Ugrás a fő tartalomhoz
2023. szeptember 21. | Máté
Megérkeztek az új ügyeleti autók
Október elsejétől az új orvosi ügyeleti...
A mese mindenkié
Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a...
Jövő héten indul a XII. Egri Stúdiószínházi
Hagyományosan a GG Tánc Eger Egri...
Az áram- és földgázdíjakról döntöttek
Rendkívüli ülésen vita nélkül...
Bringás reggeli a városban
Ismét reggelivel várták a...
Élménykönyvtár a Bródyban
Élménykönyvtár: Áramlatok címmel...
XXVIII. Eger Civil Ünnepe
Huszonnyolcadik alkalommal rendezték meg...
Íme a legszebb kertek és konyhakertek
A Virágos Egerért verseny keretében a...
Ciróka-maróka a Harlekinben
A Ciróka-maróka című...
Szak(ma)kör 2.0
Szakmabemutatókkal, pályaválasztási...
Egri Várostörténeti Konferencia
Hosszú kihagyás után ismét tudományos...
Eventusos diákok kiállítása a Bartakovicsban
Az eventusos diákok 31. Országos...
Sokszínű programokkal várják az érdeklődőket
Változatos helyszíneken, sokszínű...
Októbertől új orvosi ügyeleti rendszer lesz
Új orvosi ügyeleti rendszer lép életbe...
Módosul a debreceni vonatok menetrendje
Pályakarbantartás miatt több helyen...
Elrajtolt az Országos Víziközmű Szerelőverseny
Idén az egri várban rendezték meg az...
Sima vereséget szenvedett Csurgón
Nem sikerült bravúrt elérnie Csurgón a...
Közeleg a helyi adók fizetési határideje
Az önkormányzati adóhatóság minden...
Járdafelújítás kezdődik
Járdák ütemezett felújításába kezd...
Programajánló szombatra
Népszerű és nagy hírű programok...
A Dobó utcától a Zárkándy-bástyáig
A föld alatti aknafigyelő folyosót...
Negyven éves a női labdarúgás Egerben
Utánpótlás és felnőtt mérkőzéssel,...
Elvitték az óriáskereket a belvárosból
Elvitték az óriáskereket a Gárdonyi...
Problémamentes tanévkezdés
Közel 11 ezer tanuló kezdte meg a tanévet...
Felemás képet mutat a júliusi vendégforgalom
Júliusban 2,2 millió vendég mintegy 4,6...
Ismét iskolarendőrök álltak szolgálatba
A szeptemberi iskolakezdéssel párhuzamosan...
Legyőzte a Balatonfüredet a QHB Eger
Meglepetés győzelemmel kezdte a kézilabda...
Megkezdődött a tanév
A legtöbb nevelési és oktatási...
Megáldották az új tornatermet az Andrássyban
Átadták az Andrássy György Katolikus...
Átadták a Dobó Katica Bölcsőde új játszóudvarát
Átadták a Dobó Katica Bölcsőde új...

Ajánlati felhívás - Rákóczi út 45.

Létrehozva: 2023. május 02.  |  Utoljára frissítve: 2023. május 02.

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata meghirdeti az Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás célú helyiség bérbeadás útján történő hasznosítását nyílt licites eljárás keretében az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 33/2022.(XI.25.) rendelet alapján az alábbiak szerint:


Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának megbízása alapján az EVAT Zrt. 2023. május 9-én 10.00 órakor nyílt versenyeztetés útján bérbe kívánja adni az
önkormányzati tulajdonban lévő alábbi nem lakás célú helyiségeket:

 

Kiírás tárgya:

Cím: 3300 Eger, Rákóczi út 45.
Hrsz.: 2121/23/A/1
Funkció: iroda
Alapterület: 279 m2
Induló éves nettó bérleti díj, Ft: 4.636.800,-
Pályázati biztosíték, Ft: 1.159.200,-
Bérleti jogviszony időtartama: 2026. évi Országgyűlési választást követő 60. nap

 

A helyiségben végezhető tevékenység: A pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozó szervezetek által végezhető tevékenység.

 

Közzététel módja: az Önkormányzat hivatalos hirdetőtáblája, Eger város honlapja, EVAT Zrt. honlapja, Városi Televízió Képújsága

 

Az eljárás helye: Eger, Zalár J. u. 1-3.sz., EVAT Zrt. Tanácsterem

 

Eredményhirdetés helye és ideje: a nyílt versenyeztetési eljárás eredménye azonnal kihirdetésre kerül.


Szerződéskötés: az eredményhirdetéstől számított 8 munkanap.


A bérleti jogviszony időtartama: a 2026. évi Országgyűlési választást követő 60. nap.

 

Induló éves bérleti díj minden évben a KSH által közzétett a fogyasztói árindex 100%-val emelkedik. Első emelésre 2024. májusában kerül sor.

 

Licitlépcső: 10.000-Ft


A pályázati biztosítékot az eljárást megelőző napon 16.00 óráig kell befizetni az EVAT Zrt. Raiffeisen Banknál vezetett 12033007-00380027-00100007 számú számlájára. A pályázati biztosíték befizetése az induló nettó bérleti díjon történő ajánlattételnek minősül. A pályázati biztosítékot nyertesség esetén 3 havi bérleti díjnak megfelelő összegre kell kiegészíteni, ami óvadékként a kezelőnél marad. A helyiség leadása esetén az óvadék teljes mértékben visszajár, amennyiben hátraléka a bérlőnek nincs.
Az üzletek a nyílt versenyeztetési eljárás előtt megtekinthetőek a hirdetményben megjelölt időpontokban.

 

Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 33/2022 (XI.25) önkormányzati rendelet 24. § (3) alapján az üzlethelyiség albérletbe nem adható.

 

Az üzlethelyiség üresen kerül bérbeadásra.

 

Az Önkormányzat fenntartja azon jogát, hogy a nyertes ajánlattevő visszalépése esetén jogosult az eljárás soron következő helyezettjével szerződést kötni. A pályázati biztosíték befizetése egyúttal az induló bruttó bérleti díjra történő ajánlattételnek minősül.
Az Önkormányzat fenntartja azon jogát, hogy a pályázat során ajánlatot tett egyik ajánlattevővel sem köt szerződést, és ily módon a pályázatot – akár indoklás nélkül is – eredménytelennek minősítse.

 

Az ajánlatok bírálati szempontja:

o A legmagasabb összegű ajánlat

 

Ajánlati kötöttség: a szerződéskötés napjáig fennáll. Amennyiben a szerződéskötésre a nyertes pályázó érdekkörébe tartozó okból ezen idő alatt nem kerül aláírásra úgy a pályázati biztosíték a kiírót illeti meg.

 

Nem jár vissza a pályázati biztosíték, ha:

- Az ajánlattevő az eljárás megkezdését követően visszalép
- Az ajánlattevő az ajánlati kötöttség időtartama alatt az ajánlatát visszavonja,
- A szerződésnek a felhívásban megjelölt időn belüli megkötése neki felróható, vagy az érdekkörében felmerült más okból hiúsult meg.

 

Az eljáráson résztvevő az alábbi dokumentumokat köteles bemutatni:

- személyazonosság igazolására szolgáló dokumentum,
- egyéni vállalkozó esetében a regisztrációról szóló igazolás vagy igazolvány, gazdasági társaság esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonat és aláírási címpéldány legalább egyszerű másolatban,
- ha az ajánlattevő nem személyesen vesz részt az eljárásban, akkor közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt képviseleti meghatalmazása,
- az Nvt. 3. § (2) bekezdésében meghatározott esetekben az ott előírt cégszerűen aláírt átláthatósági nyilatkozat


Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata és az EVAT Zrt felé nincs bérleti díj és adók módjára behajtható tartozása.

A liciten személyesen vagy meghatalmazással lehet részt venni.


A liciten az vehet részt, akinek az EVAT Zrt. és az EMJV Önkormányzatával szemben semmilyen jogcímen tartozása nem áll fenn.

 

A licites eljárás feltételeiről további felvilágosítás személyesen az EVAT Zrt. vagyongazdálkodási és hátralékkezelési csoportjánál, vagy telefonon a 36/511-735-os számon kérhető.

 

A hirdetés a www.evatzrt.hu oldalon olvasható az ingatlan hírek rovatban.

 

Jelen hirdetmény nem minősül nyilvános ajánlattételnek!< Vissza
Intézze ügyeit elektronikusan!