Ugrás a fő tartalomhoz
2024. május 23. | Dezső

A 2013. november 14-i közgyűlés anyaga

Létrehozva: 2013. november 08.  |  Utoljára frissítve: 2019. április 02. eger 

Közzétételi egység: Döntéshozatal, ülések


2013. november 14-én 9:00 órakor a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45.§-a alapján közgyűlés lesz. Az ülés helye: Megyeháza - Barkóczy terem, Eger, Kossuth Lajos utca 9.

Előterjesztés

 

1./ Előterjesztés Eger Megyei Jogú Város közbiztonságának helyzetéről szóló beszámoló elfogadásáról
(egyszerű szavazattöbbség)

Meghívott: Czinege László rendőr ezredes, Főkapitányság vezető,Heves Megyei Rendőr-főkapitányság
Bognár József rendőr alezredes ,Egri Rendőrkapitányság vezetője
Kádas István rendőr alezredes Közrendvédelmi osztályvezető
Petrikán János rendőr alezredes
Közlekedésrendészeti osztályvezető
Magyarné Gyarmati Erzsébet rendőr alezredes,Hivatalvezető
Bak Zoltán rendőr százados
Vizsgálati osztályvezető
Kocsis Jánosné rendőr százados, Igazgatásrendészeti osztályvezető,Egri Rendőrkapitányság

 • Habis László polgármester

 

Személyi ügy

 

2./ Előterjesztés a Dobó István Vármúzeum igazgatói feladatainak ellátására
(egyszerű szavazattöbbség)

Meghívott:
Berecz Mátyás mb. igazgató
Dobó István Vármúzeum

 • Habis László polgármester


 

3./ Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló módosított 7/2013. (III. 01.) önkormányzati rendelet módosítására (egy fordulóban tárgyalt, minősített szavazattöbbség)

 • Habis László polgármester


 

4./ Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete az egyes adórendeletek és azokkal összefüggő más rendeletek módosításáról
(egy fordulóban tárgyalt, minősített szavazattöbbség)

 • Habis László polgármester


 

5./ Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete Eger város kötelező közművelődési feladatairól (egy fordulóban tárgyalt, minősített szavazattöbbség)

 • Gál Judit tanácsnok


 

6./ Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 6/2012. (II.24.) önkormányzati rendelet módosítására (az egri 10245 hrsz-ú ingatlan 82 m2 területű részének törzsvagyonból történő kivonása), valamint előterjesztés a kivont területrész elidegenítéséről
(egy fordulóban tárgyalt, minősített szavazattöbbség)

 • Sós István alpolgármester


 

7./ Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 6/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet módosítása (az egri 28503/2 hrsz-ú ingatlan 273 m² területű részének törzsvagyonból történő kivonása) a 399/2012.(VI.28.) közgyűlési határozat végrehajtására
(egy fordulóban tárgyalt, minősített szavazattöbbség)

 • Sós István alpolgármester


 

8./ Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 6/2012. (II. 24.) önkormányzati rendeletének módosítására (a Szépasszonyvölgy, Disznófő soron található pince előkertek és pincetetők törzsvagyonból történő kivonása), valamint előterjesztés a kivont területrészek elidegenítéséről
(egy fordulóban tárgyalt, minősített szavazattöbbség)

 • Sós István alpolgármester

 

9./ Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete Eger Helyi Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 27/2008.(VI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról az Eger, K2 út és környéke – nyugat részterületére vonatkozó Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv, valamint Eger város Településszerkezeti Tervének részmódosítására
(II. forduló, minősített szavazattöbbség)

Meghívott: Wolf Beáta tervező
Juhász Péter ügyvezető
Juhászvin Kft.

 • Ficzere György tanácsnok

 

10./ Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet - tervezete Eger Helyi Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 27/2008.(VI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról Eger Szépasszonyvölgy városrész Pavilonsor mögötti (3769/4 helyrajzi számú) kivett közterületre vonatkozó Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Tervének módosítása kapcsán
(II. forduló, minősített szavazattöbbség)

Meghívott: Wolf Beáta tervező

 • Ficzere György tanácsnok

 

11./ Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete Eger Helyi Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 27/2008. (VI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról az Eger, Hajdúhegy Városrész, 24. sz. főút - belterületi határ - 0936/2 hrsz – út - 0943/1 hrsz - út által határolt terület Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv készítése kapcsán, valamint Településszerkezeti Tervének módosítása
(II. forduló, minősített szavazattöbbség)

Meghívott:
Visnyei Györgyi vezető településtervező
Szekeres Tiborné
Bolyki Jánosné
Eger Hajdúhegy Építő Közösség

 • Ficzere György tanácsnok

 

12./ Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete Eger MJV. Helyi Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 27/2008. (VI.27.) önkormányzati rendelet módosítására az egyéb ipari gazdasági területekre (Gip) vonatkozó előírások kapcsán
(III. forduló, minősített szavazattöbbség)

 • Ficzere György tanácsnok

 

13./ Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete az Eger, Dobó utca épületeinek helyi védelmi területté nyilvánításáról, valamint az utca egyes épületeinek egyedi helyi védelem alá helyezéséről
(I. forduló, egyszerű szavazattöbbség)

 • Ficzere György tanácsnok

 

Előterjesztések

 

14./ Előterjesztés Eger, Dobó utca területére vonatkozó telekalakítási és építési tilalom elrendeléséről
(egyszerű szavazattöbbség)

 • Ficzere György tanácsnok

 

15./ Előterjesztés Eger Város 2013. évi költségvetésének I-III. negyedévi beszámoló elfogadására
(egyszerű szavazattöbbség)

 • Habis László polgármester

 

16./ Előterjesztés Eger Város 2014. évi költségvetési koncepciójára
(egyszerű szavazattöbbség)

Meghívott:
Nagyné Gátsik Andrea titkár
Pedagógusok Szakszervezete Heves Megyei
Bizottsága, Eger város és területe

 • Habis László polgármester

 

17./ Előterjesztés a Dobó tér – Eger patak – Belvárosi térsor funkcióbővítő rehabilitációja című pályázathoz kapcsolódó Konzorciumi együttműködési megállapodás módosítása tárgyában
(egyszerű szavazattöbbség)

Meghívott:
Dr. Kurucz András ügyvezető
Egri Városfejlesztési. Kft.

 • Habis László polgármester

 

18./ Előterjesztés az önkormányzati intézmények előirányzatainak módosítására
(egyszerű szavazattöbbség)

 • Habis László polgármester


 

19./ Előterjesztés az önkormányzati fenntartású óvodákban pedagógus munkakörben dolgozók bérfejlesztéséhez kapcsolódó előirányzat módosításokról
(egyszerű szavazattöbbség)

 • Habis László polgármester


 

20./ Előterjesztés az egri 9435 helyrajzi számú, „kivett vízmű” megnevezésű, a Magyar Államtól ingyenesen önkormányzati tulajdonba kapott ingatlan helyzetéről
(egyszerű szavazattöbbség)

 • Habis László polgármester

 

21./ Előterjesztés az Agria-Humán Közhasznú Nonprofit Kft. részére tagi kölcsön nyújtásról
(egyszerű szavazattöbbség)

Meghívott:
Fazekas László Albert ügyvezető
Agria-Humán Közhasznú Nonprofit Kft

 • Habis László polgármester


 

22./ Előterjesztés az ÉMIG Észak-magyarországi Idegenforgalmi és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság végelszámolásáról (egyszerű szavazattöbbség)
Meghívott: Dudás Tamás ügyvezető
ÉMIG Kft.

 • Sós István alpolgármester


 

23./ Előterjesztés bérleti jog visszafizetés ellenértékének biztosítására
(egyszerű szavazattöbbség)

Meghívott: Várkonyi György Olivér vezérigazgató
EVAT Zrt.

 • Sós István alpolgármester

 

24./ Előterjesztés a 2012. évi társasházak magánerős felújítására beadott tartaléklistán szereplő pályázatok támogatásáról
(egyszerű szavazattöbbség)

 • Habis László polgármester
  Dr. Kovács Luca jegyző

 

25./ Előterjesztés önkormányzati bérlakásra vonatkozó bérlőkijelölési jog biztosítására
(egyszerű szavazattöbbség)

 • Habis László polgármester

 

26./ Előterjesztés együttműködési megállapodás aláírására Nagyszőlős városával
(egyszerű szavazattöbbség)

 • Habis László polgármester

 

27./ Előterjesztés Eger Megyei Jogú Város 2014. évre tervezett testvérvárosi és nemzetközi eseményeiről
(egyszerű szavazattöbbség)

 • Gál Judit tanácsnok

 

Tájékoztatók

 

28./ Tájékoztató Eger Megyei Jogú Város 2013. évi testvérvárosi és nemzetközi eseményeiről

 • Gál Judit tanácsnok

 

29./ Tájékoztató a helyi járati autóbusz közlekedés menetrendjének módosításáról
Meghívott:
Pintér Lajos személyszállítási üzletág ig.
Agria Volán Zrt.

 • Habis László polgármester

 

30./ Tájékoztató 2013. szeptember havi polgármesteri és intézményvezetői saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításokról

 • Habis László polgármester

 Sürgősségi indítvány

 

Előterjesztés a Dobó István Vármúzeum Alapító Okiratának módosításáról

Letölthető dokumentum előterjesztés

Letölthető dokumentum módosító okirat

Letölthető dokumentum alapító okirat egységes szerkezetben

 

Előterjesztés albizottság létrehozásáról intézményi gazdálkodás ellenőrzésére

Letölthető dokumentum

 

 

Zárt ülésre javasolt

 

31./ Előterjesztés az egri 11589/1 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről
(egyszerű szavazattöbbség)

 • Sós István alpolgármester

 

Zárt ülés

 

32./ Előterjesztés a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjába jelentkező egri tanuló szociális támogatásáról
(egyszerű szavazattöbbség)

 • Rázsi Botond alpolgármester

 

33./ Előterjesztés elutasított szociális támogatások ellen benyújtott fellebbezésekről
(egyszerű szavazattöbbség)

 • Habis László polgármester


 

34./ Előterjesztés helyi lakáscélú támogatások odaítélésére (egyszerű szavazattöbbség)

 • Csákvári Antal tanácsnok

 

35./ Előterjesztés lakásigénylési névjegyzék jóváhagyásáról (egyszerű szavazattöbbség)

 • Csákvári Antal tanácsnok


 < Vissza
Intézze ügyeit elektronikusan!