Ugrás a fő tartalomhoz
2023. szeptember 21. | Máté
Megérkeztek az új ügyeleti autók
Október elsejétől az új orvosi ügyeleti...
A mese mindenkié
Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a...
Jövő héten indul a XII. Egri Stúdiószínházi
Hagyományosan a GG Tánc Eger Egri...
Az áram- és földgázdíjakról döntöttek
Rendkívüli ülésen vita nélkül...
Bringás reggeli a városban
Ismét reggelivel várták a...
Élménykönyvtár a Bródyban
Élménykönyvtár: Áramlatok címmel...
XXVIII. Eger Civil Ünnepe
Huszonnyolcadik alkalommal rendezték meg...
Íme a legszebb kertek és konyhakertek
A Virágos Egerért verseny keretében a...
Ciróka-maróka a Harlekinben
A Ciróka-maróka című...
Szak(ma)kör 2.0
Szakmabemutatókkal, pályaválasztási...
Egri Várostörténeti Konferencia
Hosszú kihagyás után ismét tudományos...
Eventusos diákok kiállítása a Bartakovicsban
Az eventusos diákok 31. Országos...
Sokszínű programokkal várják az érdeklődőket
Változatos helyszíneken, sokszínű...
Októbertől új orvosi ügyeleti rendszer lesz
Új orvosi ügyeleti rendszer lép életbe...
Módosul a debreceni vonatok menetrendje
Pályakarbantartás miatt több helyen...
Elrajtolt az Országos Víziközmű Szerelőverseny
Idén az egri várban rendezték meg az...
Sima vereséget szenvedett Csurgón
Nem sikerült bravúrt elérnie Csurgón a...
Közeleg a helyi adók fizetési határideje
Az önkormányzati adóhatóság minden...
Járdafelújítás kezdődik
Járdák ütemezett felújításába kezd...
Programajánló szombatra
Népszerű és nagy hírű programok...
A Dobó utcától a Zárkándy-bástyáig
A föld alatti aknafigyelő folyosót...
Negyven éves a női labdarúgás Egerben
Utánpótlás és felnőtt mérkőzéssel,...
Elvitték az óriáskereket a belvárosból
Elvitték az óriáskereket a Gárdonyi...
Problémamentes tanévkezdés
Közel 11 ezer tanuló kezdte meg a tanévet...
Felemás képet mutat a júliusi vendégforgalom
Júliusban 2,2 millió vendég mintegy 4,6...
Ismét iskolarendőrök álltak szolgálatba
A szeptemberi iskolakezdéssel párhuzamosan...
Legyőzte a Balatonfüredet a QHB Eger
Meglepetés győzelemmel kezdte a kézilabda...
Megkezdődött a tanév
A legtöbb nevelési és oktatási...
Megáldották az új tornatermet az Andrássyban
Átadták az Andrássy György Katolikus...
Átadták a Dobó Katica Bölcsőde új játszóudvarát
Átadták a Dobó Katica Bölcsőde új...

Ajánlati felhívás

Létrehozva: 2023. március 28.  |  Utoljára frissítve: 2023. március 28.

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 33/2022.(XI.25.) rendelet alapján az önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás célú helyiség bérbeadás útján történő hasznosítása kapcsán zárt borítékos rendszerű nyilvános versenyeztetés eljárás keretében pályázatot hirdet.


Letölthető dokumentumok

1. melléklet műszaki leírás

2. melléklet felolvasólap

 

I. Kiíró:

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
Székhelye: 3300 Eger, Dobó István tér 2.
Adószám: 15729325-2-10
Képviseli: Mirkóczki Ádám polgármester
Telefon: +36 36 523 700
Email: vagyongazdalkodas@ph.eger.hu

 

II. Kiírás tárgya

Cím: 3300 Eger, Almagyar u. 1. fsz. 2.
Hrsz.: 6067/A/2
Funkció: iroda
Alapterület: 29 m2
Induló éves nettó bérleti díj, Ft: 711.900,-
Pályázati biztosíték, Ft: 177.975,-
Bérleti jogviszony időtartama: 2026. évi Országgyűlési választást követő 60. nap

 

A helyiségben végezhető tevékenység: A pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozó szervezetek által végezhető tevékenység.

 

Közzététel módja: az Önkormányzat hivatalos hirdetőtáblája, Eger város honlapja, Városi Televízió Képújsága

 

III. Az ajánlatok benyújtása

Helye: Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Iroda titkársága
3300 Eger, Dobó István tér 2.

 

Módja: Át nem látszó zárt borítékban, papír alapon 1 eredeti és egy, az eredeti példánnyal mindenben megegyező másolati példányon, cégszerű aláírással ellátva, postán vagy személyesen a megjelölt határidőn belül.

 

A zárt borítékon fel kell tüntetni:

o a pályázó nevét, lakcímét/székhelyét,
o „Ajánlat – Almagyar u. 1. fsz. 2. sz. alatti ingatlan hasznosítása" jelzést,
o postai beküldés esetén „Iktatóban nem bontható fel" jelzést.

 

Az ajánlathoz alábbi dokumentumokat kell mellékelni:

1. felolvasólap (lsd. 2. melléklet)
2. személyazonosság igazolására szolgáló dokumentum másolata
3. nyilvántartásba vételéről és képviseleti jogosultságról való igazolás
4. az Nvt. 3. § (1) bekezdésében meghatározott esetekben az ott előírt cégszerűen aláírt nyilatkozat
5. nyilatkozat arról, hogy Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata felé nincs tartozása
6. a tervezett funkció bemutatása

 

Határideje: 2023. április 20. 12.00 óra

 

IV. Az ajánlatok bontása

Helye: Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Iroda titkársága

 

Időpontja: megegyezik az ajánlatok benyújtásának határidejével, azaz 2023. április 20. 12.00 óra

 

Jelenlétre jogosultak: bontási bizottság tagjai.
A bontási eljárásról jegyzőkönyv készül.

 

V. Eredményhirdetés

Helye: Eger MJV Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Iroda titkársága

 

Módja: az eredményről a pályázók levélben kapnak értesítést

 

Időpontja: a pályázat beérkezési határidejétől számított legfeljebb 8 munkanapon belül

 

VI. Szerződéskötés

az eredményhirdetéstől számított 15 munkanap

 

VII. Egyéb rendelkezések:

• A bérleti jogviszony időtartama: a 2026. évi Országgyűlési választást követő 60. nap.


• Induló éves bérleti díj minden évben a KSH által közzétett a fogyasztói árindex 100%-val emelkedik. Első emelésre 2024. májusában kerül sor.


• A pályázati biztosítékot az eljárást megelőző napon 16.00 óráig kell befizetni Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Raiffeisen Banknál vezetett 12033007-00102883-00100003 számú számlájára. A pályázati biztosíték befizetése az induló nettó bérleti díjon történő ajánlattételnek minősül, ami óvadékként a kezelőnél marad. A helyiség leadása esetén az óvadék teljes mértékben visszajár, amennyiben hátraléka a bérlőnek nincs.


• Az ingatlan a zárt borítékos rendszerű nyilvános versenyeztetés eljárás előtt megtekinthető 2023. április 13-án 10.00 órakor.


• Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 33/2022 (XI.25) önkormányzati rendelet 24. § (3) alapján az üzlethelyiségek albérletbe nem adhatóak.


• Az üzlethelyiség üresen kerül bérbeadásra.
Az ingatlan közművesítettsége: elektromos hálózat: 230V; Fűtés: gázközponti, radiátor; Vízellátás: közüzemi; Melegvízellátás: kombi gázkazánról; Csatornázás: hálózati)


• Az Önkormányzat fenntartja azon jogát, hogy a nyertes ajánlattevő visszalépése esetén jogosult az eljárás soron következő helyezettjével szerződést kötni. A pályázati biztosíték befizetése egyúttal az induló nettó bérleti díjra történő ajánlattételnek minősül.


• Az Önkormányzat fenntartja azon jogát, hogy a pályázat során ajánlatot tett egyik ajánlattevővel sem köt szerződést és ily módon a pályázatot – akár indoklás nélkül is – eredménytelennek minősítse.


Az ajánlatok bírálati szempontja: a legmagasabb összegű ajánlat

 

Ajánlati kötöttség: a szerződéskötés napjáig fennáll. Amennyiben a szerződéskötésre a nyertes pályázó érdekkörébe tartozó okból ezen idő alatt nem kerül aláírásra úgy a pályázati biztosíték a kiírót illeti meg.


Nem jár vissza a pályázati biztosíték, ha:

• A megkötött szerződést biztosító mellékkötelezettséggé alakul át, vagy beszámításra kerül,
• Az ajánlattevő az eljárás megkezdését követően visszalép,
• Az ajánlattevő az ajánlati kötöttség időtartama alatt az ajánlatát visszavonja,
• A szerződésnek a felhívásban megjelölt időn belüli megkötése neki felróható, vagy az érdekkörében felmerült más okból hiúsult meg.

 

Jelen hirdetmény nem minősül nyilvános ajánlattételnek!

 

Felelős:

Mirkóczki Ádám polgármester
dr. Bánhidy Péter jegyző megbízásából:
Juhász Éva Vagyongazdálkodási Iroda vezetője
dr. Nagy-Holló Eszter Jogi és Hatósági Iroda vezetője
Juhász Tamás Gazdasági Iroda vezetője

 

Határidő: 2023. április 30.

 < Vissza
Intézze ügyeit elektronikusan!