Ugrás a fő tartalomhoz
2024. június 18. | Arnold

A 2019. december 10-i ülés anyaga

Létrehozva: 2019. december 05.  |  Utoljára frissítve: 2021. március 09.

VÁROSKÉPI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁG; Közzétételi egység: döntéshozatal, ülések2019. december 10. 14:30 óra, Városháza II. Tárgyaló 

 

1./Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal 2018. évi tevékenységéről
Dr. Andráskó Dénes jegyző

Letölthető dokumentum előterjesztés

Letölthető dokumentum beszámoló

Letölthető dokumentum fedlap

 

 

Rendelettervezet
2./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete Eger településképi védelméről szóló 6/2018.(II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról az Eger, Állomás tér 2. szám alatti, 6761/17 helyrajziszámú ingatlanon található felvételi épület helyi védelem alá helyezése céljából (VKB, VPÜB, KGY)
Komlósi Csaba Tanácsnok

 

3./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelettervezete Eger településképi védelméről szóló 6/2018.(II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról az Eger, Dobó tér 3. szám alatti, 4902 helyrajziszámú ingatlanon található egykori Egri Egyházmegyei Takarékpénztár épületének helyi védelem alá helyezése céljából (VKB? VPÜB, KGY)
Komlósi Csaba Tanácsnok

 

4./ Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelettervezete a történelmi belváros közlekedési rendjéről szóló 46/2015 (XI.26) önkormányzati rendelet módosításáról (VPÜB, VKB, KGY)
Komlósi Csaba Tanácsnok

az előterjesztő visszavonta

 


5./Elvi állásfoglalás kérése a 4/2016.(II.26.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat és annak mellékletét képező Lajosváros-kelet városrész Szabályozási tervének módosításáról a Szövetkezet u. 1. szám alatti, 9518/1 hrsz-ú ingatlan lakó építési övezetbe való átsorolása kapcsán (VKB)
Komlósi Csaba Tanácsnok

 

6./Előterjesztés Eger, Nagylapos városrész 01046/43 és 01046/44 helyrajzi számú külterületi ingatlanok belterületbe vonásáról, és annak kapcsán Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének 1/2004.(I.30.) önkormányzati rendelete alapján fizetendő egyszeri közműfejlesztési hozzájárulás összegének mértékéről (VKB, VGB, KGY)
Komlósi Csaba Tanácsnok

Meghívottak:
Sztregova Judit 
Minczér Gábor területi képviselő 

 

7./Előterjesztés a Bükk-vidék Geopark létrehozásához való csatlakozási szándékról (VKB, KGY)
Komlósi Csaba Tanácsnok

 < Vissza
Intézze ügyeit elektronikusan!