Ugrás a fő tartalomhoz
2024. július 16. | Valter
Kétpoharas módszerrel zsűriztek
Egy 9 fős zsűri 49 borból választotta ki...
Rendkívül jó a magyar dinnye
Már érik a hazai földeken a forró napok...
A nyár eddigi legpezsgőbb hétvégéje jön
Borünnep, szabadtéri színház,...
3 nap alatt 300 féle bor
A három nap alatt, több mint 300 tétel...
Vizet osztott az önkormányzat a belvárosban
Tombol a hőség Egerben is. A közel 40...
Utánpótlás érmek a világbajnokságokon
Az Egri Vízilabda Klub több utánpótlás...
Újra működik a hőmérő
Megjavították az Eszterházy téren...
Izgalmas versenyszámok, illusztris vendégek
Izgalmas versenyszámok és külföldi...
Idén is sztárok és élőzene a Bárzenész Fesztiválon
Idén is változatos programokkal várja a...
Erdei kaland a vadonban
Nomád körülmények között, az erdőben...
Hőségriadó Heves vármegyében is
Vízosztás, locsoló autók és párakapuk...
Fejes gólokkal nyert Egerben a DVSC II.
Második hazai edzőmérkőzésén a DVSC...
Az egri modellt tanulmányozták a kecskeméti civilek
Szakmai egyeztetést tartottak az egri és a...
Energiatakarékosabb lett a Bárány uszoda
Az előző évi TAO pályázatnak...
Több mint 770-en vették át diplomájukat
Több mint 770 hallgató vette át...
A tavalyi csapat gerince együtt marad
A fiatal játékosok beépítése lesz a...
39 év után újra Egerben tartották a Vándorgyűlést
Egerben tartották 154. Vándorgyűlését...
Tájképeket és filozófiai alkotásokat is díjaztak
Június végén megnyílt a 25. Egri...
Vereséget szenvedett a Martfűtől az Eger SE
Új edzővel kezdte meg a következő...
Hűsítő és pörgős kikapcsolódást ígér a strand
Egészség- és sportnapot tartanak július...
Egerben is több helyen dughatjuk töltőre az autónkat
Országszerte több mint száz, fővároson...
Rekordszámú előadás és sikeres évzárás
Rekordszámú előadása és közönsége...
Új gyalogátkelőhely épül a Szalapart úton
Elkezdődött a Szalapart utca 84. szám...
Közel 20 borászat mintegy 100 tétele között
A helyi és térségbeli éttermek...
Nemzetközi torna és szünidei tábor
Nemrégiben Olaszországban, a HaBaWaBa...
Felújítja az óvodákat és bölcsődéket az EKVI
A nyári szünettel bezárt városi...
Gyalogos átkelőhely épül a Szalapart utcában
A megnövekedett forgalom lassítása...
Döntsék el Önök, ki legyen idén a Felsőváros Csillaga
Szavazzanak a Felsőváros Csillaga...
Két ősbemutatóra készül a Harlekin Bábszínház
Ősszel 18 előadással várják vissza a...
Nagykorú lett a Szederinda Néptáncfesztivál
A XVIII. Szederinda Nemzetközi...

Pályázat Szakmai igazgatóhelyettes munkakörre

Létrehozva: 2024. március 11.  |  Utoljára frissítve: 2024. március 11.

Pályázati felhívás a Dobó István Vármúzeum Szakmai igazgatóhelyettes munkakör betöltésére


Dobó István Vármúzeum - a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X. 30.) EMMI rendeletben foglaltak alapján – pályázatot hirdet Szakmai igazgatóhelyettes munkakör betöltésére.


A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás 5 év határozott időre szól, 2024. május 1-jétől - 2029. április 30-ig.


A jogviszony időtartama:
Határozatlan időtartamú munkatörvénykönyv szerinti jogviszony. A kiíró biztosítja a nyertes pályázó részére határozatlan időre történő továbbfoglalkoztatásának lehetőségét a vezetői jogviszony lejáratát követően, muzeális intézményi szakmai munkakörben, amennyiben a pályázó a pályázatról szóló döntés időpontjában az intézménnyel jogviszonyban áll.


Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő


A munkavégzés helye: 3300 Eger, Vár köz 1.


A munkakörhöz tartozó lényeges feladatok:
Szervezi, irányítja és ellátja mindazon adminisztratív jellegű feladatokat, amelyek a szakmai tevékenység eredményességét szolgálják. Irányítja a múzeum távlati és éves munkatervének elkészítését, az éves munkajelentés összeállítását, a múzeumban lefolytatandó tervszerű és terven kívüli vizsgálatokat, munkaelemzéseket. Szervezi a Múzeum tudományos tevékenységét és kapcsolatot tart más múzeumokkal, közgyűjteményekkel, felsőfokú tanintézetekkel. Gondoskodik a múzeumi alkalmazottak munkaköri leírásában foglaltak betartásáról. Előkészíti az SZMSZ-ben rögzített rendszeres és egyéb, esetenkénti megbeszéléseket, értekezleteket és a múzeum munkájával kapcsolatos rendezvényeket. Közreműködik a múzeum működéséhez szükséges anyagi-gazdasági és személyi feltételek biztosításában. Megbízás esetén eljár a múzeumigazgató nevében. A pénzügyi ellenjegyzést követően kiadmányozási és utalványozási jogkörrel rendelkezik. Ellenőrzi a múzeumi gyűjteményekben őrzött anyagról előírt nyilvántartások vezetését, a raktári és kiállítási anyag szakszerű és biztonságos kezelését. Ellenőrzi a múzeumi anyag tudományos kutatási célra történő felhasználását, az erre vonatkozó előírások betartását. Felügyeli a kiállított anyag állagának épségben tartását, gondoskodik a restaurálási terv elkészítéséről. Irányítása alá tartozik a Gyűjteményi osztály, Állományvédelmi osztály, Közművelődési és Múzeumpedagógiai osztály, valamint a Régészeti osztály. Az irányítása alá tartozó szervezeti egységekben ellenőrzési jogkörrel rendelkezik. Egyéni munkaterve alapján tudományos és közművelődési munkát végez.

 

Javadalmazás:
A munkabér és egyéb juttatások megállapítása az Mt. vezető állású munkavállalókra vonatkozó rendelkezése alapján történik, a felek megállapodása szerint.

 

Pályázati feltételek:

• egyetem, egyetemi (mesterfokozatú) végzettség és szakirányú szakképzettség
• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
• B kategóriás jogosítvány
• tárgyalásszintű idegennyelv-ismeret, amelynek igazolása történhet legalább államilag elismert komplex típusú középfokú nyelvvizsga bizonyítvány vagy azzal egyenértékű okirat, a szakmai gyakorlat külföldi teljesítéséről szóló igazolás bemutatásával
• a pályázó büntetlen előéletű és nem áll muzeális intézményben, nyilvános könyvtárban, közlevéltárban és közművelődési intézményekben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt
• cselekvőképesség
• magyar nyelv anyanyelvi szintű ismerete
• az ellátandó területen szerzett legalább 4 éves szakmai gyakorlat


A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások, nyilatkozatok:

• pályázó részletes szakmai önéletrajza
• az iskolai végzettségről és szakképzettségről szóló nyilatkozat, amely tartalmazza az okiratot kiállító intézmény megnevezését, az okirat számát, az okirat kiállításának dátumát (az eredeti okiratot a pályáztatási eljárás során be kell mutatni)
• részletes fényképes szakmai önéletrajz
• 5 éves időtartamra vonatkozóan elkészített szakmai koncepció
• szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumok
• vezetői gyakorlatot igazoló dokumentum,
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványának adatait: okmányszám, kiállítás dátuma, erkölcsi bizonyítvány kérelem azonosítója (az eredeti okiratot a pályázati eljárás során be kell mutatni)
• a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
• a pályázó nyilatkozatát arról, hogy az igazgató helyettes munkakör betöltése esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz
• a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy nem állnak vele szemben az Mt. 211.§-a szerinti összeférhetetlenségi okok
• a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázatot elbíráló testületi üléseken a pályázó nyílt vagy zárt ülés tartását kéri


A pályázat benyújtásának határideje: A www.egrivar.hu honlapon történő megjelenéstől számított 30 nap.


A pályázatok benyújtásának módja:
A pályázatot zárt borítékban papír alapon 1 példányban a pályázó által aláírtan és 1 példányban elektronikus adathordozón kell benyújtani.

• Postai úton, a pályázatnak a Dobó István Vármúzeum - Eger címére történő megküldésével (3300 Eger, Vár köz 1. ).
• Személyesen a Dobó István Vármúzeum Titkárságán (3300 Eger, Vár köz 1.)

 

A borítékon kérjük feltüntetni: „Pályázat a Dobó István Vármúzeum szakmai igazgatóhelyettes állására"


A pályázat elbírálásának rendje:
Az érvényes pályázatot benyújtó pályázókat a pályázati határidő lejártát követő 30 napon belül szakmai bizottság hallgatja meg. A szakmai bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve a Munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. A munkakör betöltéséhez Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának egyetértése szükséges. A pályázat eredményéről az érintettek értesítést kapnak.


A pályázat elbírálásának határideje: 2024. április 30.


A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.egrivar.hu honlapon szerezhet.< Vissza
Intézze ügyeit elektronikusan!