Ugrás a fő tartalomhoz
2024. május 23. | Dezső
Találkozások címmel nyílt kiállítás a plázában
Ismét kiállítás nyílt az Agria Park...
Gyerekalkotásokból nyílt tárlat az óvodában
Gyerekek alkotásaiból nyílt különleges...
Nyolc egri érem a 73. Bornemissza Emlékversenyen
Múlt héten rendezték a 73. Bornemissza...
20. Egri Régi Škoda Találkozó
Idén is körtúrán, majd felvonuláson...
Tényszerűen az elmúlt öt évről
Polgármesteri és önkormányzati...
Bronzérmes a Digi-Eger női csapata
A harmadik mérkőzésen dőlt el a női...
Digitális tuning a könyvtárban
Netrevalók – Digitális Tuning, ezzel a...
Kápolnafeltárás a Nagy-Eged hegyen
Folytatták a tervásatást a Nagy-Eged...
Szűrőprogram az egészségvédelemért
Ismét Egerbe érkezett Magyarország...
Együttműködik az egyetem és a Bosch
Még szorosabban együttműködik az...
Rotary kereket avattak a városban
Szobrot állított a Rotary Club Eger,...
Új gyalogátkelő épül a Maklári úton
Az elmúlt időszakban több mint 10...
Méhraj szállta meg az egyik fát a Felsővárosban
Méhraj telepedett a Felsővárosban egy...
Hamarosan ültetik az egynyári virágokat
Hamarosan elkezdi az egynyári növények...
Az út széléről biztatták a bringásokat
Idén a magyar kerékpáros körverseny...
Emlékhelyek Napja a várban
Korhű fegyverek, autentikus ételek és...
Egri Cukorbeteg Nap
Cukorbeteg Napot tartottak szombaton a...
Erdei foglalkozásokat tartanak gyerekeknek
Országosan mintegy 500 intézményben...
Bemutatta új évadát a színház
Nyolc premier előadással készül az új...
Városunkba érkezett a Jagellókat bemutató kiállítás
Jagelló Izabellát és családját...
Oviolimpikonok versengtek
Öt helyszínen teljesítettek sportos...
Hat polgármesterjelölt írta alá az etikai kódexet
Az Agria Universitas Egyesület...
Versenyfelhívás közétkeztetési feladatok ellátására
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata a...
Beépítették a szembemiséző oltárt a Bazilikában
Már összerakták az új szembemiséző...
Az érsekkerti platán lehet az év fája
Ebben az évben az országban egyedülálló...
Egygólos vereséget szenvedett a DEAC-tól
Azonos pontszámmal, győzelemmel, rúgott...
Borászok és borkedvelők futottak együtt
Az Egri Csillag Weekend...
Kisorsolták a jelöltek sorrendjét a szavazólapon
Kisorsolta a választási bizottság...
Nyitott szülőszoba program
Ismét Nyitott szülőszoba programmal...
Egri Csillag Weekend a Dobó téren
Közel 20 borászat és gasztronómiai...

Ajánlati felhívás

Létrehozva: 2023. március 28.  |  Utoljára frissítve: 2023. március 28.

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 33/2022.(XI.25.) rendelet alapján az önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás célú helyiség bérbeadás útján történő hasznosítása kapcsán zárt borítékos rendszerű nyilvános versenyeztetés eljárás keretében pályázatot hirdet.


Letölthető dokumentumok

1. melléklet műszaki leírás

2. melléklet felolvasólap

 

I. Kiíró:

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
Székhelye: 3300 Eger, Dobó István tér 2.
Adószám: 15729325-2-10
Képviseli: Mirkóczki Ádám polgármester
Telefon: +36 36 523 700
Email: vagyongazdalkodas@ph.eger.hu

 

II. Kiírás tárgya

Cím: 3300 Eger, Almagyar u. 1. fsz. 2.
Hrsz.: 6067/A/2
Funkció: iroda
Alapterület: 29 m2
Induló éves nettó bérleti díj, Ft: 711.900,-
Pályázati biztosíték, Ft: 177.975,-
Bérleti jogviszony időtartama: 2026. évi Országgyűlési választást követő 60. nap

 

A helyiségben végezhető tevékenység: A pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozó szervezetek által végezhető tevékenység.

 

Közzététel módja: az Önkormányzat hivatalos hirdetőtáblája, Eger város honlapja, Városi Televízió Képújsága

 

III. Az ajánlatok benyújtása

Helye: Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Iroda titkársága
3300 Eger, Dobó István tér 2.

 

Módja: Át nem látszó zárt borítékban, papír alapon 1 eredeti és egy, az eredeti példánnyal mindenben megegyező másolati példányon, cégszerű aláírással ellátva, postán vagy személyesen a megjelölt határidőn belül.

 

A zárt borítékon fel kell tüntetni:

o a pályázó nevét, lakcímét/székhelyét,
o „Ajánlat – Almagyar u. 1. fsz. 2. sz. alatti ingatlan hasznosítása" jelzést,
o postai beküldés esetén „Iktatóban nem bontható fel" jelzést.

 

Az ajánlathoz alábbi dokumentumokat kell mellékelni:

1. felolvasólap (lsd. 2. melléklet)
2. személyazonosság igazolására szolgáló dokumentum másolata
3. nyilvántartásba vételéről és képviseleti jogosultságról való igazolás
4. az Nvt. 3. § (1) bekezdésében meghatározott esetekben az ott előírt cégszerűen aláírt nyilatkozat
5. nyilatkozat arról, hogy Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata felé nincs tartozása
6. a tervezett funkció bemutatása

 

Határideje: 2023. április 20. 12.00 óra

 

IV. Az ajánlatok bontása

Helye: Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Iroda titkársága

 

Időpontja: megegyezik az ajánlatok benyújtásának határidejével, azaz 2023. április 20. 12.00 óra

 

Jelenlétre jogosultak: bontási bizottság tagjai.
A bontási eljárásról jegyzőkönyv készül.

 

V. Eredményhirdetés

Helye: Eger MJV Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Iroda titkársága

 

Módja: az eredményről a pályázók levélben kapnak értesítést

 

Időpontja: a pályázat beérkezési határidejétől számított legfeljebb 8 munkanapon belül

 

VI. Szerződéskötés

az eredményhirdetéstől számított 15 munkanap

 

VII. Egyéb rendelkezések:

• A bérleti jogviszony időtartama: a 2026. évi Országgyűlési választást követő 60. nap.


• Induló éves bérleti díj minden évben a KSH által közzétett a fogyasztói árindex 100%-val emelkedik. Első emelésre 2024. májusában kerül sor.


• A pályázati biztosítékot az eljárást megelőző napon 16.00 óráig kell befizetni Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Raiffeisen Banknál vezetett 12033007-00102883-00100003 számú számlájára. A pályázati biztosíték befizetése az induló nettó bérleti díjon történő ajánlattételnek minősül, ami óvadékként a kezelőnél marad. A helyiség leadása esetén az óvadék teljes mértékben visszajár, amennyiben hátraléka a bérlőnek nincs.


• Az ingatlan a zárt borítékos rendszerű nyilvános versenyeztetés eljárás előtt megtekinthető 2023. április 13-án 10.00 órakor.


• Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 33/2022 (XI.25) önkormányzati rendelet 24. § (3) alapján az üzlethelyiségek albérletbe nem adhatóak.


• Az üzlethelyiség üresen kerül bérbeadásra.
Az ingatlan közművesítettsége: elektromos hálózat: 230V; Fűtés: gázközponti, radiátor; Vízellátás: közüzemi; Melegvízellátás: kombi gázkazánról; Csatornázás: hálózati)


• Az Önkormányzat fenntartja azon jogát, hogy a nyertes ajánlattevő visszalépése esetén jogosult az eljárás soron következő helyezettjével szerződést kötni. A pályázati biztosíték befizetése egyúttal az induló nettó bérleti díjra történő ajánlattételnek minősül.


• Az Önkormányzat fenntartja azon jogát, hogy a pályázat során ajánlatot tett egyik ajánlattevővel sem köt szerződést és ily módon a pályázatot – akár indoklás nélkül is – eredménytelennek minősítse.


Az ajánlatok bírálati szempontja: a legmagasabb összegű ajánlat

 

Ajánlati kötöttség: a szerződéskötés napjáig fennáll. Amennyiben a szerződéskötésre a nyertes pályázó érdekkörébe tartozó okból ezen idő alatt nem kerül aláírásra úgy a pályázati biztosíték a kiírót illeti meg.


Nem jár vissza a pályázati biztosíték, ha:

• A megkötött szerződést biztosító mellékkötelezettséggé alakul át, vagy beszámításra kerül,
• Az ajánlattevő az eljárás megkezdését követően visszalép,
• Az ajánlattevő az ajánlati kötöttség időtartama alatt az ajánlatát visszavonja,
• A szerződésnek a felhívásban megjelölt időn belüli megkötése neki felróható, vagy az érdekkörében felmerült más okból hiúsult meg.

 

Jelen hirdetmény nem minősül nyilvános ajánlattételnek!

 

Felelős:

Mirkóczki Ádám polgármester
dr. Bánhidy Péter jegyző megbízásából:
Juhász Éva Vagyongazdálkodási Iroda vezetője
dr. Nagy-Holló Eszter Jogi és Hatósági Iroda vezetője
Juhász Tamás Gazdasági Iroda vezetője

 

Határidő: 2023. április 30.

 < Vissza
Intézze ügyeit elektronikusan!