évi támogatásáról
Mirkóczki Zita alpolgármester

 

16./Előterjesztés a „XV. CMAS Uszonyosúszó Világkupa” 2020. évi támogatásáról
Mirkóczki Zita alpolgármester

 

17./Heves Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórumba történő delegálásról
Minczér Gábor alpolgármester

 

18./Előterjesztés a Dobó István Vármúzeum vagyonkezelésében lévő Eger belterület 5440 hrsz.-ú ingatlan egy részének bérbeadásához történő hozzájárulásról
Berecz Mátyás alpolgármester

Meghívott:
Orosz Tamás ügyvezető, Orosz Építők Kft. 
Ringert Csaba Dobó István Vármúzeum igazgató

 

19./Előterjesztés az egri 8409 helyrajzi számú, természetben Eger, Attila utcában található, földhasználati joggal terhelt ingatlan értékesítéséről
Sós Tamás tanácsnok

Meghívottak:
Oroszi Péter
Oroszi József Gergő kérelmező

 

20./Előterjesztés ingatlan használati jog adományozásáról a Biosziget Rehabilitációs Alapítvány részére
Sós Tamás tanácsnok

Meghívott:
Mandák Attila Biosziget Rehabilitációs Alapítvány kuratóriumi elnök

 

21./Előterjesztés Eger Megyei Jogú Város Fenntartható Energia Akcióterv felülvizsgálat elfogadásáról
Komlósi Csaba Tanácsnok

Meghívottak:
Dékány Anett megbízott szakértő
Vámosi Gábor ügyvezető
Dr. Kurucz András ügyvezető Egri Városfejlesztési Kft.

 

22./Előterjesztés az ötödik generációs cellás rendszerű mikrohullámú elektromágneses sugárzás bevezetésének elutasítására
Dr. Pócs Alfréd tanácsnok

 

23./Előterjesztés a polgármester 2020. évi szabadság-ütemtervének jóváhagyásáról
Mirkóczki Ádám polgármester

 

24./Előterjesztés a Magisztrátus borának megválasztására
Minczér Gábor alpolgármester

Meghívott:
Tarsoly József hegybíró Külső meghívott

 

Tájékoztató
25./Tájékoztató „A Mátra-Bükk turisztikai térség fejlesztése és pozícionálása” (GINOP-1.3.4-1-17-2018) című projektben való önkormányzati részvételről
Mirkóczki Zita alpolgármester

 

26./Tájékoztató a Heves Megyei Vállalkozás- és Területfejlesztési Alapítvány 2017. évi és 2018. évi beszámolóiról
Sós Tamás tanácsnok

Meghívott:
Bárdos István ügyvezető, HMVTA 
Farkas Zoltán korábbi kuratóriumi elnök, HMVTA
Skultéti Vilmos kuratóriumi elnök, HMVTA 

 

1. Sürgősségi indtvány:előterjesztés az Eger belterület 6761/20 hrsz.-ú, kivett árok megnevezésű, természetben a Sas úton található ingatlan megvásárlásáról
Mirkóczki Ádám polgármester

 

2. Sürgősségi indítvány: előterjesztés a 435/2019 (XI.21) közgyűlési határozat módosításáról

 Mirkóczki Zita alpolgármester

Zárt ülés


27./Előterjesztés Eger MJV Önkormányzatának közvetlen és közvetett önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok Felügyelőbizottsági tagjainak visszahívásáról és az új tagok megválasztásáról (VGB, VPÜB, KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

Meghívott:
Koltai Zsolt Gyula elnök, EVAT Zrt. Igazgatósága
Kis-Tóth Roland Evat Zrt. vezérigazgató

 

28./Előterjesztés települési támogatás elutasítása ellen benyújtott fellebbezésről
Mirkóczki Ádám polgármester

 

29./Előterjesztés Eger Megyei Jogú Város Jegyzőjének 14195-3/2019. iktatószámú határozata ellen benyújtott fellebbezés elbírálásáról
Dr. Andráskó Dénes jegyző

 < Vissza
Intézze ügyeit elektronikusan!